De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medicamenteuze behandeling van COPD met een ICS/ LABA combinatiepreparaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medicamenteuze behandeling van COPD met een ICS/ LABA combinatiepreparaat."— Transcript van de presentatie:

1 Medicamenteuze behandeling van COPD met een ICS/ LABA combinatiepreparaat

2 Agenda COPD - prevalentie, incidentie en definitie Behandelmogelijkheden Waarom is behandelen van COPD zo belangrijk voor een patiënt? Budesonide en formoterol voor de behandeling van patiënten met COPD Internationale en nationale COPD behandelrichtlijnen –Streefdoelen –Behandelrichtlijnen

3 Prevalentie, incidentie - COPD De prevalentie van COPD neemt sterk toe boven 45 jaar Meer dan 316.000 patiënten met COPD in 2003 –Uitgaande van deze cijfers is in een standaard huisartsenpraktijk bij 27 mannen en 18 vrouwen COPD geregistreerd In 2004 –18.500 ziekenhuisopnamen –5.662 sterfgevallen –Hiermee wordt 4,1% van de totale sterfte in 2004 veroorzaakt door COPD COPD is daarmee één van de ziekten met de hoogste sterfte in Nederland Boezen HM (UMCG), Postma DS (UMCG), Smit HA (RIVM), Poos MJJC (RIVM). Hoe vaak komt COPD voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM 10 maart 2006.

4 Aantal patiënten met COPD in Nederland zal tussen 2005 en 2025 met 38,3% stijgen Uitgaande van alleen demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal patiënten met COPD tussen 2005 en 2025 met 38,3% stijgen Naast demografische ontwikkelingen hebben trends in roken invloed op de prevalentie van COPD Voorlopig valt echter, door eerder genoemde demografische ontwikkelingen en rookgedrag in de afgelopen decennia, eerst nog een toename van de incidentie van COPD te verwachten, met name onder de vrouwen Boezen HM (UMCG), Postma DS (UMCG), Smit HA (RIVM), Poos MJJC (RIVM). Hoe vaak komt COPD voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM 10 maart 2006.

5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Coronair vaatlijden Hersen- bloeding Overige HVZAndere oorzaken COPD –59%–35%–64%163%–7% 1965–1998 Verschil ten opzichte van 1965 Wereldwijd: COPD de enige doodsoorzaak die blijft stijgen U.S., 1965-1998

6 Astma, COPD en mengbeelden?

7 NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007 Verschillen tussen astma en COPD Cellulaire onderdelenEosinofielen Mestcellen Neutrofielen Macrofagen T-lymfocytenCD4+CD8+

8 Ernst van de ziekte tijd Wat gebeurt er bij astma en COPD?  COPD exacerbatie Afname longfunctie door incompleet herstel na een exacerbatie Compleet herstel na een exacerbatie  Astma exacerbatie

9 COPD - oorzaken Klachten ontstaan door schadelijke stoffen als –Roken (en meeroken) (90%) –Industrieel verontreinigende lucht (10%) Met als gevolg een aanzienlijke ziektelast voor de patiënt

10 COPD – definitie en klachten Definitie Chronisch ontsteking en progressief Meestal na 40ste levensjaar Roken is de risicofactor Benauwdheid, hoesten, slijm productie Irreversibel Neutrofiele granulocyten  Verminderde levensverwachting Klachten en symptomen Hoesten: slijmopgevende (ochtend)hoest, chronisch hoesten (> 3 maanden) Piepende ademhaling Kortademigheid Pijn op de borst Problemen met ophoesten van slijm Ongewenst gewichtsverlies (bij het vermoeden van ernstig COPD) Toenemende inspanningsbeperking en vermoeidheid

11 mucosa gladspierweefsel slijmproducerende klier Normale luchtweg Chronische bronchitis mucus toename grootte slijmproducerende klieren Chronische bronchitis Long-emfyseem Normale luchtweg Emfyseem

12 COPD - Diagnostiek Afname van de elastische retractiekracht en de zuurstofopnamecapaciteit met als gevolg: –Afname ‘Forced expiratory volume in one second’ (FEV1) –Afname vitale capaciteit (VC) –FEV1/FVC < 0.70

13 Normale flow-volume curveCOPD patiënt Normale piek Typisch naar beneden gebogen curve Uit-ademing In-ademing Spirometire - Flowvolume curve NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007

14 Waarom is behandelen en voorkómen van exacerbaties van COPD patiënten zo belangrijk?

15 Donaldson et al. Thorax 2002;57:847-852 Versnelde afname longfunctie als gevolg van exacerbaties Patiënten met frequente exacerbaties (> 2.92 per jaar) Patiënten met minder frequente exacerbaties (< 2.92 exacerbaties per jaar)

