De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderschap en psychiatrie Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderschap en psychiatrie Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Ouderschap en psychiatrische beperkingen Tienermoeders met psychotische stoornis Ouderschap en psychiatrie Groningen

2 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Marrie Venderink Manager algemene zaken van het CKP (Centrum Klinische Psychotherapie) en GewoonWeg van Lentis Groningen Ouderschap en psychiatrie Groningen

3 Website www.ouderschap-psychiatrie.nl Hanzehogeschool Groningen
Lentis, Groningen

4 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Onderwerpen 1. Achtergronden rehabilitatie en ouderschap 2. Project beschrijving 3. Onderzoek 4. Methodiek 5. Oefening Ouderschap en psychiatrie Groningen

5 1 (Psychiatrische) Rehabilitatie
“ Rehabilitatie is het proces waarbij getracht wordt om het functioneren van personen met psychiatrische handicaps zodanig te verbeteren dat ze succesvol en tot hun tevredenheid kunnen wonen, leren en werken in de milieus van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp” (Anthony, 1990). Ouderschap en psychiatrie Groningen

6 Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
Veranderdoelen op terreinen van wonen, werken, leren en sociale contacten Verkennen (doelvaardigheidsbepaling), kiezen, verkrijgen en behouden Ouderschap en psychiatrie Groningen

7 Ouderschap-psychiatrie
Vermaatschappelijking: meer cliënten als ouder tussen en 1 miljoen Hogere drempel voor gebruik maatschappelijke voorzieningen Veel hulpverleners missen handvatten om ontwikkelingen in het ouderschap te bevorderen Ouderschap en psychiatrie Groningen

8 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Schizofrenie Abel, K.M. e.a. (Journal of Clinical Psychiatry, 2005) De meeste vrouwen die schizofrenie hebben, krijgen kinderen In Engeland worden per jaar 1000 kinderen uit moeders met schizofrenie geboren (Engeland 60 milj.) Nederland (16 milj.) 265 Lagere beroepsstatus, de helft niet getrouwd, 27% geen partner 26 % slechte relatie Ouderschap en psychiatrie Groningen

9 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Risico’s Beoordeling door hulpverleners (N=932) Percentages Schiz. Stemmingsstoorn. Problemen bij zorg voor het kind Problemen in emotionele reactie Geweld tegen kind Ouderschap en psychiatrie Groningen

10 Ouderschap en psychiatrie Groningen
De helft kan goed ouderschap vervullen. Men kan functioneren dankzij maatschappelijke positie en dankzij netwerk Hulpverleners geven hoog risico aan voor geweld Interventies: sociale interactie Ouderschap en psychiatrie Groningen

11 Ouderschap en psychiatrie Groningen
2. Project Training voor hulp-verleners Behoefte onderzoek (N=47) Methodiek Evaluatie onderzoek Literatuur onderzoek Ouderschap en psychiatrie Groningen

12 Ouderschap en psychiatrie Groningen
3 Onderzoeksvraag Welke behoeften aan ondersteuning hebben ouders met psychiatrische beperkingen? Ouderschap en psychiatrie Groningen

13 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Balans Eigen leven Ouderschap + verhoogde kwetsbaarheid Ouderschap en psychiatrie Groningen

14 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Vragenlijst Onderdelen Tevredenheid met de ouderrol Vaardigheden aan het kind leren Levensvoorwaarden creëren Sociale contacten aangaan Communiceren met het kind Ouderschap en psychiatrie Groningen

15 -vervolgens bij elk onderdeel-
Hulpbronnen Veranderwensen Benodigde steun Ouderschap en psychiatrie Groningen

16 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Conclusies De helft wil andere hulp dan men krijgt met name rondom ouderschap Steun in omgang met kind Aangaan van gesprek over eigen problematiek Opvoedingsondersteuning en juridische hulp Ouderschap en psychiatrie Groningen

17 Aanbevelingen Hulpverleningsorganisaties
Wissel ideeën uit over voorzieningen in verschillende regio’s Breng ‘witte vlekken’ op het terrein van ouderschap in kaart Ouderschap en psychiatrie Groningen

