De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale arbeidsmarkten: Informatie & beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale arbeidsmarkten: Informatie & beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale arbeidsmarkten: Informatie & beleid
Dr. Frank Cörvers

2 Laatste jaren veel aandacht voor regionale arbeidsmarktinformatie
Aanleiding is vaak: gepercipieerde gebrekkige aansluiting tussen regionale arbeidsvraag en –aanbod op middelbaar niveau Wat is een regio? 30 UWV arbeidsmarktregio’s Goed nadenken over beleidsissues en indicatorenset 2

3 Regionale aansluiting tussen vraag en aanbod
Hoger opgeleiden: Hoog percentage werkt onder niveau; hoge geografische mobiliteit (‘brain drain’) Middelbaar opgeleiden: BOL-niveaus 1/2 sluiten niet goed aan op de regionale arbeidsvraag Lager opgeleiden: lage arbeids-participatie & hoge uitkeringslasten; veel tijdelijk werk 3

4 Indicatorenset voor regionale arbeidsmarktinformatie
Werkgelegenheid en geografische mobiliteit Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Onbenutte arbeidspotentieel Arbeidsmarktprognoses van vraag en aanbod 4

5 Andere aanpak per opleidingsniveau
(Inter)nationaal - Hoger opgeleiden: Stimuleren innovatie en werkgelegenheid, goede voorzieningen op terrein van onderwijs, sport en cultuur, samenwerking overheden/bedrijfsleven/HO, regiobranding Regionaal - Middelbaar opgeleiden: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, rol ROC’s, macrodoelmatigheid, samenwerking regionale partijen (incl. UWV WERKbedrijf), BPV en BBL, VSV’ers Lokaal - Lager opgeleiden: re-integratie, actief en passief arbeidsmarktbeleid, samenwerking gemeente & UWV & werkgevers, ondersteuning en integratie van migranten 5

6 1. Werkgelegenheid en mobiliteit: concentratie. van
1. Werkgelegenheid en mobiliteit: concentratie van afgestudeerde academici in de Randstad

7 Randstad is magneet voor HBO’ers en WO’ers – ‘brain drain’ voor periferie
7

8 Geografische mobiliteit is instrument…
voor (de beste) hoger opgeleiden om betere arbeidsvoorwaarden te realiseren door te vertrekken, maar er is ook ‘forced migration’ Afgestudeerde hoger opgeleiden vertrekken naar de regio’s met de meeste werkgelegenheid 8

9 2. MBO-Schoolverlaters ervaren slechtere
2. MBO-Schoolverlaters ervaren slechtere aansluiting bij hogere regionale U/V 9

10 Onderzoek naar aansluiting tussen MBO-onderwijs en regionale vraag
Welke regionale omstandigheden spelen een rol? Objectieve regionale arbeidsmarkt-informatie kan helpen om problemen vast te stellen en samen op te lossen In welke mate is de samenwerking tussen bijv. werkgevers en ROC’s van invloed op de aansluiting? 10

11 3. Analyse onbenut arbeidsaanbod per regio met UV-curves
11

12 Gebruik vacaturegraad (t-1) voor prognose van werkloosheid (t)
12

13 UWV WERKbedrijf heeft veel detailinformatie voor UV-analyses
Werkloosheidscijfers regio-gemeente-wijk-beroep-opleiding relateren aan vacaturecijfers voor UV-analyses Prognoses van werkloosheid verbeteren door meer onderzoek naar UV-analyse Zeker ook kijken naar niet-beroepsbevolking >>> werklozen 13

14 Netto arbeidsparticipatie laagopgeleiden, 2010

15 4. ‘Regionale’ arbeidsmarktprognoses
ROA-prognoses naar opleiding en beroep voor Nrd-Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg, etc. ROA maakt sinds 2007 arbeidsmarktprognoses voor alle landen van de Europese Unie ROA-Model is voorbeeld binnen Europa en de wereld, inmiddels geëxporteerd naar bijv. Tsjechië, Korea, en in 2012 naar Duitsland! Oorspronkelijk voor Nederland - 25 jaar geleden: Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) Gegevens worden gebruikt bij bv. Keuzegidsen, ministeries, werkgevers, en UWV WERKbedrijf….. 15

16 Top-10 beste perspectieven tot 2016 voor afgestudeerden van MBO-HBO-WO
WO tandheelkunde HBO lerarenopleiding medisch en verzorging HBO lerarenopleiding natuur en techniek HBO laboratorium WO theologie WO (dier)geneeskunde HBO chemische technologie WO werktuigbouwkunde WO bouwkunde MBO werktuigbouw en mechanische techniek 16

17 Onderzoeksagenda regionale arbeidsmarkten
Informatie voor beleid (‘evidence-based practice’) Indicatorenset voor vijf pilotregio’s in 2012, incl. regionale prognoses naar opleiding en beroep Daarna uitrol over alle 30 UWV-regio’s Beleidsonderzoek (‘practice-based evidence’) Beter begrip van regionale aansluitingsproblematiek, o.a. met UV-analyses en ROA-schoolverlatersgegevens Gebruik vacature-informatie van o.a. UWV voor het opstellen van kortetermijnprognoses van de werkloosheid Invloed van samenwerking in de regio op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 17


Download ppt "Regionale arbeidsmarkten: Informatie & beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google