16 Incompleet herstel van de longfunctie na een exacerbatie COPD exacerbatie Patiënt komt na een exacerbatie niet meer terug op ‘zijn’ oude niveau Ernst van de ziekte tijd

17 Risico op overlijden stijgt naarmate de patiënt meer COPD exacerbaties heeft Soler-Cataluña et al. Thorax 2005;60:925-931

18 Hoe meer exacerbaties hoe lager de kwaliteit van leven van een COPD patiënt Seemungal et al. AJRCCM 1998;157:1418-1422

19 Exacerbaties zorgen voor een neerwaartse spiraal 1 Donaldson et al. Thorax 2002;57(10):847-852, 2 Donaldson et al. ERJ 2003;22:931-936, 3 Seemungal et al. AJRCCM 1998;157:1418-1422, 4 Groenewegen et al. Chest 2003;124(2):459-467, 5 Soler-Cataluña et al. Thorax 2005;60:925-931

20 Wat is de invloed van COPD symptomen op het dagelijks leven van een COPD-patiënt? Miravitlles et al. Respiratory Medicine 2007;101:453–460

21 Behandeling met een LABA

22 Formoterol heeft een positieve dosis responscurve bij matige – ernstige COPD patiënten (FEV1 54%) Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten een gemiddelde peak inspiratory flow (PIF) van 59 L/min door de Turbuhaler behaalden. Deze PIF was onafhankelijk van de mate van COPD (FEV 1 ) Derom et al. Respir Med 2007, doi:10.1016/j.rmed.2007.04.013

23 Formoterol reduceert de ademarbeid (‘work of breathing’) bij COPD patiënten Maesen et al. ERJ 1999;13:1103-1108

24 Combinatiepreparaat budesonide/ formoterol 400/12  g bij COPD Symbicort 400/12 is geïndiceerd voor symptomatische behandeling van patiënten met ernstig COPD (FEV 1 < 50%) en een anamnese van herhaalde exacerbaties, die ondanks reguliere therapie met langwerkende luchtwegverwijders significante symptomen hebben

25 Twee registratie studies: Studie design Placebon= 256 Formoterol 6μg 2dd 2 inhalatiesn= 255 Budesonide 200μg 2dd 2 inhalatiesn= 257 Bud/ form 200/6μg 2dd 2 inhalatiesn= 254 Run inRandomisatie Maanden -0.5 0 1 2 3 6 9 12 Prednison 30 mg/dag plus formoterol 24 μg/dag Placebon= 205 Formoterol 6μg 2dd 2 inhalatiesn= 201 Budesonide 200μg 2dd 2 inhalatiesn= 198 Bud/ form 200/6μg 2dd 2 inhalatiesn= 208 Terbutaline 0.5 mg ‘zonodig’ Calverley et al. Szafranski et al. Bud/ form = budesonide/ formoterol in een combinatiepreparaat Szafranski et al Eur Respir J 2003;21:74–81 Calverley et al Eur Respir J 2003;22:912-919

26 Verbetert longfunctie bij patiënten met budesonide/ formoterol t.o.v. placebo FEV 1 t.o.v. baseline (%) Bud/form Budesonide Formoterol Placebo 0123456789101112 90 95 100 105 110 115 Maanden Bud/ form = budesonide/ formoterol in een combinatiepreparaat Szafranski et al Eur Respir J 2003;21:74–81

27 Patiënten hebben minder ernstige exacerbaties Aantal ernstigeexacerbatiesvs placebo (%) *p<0.05 vs placebo –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 Bud/ formBudesonideFormoterol –15% –2% p=0.043 Bud/ form vs formoterol –24% * Bud/ form = budesonide/ formoterol in een combinatiepreparaat Szafranski et al Eur Respir J 2003;21:74–81

28 Budesonide/formoterol biedt de patiënt een merkbare verbetering van kwaliteit van leven Bud/ form = budesonide/ formoterol in een combinatiepreparaat Calverley et al Eur Respir J 2003;22:912-919

29 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 Bud/form Budesonide Formoterol Placebo –31% –15% –20% –8% Reductie (%) t.o.v. run-in p<0.001 Bud/ form vs placebo and budesonide, p<0.05 vs formoterol; p=0.003 formoterol vs placebo Patiënten hebben minder dagelijkse klachten Bud/ form = budesonide/ formoterol in een combinatiepreparaat Szafranski et al Eur Respir J 2003;21:74–81 Calverley et al Eur Respir J 2003;22:912-919

