De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 30 september 2010 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 30 september 2010 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie."— Transcript van de presentatie:

1 Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 30 september 2010 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

2 Agenda 14.00Ontvangst en koffie 14.20Voorstelronde (LR) Introductie SOL (LR) ESF Algemeen en ESF SOL (IV) ESF aanvraagperiode februari 2011 (NO) Dienstverlening SOL (EB) Administratie, workshops en infomap (EB) 16.00Afsluiting 16.00 – 16.30 Informeel samenzijn

3 Verbeteren bedrijfsprocessen Subsidies OpleidenOntwikkelen De SOL versterkt de prestaties van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie door het scheppen van de best denkbare mogelijkheden en condities voor de instroom en ontwikkeling van personeel De SOL is hèt Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Levensmiddelenindustrie De Sol werkt aan duurzame verbetering van haar prestaties door de competenties van haar medewerkers te benutten en te versterken

4 Verbeteren bedrijfsprocessen Subsidies - ESF > Aktie D > Aktie E (SI) > Aktie J > Aktie A - WBSO - Internationaal (Egypte) - Globaliseringsfonds - Inburgering op de werkvloer - Beroepsonderwijs in Bedrijf - Subsidie advies Opleiden - Voedingsindustrie- online  KAM-online  Cacaochocolade- online  Zoetwaren-online  Nieuw online project -Arbeidsmarkt&Opleiding zuivelindustrie 2010-2013 - Versterking leercultuur MKB - Opleidingsadvies Ontwikkelen - Sociale innovatie SOL - Sociale innovatie projecten bedrijven - Leeftijdsbewust personeelsbeleid - Leeftijd-online - Individuele Leerrekening - Advies

5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid O&O-fondsen SOL ESF algemeen en ESF SOL Levensmiddelen productie bedrijven

6 ESF 2007 - 2013 2011 Aktie J 2 Bestrijding jeugdwerkloos- heid € 25.000.000,- okt. 2010 Aktie E Sociale Innovatie € 12.000.000,- okt. 2010 Aktie D Scholing van werkenden € 200.000.000,- febr. 2011 Aktie A Reintegratie werkzoekenden okt. 2010 Solbudget 4,0 mljn (2%) ESF algemeen en ESF SOL

7 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden Publicatie ‘nieuwe’ regeling op 27 september 2010 Betaling projectkosten tot 6 weken na sectorale einddeclaratie Vaste opslag bruto uurloon (32%) Definitie EVC-procedure opgenomen Standaardprijs BBL traject € 3.700,- (geen andere kosten) Bewijslast: POC, loonstrook laatste scholingsmaand, diploma of ander bewijsstuk ROC 5% korting subsidie als realisatie ED minder dan 60% aangevraagde subsidie bedraagt Laatste ESF aanvraagronde in deze vorm. 2012 en 2013 ESF aanvraagrondes uit eventuele onderrealisatie ESF algemeen en ESF SOL

8 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden Eerdere wijzigingen ten opzichte van vorige ESF bedrijvendag (29-10-2009) Nieuwe werkwijze ASZW: controleren  faciliteren (preventie) - Aanvrager (SOL) eerste aanspreekpunt - Aanvragen kritischer beoordeeld op haalbaarheid en risico’s - Strikter einddeclaratie proces (strakkere termijnen) ESF algemeen en ESF SOL

9 ESF in de Voedingsmiddelenindustrie ESF bij de SOL Programmaperiode 2000-2006 Beschikte projectkosten: € 192.000.000,- (€ 96.000.000,-) Aantal deelnemers: 48.000 Programmaperiode 2007-2013 tot nu toe Begrote projectkosten: € 29.677.425,- (€ 11.870.970,-) Aantal projecten: 8 Aantal deelnemende bedrijven: 67 Aantal deelnemers: 22.069 ESF algemeen en ESF SOL

10 20072008 1e AANVRAAGRONDE 2e AANVRAAGRONDE AFGEWEZEN 16-mrt-0728-feb-08 SMS N91 Einddeclaratie € 678.820,- 20-mrt-0728-feb-08 DS N102 Einddeclaratie € 14.262,- 26-apr-0731-mrt-08 OHVZ N395 Einddeclaratie € 88.372,-

