De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderschap en psychiatrie Groningen Ouderschap en psychiatrische beperkingen Tienermoeders met psychotische stoornis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderschap en psychiatrie Groningen Ouderschap en psychiatrische beperkingen Tienermoeders met psychotische stoornis."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderschap en psychiatrie Groningen Ouderschap en psychiatrische beperkingen Tienermoeders met psychotische stoornis

2 Ouderschap en psychiatrie Groningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Marrie Venderink Manager algemene zaken van het CKP (Centrum Klinische Psychotherapie) en GewoonWeg van Lentis Groningen

3 Website www.ouderschap-psychiatrie.nl Hanzehogeschool Groningen Lentis, Groningen

4 Ouderschap en psychiatrie Groningen Onderwerpen 1. Achtergronden rehabilitatie en ouderschap 1. Achtergronden rehabilitatie en ouderschap 2. Project beschrijving 2. Project beschrijving 3. Onderzoek 3. Onderzoek 4. Methodiek 4. Methodiek 5. Oefening 5. Oefening

5 Ouderschap en psychiatrie Groningen 1 (Psychiatrische) Rehabilitatie “ Rehabilitatie is het proces waarbij getracht wordt om het functioneren van personen met psychiatrische handicaps zodanig te verbeteren dat ze succesvol en tot hun tevredenheid kunnen wonen, leren en werken in de milieus van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp” (Anthony, 1990).

6 Ouderschap en psychiatrie Groningen Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Veranderdoelen op terreinen van wonen, werken, leren en sociale contacten Veranderdoelen op terreinen van wonen, werken, leren en sociale contacten Verkennen (doelvaardigheidsbepaling), kiezen, verkrijgen en behouden Verkennen (doelvaardigheidsbepaling), kiezen, verkrijgen en behouden

7 Ouderschap en psychiatrie Groningen Ouderschap-psychiatrie Vermaatschappelijking: meer cliënten als ouder Vermaatschappelijking: meer cliënten als ouder tussen 800.000 en 1 miljoen tussen 800.000 en 1 miljoen Hogere drempel voor gebruik Hogere drempel voor gebruik maatschappelijke voorzieningen maatschappelijke voorzieningen Veel hulpverleners missen handvatten om ontwikkelingen in het ouderschap te bevorderen Veel hulpverleners missen handvatten om ontwikkelingen in het ouderschap te bevorderen

8 Ouderschap en psychiatrie Groningen Schizofrenie Abel, K.M. e.a. (Journal of Clinical Psychiatry, 2005) De meeste vrouwen die schizofrenie hebben, De meeste vrouwen die schizofrenie hebben, krijgen kinderen In Engeland worden per jaar 1000 kinderen uit moeders met schizofrenie geboren In Engeland worden per jaar 1000 kinderen uit moeders met schizofrenie geboren ( Engeland 60 milj.) Nederland ( 16 milj.) 265 ( Engeland 60 milj.) Nederland ( 16 milj.) 265 Lagere beroepsstatus, de helft niet getrouwd, Lagere beroepsstatus, de helft niet getrouwd, 27% geen partner 26 % slechte relatie

9 Ouderschap en psychiatrie Groningen Beoordeling door hulpverleners (N=932) Percentages Percentages Schiz. Stemmingsstoorn. Schiz. Stemmingsstoorn. Problemen bij zorg voor het kind 36 13 Problemen in emotionele reactie 43 14 Geweld tegen kind 3 3 Risico’s

10 Ouderschap en psychiatrie Groningen De helft kan goed ouderschap vervullen. De helft kan goed ouderschap vervullen. Men kan functioneren dankzij maatschappelijke positie en dankzij netwerk Men kan functioneren dankzij maatschappelijke positie en dankzij netwerk Hulpverleners geven hoog risico aan voor geweld Hulpverleners geven hoog risico aan voor geweld Interventies: sociale interactie Interventies: sociale interactie

11 Ouderschap en psychiatrie Groningen Evaluatie onderzoek Training voor hulp- verleners Methodiek Behoefte onderzoek (N=47) Literatuur onderzoek 2. Project

12 Ouderschap en psychiatrie Groningen 3 Onderzoeksvraag Welke behoeften aan ondersteuning hebben ouders met psychiatrische beperkingen? Welke behoeften aan ondersteuning hebben ouders met psychiatrische beperkingen?