30 Budesonide/formoterol 400/12  g bij COPD? De voordelen van budesonide/formoterol 400/12 voor een COPD patiënt: 1.Significant meer reductie van exacerbaties dan luchtwegverwijding (formoterol) alleen 2.Een klinische relevante verbetering van de kwaliteit van leven 3.Vertrouwen door snelle, aanhoudende luchtwegverwijding 4.Verbetert longfunctie ten opzichte van placebo en budesonide Szafranski et al Eur Respir J 2003;21:74–81, Calverley et al Eur Respir J 2003;22:912-919, Maesen et al. ERJ 1999;13:1103-1108, Derom et al. Respir Med 2007, doi:10.1016/j.rmed.2007.04.013

31 Indicatie en doseringsadvies Indicatie Symbicort 400/12  g is geïndiceerd voor symptomatische behandeling van patiënten met ernstig COPD (FEV 1 < 50%) en een anamnese van herhaalde exacerbaties, die ondanks reguliere therapie met langwerkende luchtwegverwijders significante symptomen hebben Doseringsadvies 2 maal daags 1 inhalatie (voor patiënten ouder dan 18 jaar) IB1 registratietekst Symbicort 400/12

32 COPD behandelrichtlijnen -Streefdoel -Internationale GOLD richtlijn en nationale NHG- Standaard COPD

33 Stoppen met roken is de meest effectieve behandeling Het effect van stoppen op de longfunctie FEV 1 (%, t.o.v. 25ste levensjaar) Gestopt op 45 jarige leeftijd Leeftijd (jaren) 25 5075 0 25 50 75 100 Nooit gerookt of ongevoelig voor rook Regelmatig gerookt en gevoelig voor de effecten van rook Zeer beperkt in ADL dood Gestopt – 65 jaar Fletcher et al BMJ 1977; 1:1645–1648.

34 NHG Streefdoelstelling behandeling COPD Verminderen van klachten Verbeteren van het inspanningsvermogen Normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV 1 ) Voorkómen van exacerbaties Uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid Verbeteren van de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007 GOLD, Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, update November 2006

35 Internationale richtlijn: GOLD 2006 Indeling van COPD naar ernst, gebaseerd op de FEV1 de GOLD wordt wereldwijd veel gebruikt. De beschadiging van de longen is maat om aan te geven hoe ernstig de COPD is GOLD, Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, update November 2006

36 Internationale GOLD behandelschema

37 NHG-Standaard COPD: Classificatie van een COPD patiënt gelijk aan GOLD richtlijn NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007

38 NHG-Standaard COPD: Kernboodschappen COPD komt vrijwel uitsluitend voor bij (ex-)rokers van 40 jaar en ouder Veranderingen van leefstijl, zoals stoppen met roken en meer bewegen, zijn de basis van het beleid Klachten worden behandeld met kort- en langwerkende luchtwegverwijders. Deze middelen hebben echter geen effect op het beloop van de longfunctie (FEV1) Bij patiënten met COPD en twee of meer exacerbaties per jaar kunnen inhalatiecorticosteroïden overwogen worden NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007

39 NHG-Standaard COPD: Medicamenteuze therapie Indicatie luchtwegverwijders Start met een kortwerkende bronchusverwijder: ipratropiumbromide (Atrovent) of een béta2-sympathicomimeticum (terbutaline of salbutamol) Kies een andere (soort/ middel) luchtwegverwijder bij onvoldoende verbetering NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007

40 NHG-Standaard COPD: Overige middelen Indicatie inhalatiecorticosteroïden/ combinatiepreparaten Bij patiënten met COPD en twee of meer exacerbaties per jaar Overweeg bij patiënten met stabiel matig ernstig COPD (FEV1 > 50% van de voorspelde waarde) die ICS gebruiken, ICS te staken en het verdere beleid te laten afhangen van het al of niet optreden van de klachten in de aansluitende twee maanden NHG-Standaard M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007

41 Richtlijn van de Nederlandse Longartsenvereniging, NHG/CAHAG en CBO Indicatiestelling in de nieuwe Nederlandse CBO richtlijn: Combinatie van ICS en LABA’s De werkgroep acht het rationeel de combinatie voor te schrijven aan patiënten met GOLD III-IV met tenminste 2 exacerbaties in het afgelopen jaar, een duidelijke afname in kwaliteit van leven en symptomatologie nadat gebleken is dat alleen een langwerkende bronchusverwijder onvoldoende verbetering geeft. http://www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/rl_copd_mt_2007.pdf/view


Download ppt "Medicamenteuze behandeling van COPD met een ICS/ LABA combinatiepreparaat."

Verwante presentaties


Ads door Google