De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Samen verder voor een wereld zonder aids.” Strategieplan Stop Aids Now! 2008-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Samen verder voor een wereld zonder aids.” Strategieplan Stop Aids Now! 2008-2010."— Transcript van de presentatie:

1 “Samen verder voor een wereld zonder aids.” Strategieplan Stop Aids Now! 2008-2010

2 “Samen verder voor een wereld zonder aids.” Strategieplan Stop Aids Now! 2008-2010

3 Stop Aids Now!  Opgericht in 2000  Samenwerkingsverband:  Aidsfonds  Oxfam Novib  Memisa Cordaid  ICCO  Hivos  Financiering van SAN! voor eigen aidsprojecten

4 Missie Samenwerken voor een wereld zonder aids. Doelstelling Het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen aids.

5 Kerntaken  Communicatie & draagvlakversterking  Fondsenwerving  Pleitbezorging  Innovatie

6  40 miljoen hiv-geinfecteerden  Naast gezondheidsprobleem ook negatieve effecten op soc-ec ontwikkeling  Groot aantal aidswezen - OVC  Bedreiging productieve deel van de bevolking - WPP Probleemschets

7  Feminisering van de epidemie - gender  Kwetsbare groepen  Taboe en stigma  Gezondheidssystemen & aidsspecifieke projecten Aanpak d.m.v. Ontwikkelprojecten en lobby Probleemschets II

8 Aids is bovenal een armoedeziekte. Er kan geen sprake zijn van effectieve aidsbestrijding zonder effectieve armoedebestrijding en andersom Uitgangspunt

9  Grote diversiteit aan aandachtsgebieden en benaderingen  Geen nieuwe parallelle structuren  Voortbouwen op ervaring partners  Schaalvergroting van aidsbestrijding Samenwerkingsverband

10 Toekomstvisie  Doorgaan, maar ruimte voor gelegenheidscoalities en flexibele partnerschappen  Op een systematische manier kennis genereren: kennisplatform (database best practices)  Aanmoedigen GIPA principe  Uitwisseling kennis & best practices  SAN! als kennismakelaar  Website ook in Frans, Spaans en Portugees  Structureel samenwerken met onderzoeksinstituten

11 SAN! In korte tijd een begrip met een sterk imago. Grenzen van betrokkenheid van mensen nog niet bereikt. Er zijn nog meer mogelijkheden mensen te motiveren zich in te zetten voor aids- & armoedebestrijding Communicatie en draagvlakversterking

12  Duidelijkere positionering t.o.v AF  Link van D4L met aids en SAN! als moederorganisatie verduidelijken  Samenwerkingsverband inzetten om breder publiek te bereiken  Aids op de maatschappelijke agenda houden d.m.v. media Toekomstvisie

13 Blijven streven naar het hoog op de Agenda houden van aidsbestrijding in De politiek in Nederland en de EU. Pleitbezorging

14 Toekomstvisie  Lobbyagenda laten aansluiten op inhoudelijke agenda  Systematischere samenwerking met partners  Balans vinden tussen aandacht voor gezondheidssystemen en aidsspecifieke aspecten  Betere afstemming SAN! En SAA

15 Innovatie Ontwikkelprojecten. I.s.m met partners ontwikkeld om innovatieve methoden te ontwikkelen voor aidsbestrijding: OVC - WPP - Gender - Preventie

16  mogelijkheden voor schaalvergroting en nieuwe vormen van samenwerking (ook organisaties die niet bij SAN! Partners horen)  Flexibelere structuur van werkgroepen  Mogelijkheden tot multisectorale initiatieven  Acquisitie: financiele basis fragiel Toekomstvisie

17 Groei uit eigen fondsenwerving. Had groter kunnen zijn. SAN! wil nummer 1 blijven bij consument en donateur Fondsenwerving

18  Kritischer: goed, duidelijke en tijdig terugkoppelen  Personen en eenvoudige boodschappen staan centraal in werving  Richten op nieuwe doelgroepen  Differentieren per doelgroep m.b.t. wervingstechnieken  Wil bedrijven aan zich binden  Relaties met NPL goed houden Toekomstvisie


Download ppt "“Samen verder voor een wereld zonder aids.” Strategieplan Stop Aids Now! 2008-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google