De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartaalrapportage SoZaWe. Totaal klantenbestand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartaalrapportage SoZaWe. Totaal klantenbestand."— Transcript van de presentatie:

1 Kwartaalrapportage SoZaWe

2 Totaal klantenbestand

3 Wwb klanten (incl. zak- en kleedgeld)

4 In- en uitstroom (Wwb klanten)

5 Aanvragen Wwb levensonderhoud

6 Instroom De belangrijkste oorzaken van instroom zijn: 1. Beëindiging huwelijk/relatie 14 2. Wegvallen inkomsten uitkering werkeloosheid 14 3. Overname andere gemeente 12 4. Andere oorzaak 12 5. Wegvallen inkomsten arbeid/uitk. ziekte 5

7 Uitstroom De belangrijkste oorzaken van uitstroom zijn: 1. Werkaanvaarding41 2. Verhuizing naar andere gemeente 15 3. Aangaan huwelijk/relatie 9 4. Overige 9 5. 65 jaar8

8 Uitputting inkomensdeel Wwb Budget inkomensdeel FWI 2007 17.531.628 Prognose uitkeringslasten 2007* 18.276.900 – Prognose saldo 2007 - 745.272 * Uitkeringslasten = Uitkeringsuitgaven – terugontvangsten

9 Lopende trajecten/meldingen Soort voorzieningenMeldingPlaatsing Diagnose Flankerende voorzieningen Integrale arbotrajecten Loonkostensubsidie Overige reïntegratievoorzieningen Projecten Persoonsgebonden Reïntegratie budget Reïntegratietrajecten arbeid activering Reïntegratietrajecten arbeid analyse Reïntegratietrajecten arbeid fase 2 Reïntegratietrajecten arbeid fase 3 Reïntegratietrajecten voorbereiding Reïntegratietrajecten zorg Schaduwtrajecten Toeleidingstrajecten Voorbereidingstrajecten WSW aanvraag Werken met uitkering Werktrajecten 2 1 103 195 49 325 2 6 2 8 24 1 1 18 28 26 15 25 38 2 1 103 125 49 220 2 6 2 8 24 1 1 18 27 26 15 15 38 Totaal869683

10 Analyse re-integratieklanten Actuele klanten incl. partners1740 Uitzonderingen specifieke regelingen¹106 - Klanten 60 jaar of ouder218 - Tijdelijk geen re-integratie om diverse redenen²417 - Totaal aantal te re-integreren klanten999 Geplaatst op traject558 - Gemeld maar nog niet definitief geplaatst 116 - Klanten die nog opgepakt dienen te worden325 Klanten met loonkostensubsidie (niet meer in uitkering)195 ¹ Bbz, Bbz voorbereiding, IOAW, IOAZ en Wwb zak- en kleedgeld ² Betreft o.a. tijdelijk AO, samenloop (WW, WAO, ZW, etc.), WSW-indicatie, etc

11 Huisbezoeken bij aanvraag uitkering

12 Externe en overige fraudemeldingen

13 Recherche Informatie Meldingen Openstaande RIM’s 31-12-0615 Nieuwe RIM’s 200717 + Totaal in voorraad32

14 TICT en Flex-team TICT 2 klanten in onderzoek genomen. Onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. Flex-team - 6 kamerverhuurpanden gecontroleerd. Hierbij zijn 2 bijstandsklanten gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. - Er zijn geen horecapanden gecontroleerd.

15 Schadelastbeperking en terugvordering Schadelastbeperking - Door aanpassing van de periode van toekenning, afwijzing van bijstand en/of intrekking van de aanvraag om bijstand is de schadelast beperkt met 92.630,84 euro. - door aanpassing van de lopende uitkering of beëindiging van de lopende bijstandsuitkering is de schadelast beperkt met 55.188,01 euro. Terugvordering - Na onderzoek is voor 6.885,48 euro aan terugvorderingen opgelegd.

16 Terugvordering en Verhaal

17 Doelstelling 2007850.000 Ontvangsten t/m 25-03-07196.668 - Nog te realiseren 653.332

18 Bijzondere Bijstand Totaal aantal aanvragen201 Toekennen Aanvraag Afgewezen 163 16 Aanvraag ingetrokken14 Aanvraag niet in behandeling genomen4 Opdracht vervallen4

19 Bijzondere Bijstand Budget bijzondere bijstand 2007 500.300 Prognoses uitgaven bijz. bijstand 2007 480.000 – Prognose ontv. bijz. bijstand 2007 69.000 + Prognose saldo 2007 89.300

20 Schuldhulpverlening Aantal mensen met problematische schulden volgens onderzoek Bosma in 1999 InwonersMensen met schulden Nederland16.000.000circa 200.000 Kerkrade 50.000circa 625 Onderzoek Aboutaleb in 2007 Nederland16.000.000circa 100/150.000 Kerkrade 49.000circa 300-450

21 Schuldhulpverlening (in 2006 +/- 250 meldingen)

22 Schuldhulpverlening Vergelijking ingekochte producten 2006 en geplande producten 2007 20062007 Aanmeldgesprekken170 - Intake170 - Aanmelding en intake -175 Schuldregelen basistraject 80 - Schuldregelen integraal - 80 Budgetbeheer 76 80 Budgetbegeleiding 25 20 WSNP verklaringen 71 105 Spreekuur op locatie (MW) - 12 Cursus rondkomen met inkomen- 1 Uitvoeringsoverleg KBL, SoZaWe, MW- 24

23 Schuldhulpverlening Ten gevolge van onder meer de overgang naar een warme aanpak van de schuldregelingen en de invoering van een klantvriendelijk declaratiesysteem van budgetbeheer en – begeleiding, stijgen de uitgaven schuldhulpverlening van 237.000 (incl. garantiebijdrage) in 2006 tot ruim 300.000 in 2007. Belangrijkste aandachtpunten 2007 - De klant - Managementinfo * Stroomlijning processen (doorloop- wachttijden) * Regie voeren

24 Inburgering en ROA / VVTV Aantal klanten ROA14 Aantal klanten VVTV10 Aantal panden ROA/VVTV6 Aantal lopende trajecten WIN op 1-1-0729 Aantal succesvol afgeronde trajecten WIN12 - Aantal lopende trajecten op 1-4-0717

25 Inburgering en ROA / VVTV Aantal nieuwe meldingen i.h.k.v. de WI5 Deze klanten zijn nog niet gestart i.v.m. de voorbereidingen van de WI (aanbesteding, beleidsontwikkeling, werkprocessen, etc.) Prognose WI klanten voor Kerkrade volgens IB-groep300


Download ppt "Kwartaalrapportage SoZaWe. Totaal klantenbestand."

Verwante presentaties


Ads door Google