13 Ouderschap en psychiatrie Groningen Balans Eigen leven Ouderschap + verhoogde kwetsbaarheid kwetsbaarheid

14 Ouderschap en psychiatrie Groningen Vragenlijst Onderdelen Tevredenheid met de ouderrol Tevredenheid met de ouderrol Vaardigheden aan het kind leren Vaardigheden aan het kind leren Levensvoorwaarden creëren Levensvoorwaarden creëren Sociale contacten aangaan Sociale contacten aangaan Communiceren met het kind Communiceren met het kind

15 Ouderschap en psychiatrie Groningen -vervolgens bij elk onderdeel- Hulpbronnen Hulpbronnen Veranderwensen Veranderwensen Benodigde steun Benodigde steun

16 Ouderschap en psychiatrie Groningen Conclusies De helft wil andere hulp dan men krijgt met name rondom ouderschap De helft wil andere hulp dan men krijgt met name rondom ouderschap Steun in omgang met kind Steun in omgang met kind Aangaan van gesprek over Aangaan van gesprek over eigen problematiek eigen problematiek Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning en juridische hulp en juridische hulp

17 Ouderschap en psychiatrie Groningen Aanbevelingen Hulpverleningsorganisaties Wissel ideeën uit over voorzieningen in verschillende regio’s Wissel ideeën uit over voorzieningen in verschillende regio’s Breng ‘witte vlekken’ op het terrein van ouderschap in kaart Breng ‘witte vlekken’ op het terrein van ouderschap in kaart

18 Ouderschap en psychiatrie Groningen -voor ouders- ‘Ouders’ vraag naar mogelijkheden voor steun bij het ouderschap ‘Ouders’ vraag naar mogelijkheden voor steun bij het ouderschap Denk na over communicatie over eigen problematiek met de kinderen Nicholson e.a. (2001) Denk na over communicatie over eigen problematiek met de kinderen Nicholson e.a. (2001) Maak een plan voor de opvang van de kinderen bij toenemende psychiatrische problematiek Maak een plan voor de opvang van de kinderen bij toenemende psychiatrische problematiek Kleine ontmoetingsgroepen voor ouders Kleine ontmoetingsgroepen voor ouders

19 Ouderschap en psychiatrie Groningen Vervolg Trainingen voor hulpverleners Trainingen voor hulpverleners Gecontroleerde studie naar effectiviteit van de methodiek Gecontroleerde studie naar effectiviteit van de methodiek Ontwikkelen van methodiek voor themabijeenkomsten Ontwikkelen van methodiek voor themabijeenkomsten

20 Ouderschap en psychiatrie Groningen Specifieke vraag tienerouders Identiteitsontwikkeling Identiteitsontwikkeling Scholing en beroepsopleiding Scholing en beroepsopleiding Leeftijdgerelateerde competenties Leeftijdgerelateerde competenties Vaardigheden rollen volwassen Vaardigheden rollen volwassen

21 Ouderschap en psychiatrie Groningen Oplossingen vaak Grootouders krijgen zorgtaken Grootouders krijgen zorgtaken + zorg en opvoeding is geregeld + zorg en opvoeding is geregeld Gevolg: rolverwarring voor de biologische moeder Gevolg: rolverwarring voor de biologische moeder

22 Ouderschap en psychiatrie Groningen 4. Methodiek ontwikkeling

23 Ouderschap met succes en tevredenheid

24 Ouderschap en psychiatrie Groningen Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het materiaal Aansluiten bestaande methodieken Aansluiten bestaande methodieken Ouders in verschillende situaties Ouders in verschillende situaties Autonomie / mogelijkheden / zelfverwerkelijking Autonomie / mogelijkheden / zelfverwerkelijking Combineren ouderrol met andere rollen Combineren ouderrol met andere rollen Herhaling en langdurig Herhaling en langdurig Communicatie met betrokkenen Communicatie met betrokkenen

