De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naoberschap 2.0 Naoberschap hoort bij de cultuur van Drenthe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naoberschap 2.0 Naoberschap hoort bij de cultuur van Drenthe."— Transcript van de presentatie:

1

2 Naoberschap 2.0

3 Naoberschap hoort bij de cultuur van Drenthe

4 Waarom verbinden: Fundamenteel 1)Natuurlijke/organische verbindingen van esdorp kwijt geraakt door: - Schaalvergroting en gestandaardiseerde productie - Technologische ontwikkelingen - Ketenvorming / Ontvlechting / Specialisatie - Mondialisering -2) Van kwantiteit/groei  focus op kwaliteit -Paradigma shift (niet alleen economische waarden) -Maatschappij op integrale waarden gestoeld: co- existentie zit in ons DNA (Nivoz lezing Tex Gunning) -Waardengedreven onderwijs: opvoeding voor kennis

5 Waarom verbinden: Praktisch Wereld om ons heen verandert steeds sneller Arbeidsmarkt, werkveld en werkplek veranderen Klanten/gasten veranderen (enorme groei alleenstaanden) Alleen kunnen we de veranderingen niet aan Bezuinigingen: regionale cultuur/natuur/leefbaarheid Hoe handhaven we onze concurrentiepositie Grote rol kennis / kennis delen / kennis veroudert snel Meeste innovaties op raakvlakken tussen werkvelden Nieuwe combinaties van leren en werken nodig

6 Samenwerken: Wat zeggen andere experts daarover? 21 april 2012, pag. 25 Met een netwerk sta je veel sterker! Gebrek aan concurrentiekracht noordelijk MKB! Oproep tot samenwerking Henk Teuben en Bert-Jan Bruning ( noordelijk bedrijfsleven) en Aard Groen (TU-Twente: Hoogleraar innovatief ondernemerschap) In economisch sterke gebieden zijn de Netwerken groter en de contacten intensiever!

7 Wetenschappelijke Context van Naoberschap 2.0 Zijn plattelandsregio’s in de toekomst in staat om op alle veranderingen een antwoord te vinden t.b.v. behoud regionale identiteit en leefbaarheid? In veel literatuur pleidooi voor: - Zelforganiserende regio’s (RUG, Rui. Wts) - Comakership van regionale stakeholders (Delies) - Nieuwe allianties

8 Naoberschap 2.0 Achterliggende doelen: -Regio overeind houden in weerwil van demografische en economische krimp -Culturele erfgoed en leefbaarheid in stand houden (identiteit) Onder de noemer: Drentse Erfgoed Delta

9 Missie en Visie: - Cultureel Ondernemerschap - Nieuw Naoberschap - Nieuw Rentmeesterschap - Regionale identiteit (brug slaan tussen historie en innovatie)

10 Waarden van de Drentse Erfgoed Delta 1)Collectiewaarde (natuur /landschap/cultuur) 2)Verbindende waarde (sociale cohesie) 3)Educatieve waarde (historisch besef -> innovatie) 4)Belevingswaarde (regionale identiteit) 5)Economische waarde (natuur /landschap/cultuur, bedrijvigheid/activiteiten van inwoners)

11 Formule voor samenwerking Multilevel kennisuitwisseling en samenwerking Regionale clusters rond regionale sociaal economische thema's Complementaire ketens, geen supply chains Multidisciplinaire ketens Kennisuitwisseling en samenwerking Partners die elkaar kennen en vertrouwen Comakership op alle organisatieniveaus Al doende leren met voorlopers en volgers

12

13

14 Naoberschap 2.0 / Drentse Erfgoed Delta Stimuleren: - Zelforganisatie van de regio - Kennisdeling en Samenwerking - Nieuwe allianties/verbindingen - Innovaties

15 Cases in Ontwikkeling: 1)Van Stichting naar Coöperatie statuten / financiën/ organisatie /planning 2) Distributie en infrastructuur Basisplan /Factsheet / Promotieteam/Allianties 3) Regiofictie als multilevel innovatie Schrijverscollectief/Distributie/Uitgever/Allianties/ Schrijverscursus/Oude en nieuwe media

16 Cases in Ontwikkeling 4)Delta winkels Conceptontw. / Souvenirlijn/Allianties/Etalageplan 5)Van Routes naar TOP’s Basisplan/Innovatie van routes/Intern. Dwarsverbanden/vitaal platteland: allianties 6)Museale rotonde Basisplan/halen en brengen/opslag en personeel kwaliteit en cultural governance/allianties: musea etc.

17 Cases in Ontwikkeling: de rol van onderwijs 7)Van (Voor)onderzoek naar Uitvoering en Monitoring -Basisplan/ natuur-cultuur combinaties /marketing-Pr/ - Begeleiding Uitvoering/Monitoring en kennis delen - Waardengedreven: op basis van nieuwe waarden! Stenden hogeschool/Alfa college: Recomalab Naoberschap 2.0 COP’s

18 Conclusies: 1)Bewustwording noodzaak samenwerking 2)Breed / Multi-discipl. draagvlak 3)Werken aan nieuwe coöperatie/allianties 4)Vertrouwensrelaties opbouwen kost tijd 5)Multi-disciplinair en multi-level werken 6)7- tal concrete samenwerkingsprojecten 7)3 cases in uitwerking en deels in uitvoering 8)Simpel en Flexibel op inhoud/processen/structuren 9)Regionale karakter/identiteit als uitgangspunt: Naoberschap zit in de genen van Drentse esdorp

19 Vervolgtraject: - Coördinator/aanjager - Opzetten nieuwe coöperatie /allianties: verbinden met nieuwe stakeholders in de regio; groeimodel - Uitwerken/uitvoeren cases/projecten - Onderhouden/uitbouwen kennisnetwerk - Effecten monitoren


Download ppt "Naoberschap 2.0 Naoberschap hoort bij de cultuur van Drenthe."

Verwante presentaties


Ads door Google