De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databank Ondergrond Vlaanderen Situering van een beleidsdomeinoverschrijdend project Van Damme Marleen DOV-coördinator Afdeling Land en Bodembescherming,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databank Ondergrond Vlaanderen Situering van een beleidsdomeinoverschrijdend project Van Damme Marleen DOV-coördinator Afdeling Land en Bodembescherming,"— Transcript van de presentatie:

1 Databank Ondergrond Vlaanderen Situering van een beleidsdomeinoverschrijdend project Van Damme Marleen DOV-coördinator Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen Departement LNE

2 Historiek 1 22 mei 1996 : ondertekening van het eerste samenwerkingsakkoord –Stuurgroep –Ondersteunend Centrum –Secretariaat: door Afdeling Geotechniek Tussen: EWBL en LIN –Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie –Afdeling Geotechniek –Afdeling Water

3 Evaluatie na 10 jaar Initiatief onverminderd voortzetten en verder laten uitgroeien OC-DOV een vaste vorm geven en versterken Partners ontlasten van overkoepelende taken Budget voor ICT-opdrachten en inhoudelijke projecten bestendigen In volgende periode specifiek werken aan: –Op ICT-vlak : mee evolueren van de technologie –Kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging –Uitbreiding van gegevensbasis en gegevenstypes –Uitbreiding samenwerkingsverband

4 Historiek 2 3 juli 2006 : vernieuwing van het samenwerkingsakkoord naar aanleiding van herstructurering van de Vlaamse Overheid –Stuurgroep –DOV-coördinator en coördinatieteam –Ondersteunend centrum: OC-DOV-experten Tussen: LNE, MOW, VMM –Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen –Afdeling Geotechniek en Afdeling Algemene Technische Ondersteuning –Afdeling Water

5 Stuurgroep DOV –coördinator Expert geologie Expert geotechniek Expert grondwater Expert pedologie Coördinatieteam OC-DOV ICT-ondersteuning Linsey Vanthournout Veerle Vanwesenbeeck Koenraad Boel Marleen Van Damme Katrien De Nil Ilse Vergauwen Tinneke De Rouck Katrien De Nil

6 Doelstellingen van DOV 1.Het verder structureren, beheren en vlot ter beschikking stellen via één loket van alle ondergrondgerelateerde gegevens;

7 Doelstellingen van DOV 2.Het verder uitwerken van een geïntegreerd ICT-project zodanig dat : de huidige DOV-modules evolueren naar een webgerichte en beveiligde architectuur, toegankelijk voor de eigen en (potentiële) externe gebruikers; het project ondersteuning biedt van de taken van de partners en de doelgroepen en rekening houdt met de mogelijkheden en vereisten van de partners op ICT-vlak; elke partner eigendoms- en beheersrecht behoudt over de gegevens die hij ter beschikking stelt; het project een platform vormt dat ondersteuning biedt voor geavanceerde technieken, namelijk het manipuleren, integreren en modelleren van de DOV-data ten behoeve van partners en doelgroepen.

8 Doelstellingen van DOV 3.Het uitbreiden van de gegevensbasis, mits kwaliteitsborging door de partner voor gegevens behorend tot het deeldomein waarvoor hij inhoudelijk bevoegd is

9 Doelstellingen van DOV 4.Het aantrekken en betrekken van externe dataleveranciers conform de modaliteiten die door de stuurgroep in consensus worden bepaald.

10 Principes De thema’s die nu ter beschikking worden gesteld blijven via DOV toegankelijk (geologische, geotechnische, hydrogeologische gegevens en de grondwatervergunningen). Het pedologische luik wordt er aan toegevoegd. Het toetreden van andere entiteiten als nieuwe partner van DOV en het definiëren van nieuwe deeldomeinen vormt het voorwerp van een addendum bij dit protocol of van een specifiek protocol. DOV-gegevens die overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur openbaar zijn worden via de DOV-internettoepassing verspreid


Download ppt "Databank Ondergrond Vlaanderen Situering van een beleidsdomeinoverschrijdend project Van Damme Marleen DOV-coördinator Afdeling Land en Bodembescherming,"

Verwante presentaties


Ads door Google