25 Ouderschap en psychiatrie Groningen “Ouderschap met succes en tevredenheid” Drie cliëntenwerkboeken: Huidig functioneren van de ouder Huidig functioneren van de ouder Versterken van de ouderrol Versterken van de ouderrol Hernemen of uitbreiden van de ouderrol Hernemen of uitbreiden van de ouderrol

26 Ouderschap en psychiatrie Groningen “ Huidig functioneren van de ouder” “ Huidig functioneren van de ouder” Wie ben ik en wie is mijn kind? Wie ben ik en wie is mijn kind? Tevredenheid en succes Tevredenheid en succes Verdeling van tijd en aandacht Verdeling van tijd en aandacht Steun, zelfvertrouwen en verwachtingen Steun, zelfvertrouwen en verwachtingen Een passend vervolg Een passend vervolg

27 Ouderschap en psychiatrie Groningen “Versterken van de ouderrol” Wie stellen eisen aan de ouder? Wie stellen eisen aan de ouder? Wat vraagt de ouderrol van ouder? Wat vraagt de ouderrol van deze ouder? Aan de eisen voldoen? Aan de eisen voldoen? Wie helpt? Wie helpt? Oplossingen kiezen Oplossingen kiezen Afstemmen met betrokkenen Afstemmen met betrokkenen Succesvol en tevreden Succesvol en tevreden blijven

28 Ouderschap en psychiatrie Groningen “ Hernemen / uitbreiden van de ouderrol” Wensen van de ouder Wensen van de ouder Mogelijke activiteiten en situaties Mogelijke activiteiten en situaties Wie stellen eisen? Welke? Wie stellen eisen? Welke? Aan de eisen voldoen? Aan de eisen voldoen? Wie helpt / oplossingen kiezen Wie helpt / oplossingen kiezen Afstemmen met betrokkenen Afstemmen met betrokkenen Hoe verder? Hoe verder?

29 Ouderschap en psychiatrie Groningen Toepassingsmogelijkheden en samenwerking Regie bij de ouder Regie bij de ouder Begeleide zelfhulp / op maat / balans Begeleide zelfhulp / op maat / balans Preventief Preventief Succes en tevredenheid Succes en tevredenheid Combinatie andere zorg / communicatie Combinatie andere zorg / communicatie Heldere eisen / betere vaardigheden Heldere eisen / betere vaardigheden

30 Ouderschap en psychiatrie Groningen Voorbeeld toepassing Opname Basisanamnese: behandelvragen / ouderschap Preventief huisbezoek (KOPP) Groepsprogramma ouderschap Individuele begeleiding Na ontslag of preventief Individuele begeleiding (ambulant) Groepsprogramma Na ontslag of preventief Individuele begeleiding (ambulant) Groepsprogramma

31 Ouderschap en psychiatrie Groningen Toepassing voor tienermoeders Randvoorwaarden (zorgcontext / beschermd wonen) Randvoorwaarden (zorgcontext / beschermd wonen) rolverwarring speelt niet rolverwarring speelt niet randvoorwaarden leefomgeving gerealiseerd randvoorwaarden leefomgeving gerealiseerd Basis voor: Basis voor: ontwikkeling tiener ontwikkeling tiener ontwikkeling kind ontwikkeling kind psycho-educatie in combinatiemet ontwikkeling ouderrol psycho-educatie in combinatiemet ontwikkeling ouderrol ontwikkeling en begeleiding communicatie ouder / kind ontwikkeling en begeleiding communicatie ouder / kind

32 Ouderschap en psychiatrie Groningen Reacties / vragen: Reacties / vragen: mm.venderink @lentis.nl p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Websites: Websites:www.ouderschap-psychiatrie.nlwww.hanze.nl/rehabilitatie home.planet.nl/~pcvanderende www. kopopouders.nl


Download ppt "Ouderschap en psychiatrie Groningen Ouderschap en psychiatrische beperkingen Tienermoeders met psychotische stoornis."

Verwante presentaties


Ads door Google