18 Ouderschap en psychiatrie Groningen
-voor ouders- ‘Ouders’ vraag naar mogelijkheden voor steun bij het ouderschap Denk na over communicatie over eigen problematiek met de kinderen Nicholson e.a. (2001) Maak een plan voor de opvang van de kinderen bij toenemende psychiatrische problematiek Kleine ontmoetingsgroepen voor ouders Ouderschap en psychiatrie Groningen

19 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Vervolg Trainingen voor hulpverleners Gecontroleerde studie naar effectiviteit van de methodiek Ontwikkelen van methodiek voor themabijeenkomsten Ouderschap en psychiatrie Groningen

20 Specifieke vraag tienerouders
Identiteitsontwikkeling Scholing en beroepsopleiding Leeftijdgerelateerde competenties Vaardigheden rollen volwassen Ouderschap en psychiatrie Groningen

21 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Oplossingen vaak Grootouders krijgen zorgtaken + zorg en opvoeding is geregeld Gevolg: rolverwarring voor de biologische moeder Ouderschap en psychiatrie Groningen

22 4. Methodiek ontwikkeling
Ouderschap en psychiatrie Groningen

23 Ouderschap met succes en tevredenheid

24 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het materiaal
Aansluiten bestaande methodieken Ouders in verschillende situaties Autonomie / mogelijkheden / zelfverwerkelijking Combineren ouderrol met andere rollen Herhaling en langdurig Communicatie met betrokkenen Ouderschap en psychiatrie Groningen

25 “Ouderschap met succes en tevredenheid”
Drie cliëntenwerkboeken: Huidig functioneren van de ouder Versterken van de ouderrol Hernemen of uitbreiden van de ouderrol Ouderschap en psychiatrie Groningen

26 “ Huidig functioneren van de ouder”
Wie ben ik en wie is mijn kind? Tevredenheid en succes Verdeling van tijd en aandacht Steun, zelfvertrouwen en verwachtingen Een passend vervolg Ouderschap en psychiatrie Groningen

27 “Versterken van de ouderrol”
Wie stellen eisen aan de ouder? Wat vraagt de ouderrol van deze ouder? Aan de eisen voldoen? Wie helpt? Oplossingen kiezen Afstemmen met betrokkenen Succesvol en tevreden blijven Ouderschap en psychiatrie Groningen

28 “ Hernemen / uitbreiden van de ouderrol”
Wensen van de ouder Mogelijke activiteiten en situaties Wie stellen eisen? Welke? Aan de eisen voldoen? Wie helpt / oplossingen kiezen Afstemmen met betrokkenen Hoe verder? Ouderschap en psychiatrie Groningen

29 Toepassingsmogelijkheden en samenwerking
Regie bij de ouder Begeleide zelfhulp / op maat / balans Preventief Succes en tevredenheid Combinatie andere zorg / communicatie Heldere eisen / betere vaardigheden Ouderschap en psychiatrie Groningen

30 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Voorbeeld toepassing Opname Basisanamnese: behandelvragen / ouderschap Preventief huisbezoek (KOPP) Groepsprogramma ouderschap Individuele begeleiding Na ontslag of preventief Individuele begeleiding (ambulant) Groepsprogramma Ouderschap en psychiatrie Groningen

31 Toepassing voor tienermoeders
Randvoorwaarden (zorgcontext / beschermd wonen) rolverwarring speelt niet randvoorwaarden leefomgeving gerealiseerd Basis voor: ontwikkeling tiener ontwikkeling kind psycho-educatie in combinatiemet ontwikkeling ouderrol ontwikkeling en begeleiding communicatie ouder / kind Ouderschap en psychiatrie Groningen

32 Ouderschap en psychiatrie Groningen
Reacties / vragen: Websites: home.planet.nl/~pcvanderende www. kopopouders.nl Ouderschap en psychiatrie Groningen


Download ppt "Ouderschap en psychiatrie Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google