11 ESF algemeen en ESF SOL 20092010 3e AANVRAAGRONDE 01-jan-0931-dec-09 SK 45+ N282 Einddeclaratie € 103.210,- AANBOD 01-jan-0931-dec-09 PROJECTEN CG N292 Einddeclaratie € 207.462,- 4e AANVRAAGRONDE 01-apr-0931-aug-10 april 09 N272 Einddeclaratie indienen d.d. 09-10-10 SOL AV € 2.853.268,- VERLENGD 01-sep-0931-aug-10 sept 09 N302 ED indienen dd 09-10-10 AV € 146.681,- SOL

12 ESF algemeen en ESF SOL 20102011 5e AANVRAAGRONDE 01-feb-1031-jul-11 febr. 10 N411 AV ingediend SOL € 2.953.422,- 6e AANVRAAGRONDE 01-feb-1131-jul-12 feb-11 AV indienen budget € 4.000.000,-SOL Onderrealisatie zal worden ingezet als AANBOD PROJECT. Meer informatie: NO

13 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden 40% subsidie voor scholingsactiviteiten tot en met MBO4 (niveau-eis geldt voor deelnemer en opleiding) Subsidie op - directe scholingskosten - overheadkosten (max. 10% t.o.v. directe kosten) - exploitatiekosten (max. 10% t.o.v. directe kosten) - ontwikkelkosten (max. 10% van totale kosten) Subsidiabale opleidingen: - Crebo erkende opleidingen - Algemeen erkende opleidingen - Branche erkende opleidingen Bonusregeling (max. 5% op doelgroepen) Malusregeling (max. 5% op publiciteit en realisatie -60%- ) ESF algemeen en ESF SOL

14 Aanvraagperiode februari 2011 - Projectperiode 1 februari 2011 t/m 31 juli 2012 - Vraaggerichte aanvraag - Keuze branche opleidingen in 9 categorieën - Beoordeling scholing via scholingsverklaring - Aanvraagformulier en bijlagen beschikbaar via www.sol-online.nl www.sol-online.nl - Deadline indienen (digitaal) scholingsplan 15 oktober 2010 - Scholingsverklaring uiterlijk 15 november 2010 - Deadline indienen aanvraag 1 december 2010 De Sol dient 1 februari de sectorale aanvraag in ESF aanvraag

15 15 Aanvraagprocedure LIVE OVERSCHAKELEN NAAR WEBSITE SOL

16 16 WIJ GAAN ELKE ESF SUBSIDIE AANVRAAG, DIE OP 1 DECEMBER 2010, ZOWEL IN HARDCOPY ALS DIGITAAL ONDERTEKEND EN VOORZIEN VAN ALLE BIJLAGEN, MET ENKEL GOEDGEKEURDE SCHOLING, BIJ ONS IN EDE LIGT, BELONEN MET EEN TAART!

17 Keuze branche opleidingen Categorieën B1 Brandweeropleidingen (alle varianten) B2 Trainingen Kwaliteit, Arbo, Milieu (KAM) en voedselveiligheid B3 Chauffeursopleidingen B4 Technische trainingen B5 Logistieke opleidingen B6 Management vaardigheden B7 Machine opleidingen B8 Praktijkopleider B9 Procesverbeteringssystemen B10 Overig LIJST VAN GOEDGEKEURDE OPLEIDINGEN BESCHIKBAAR (groeimodel) ESF aanvraag Scholingsplan incl. informatie over: − crebo nummer − niveau opleiding − wijze van toetsen − diplomering

18 Crebo erkende opleidingen www.kwalificatiesmbo.nl Alle erkende AOC’s, ROC’s en (commerciele) opleidingsaanbieders EVC-trajecten Algemeen erkende opleidingen www.agentschapszw.nl - Heftruckopleiding (alle trainingen) - Microsoft (alle gebruikerstrainingen) - NEN (alle trainingen) - Taalcursus Duits / Engels / Frans / Nederlands / Spaans - VCA (alle trainingen) ESF aanvraag

19 Dienstverlening SOL De Sol aanpak mogelijkheden voor ESF subsidieaanvragen voor: 1. Individuele werknemers 2. MKB bedrijven 3. Brancheaanpak op subcategorie niveau (bijv. zuivel, meel, diervoeder, zoetwaren etc.) 4. Individuele bedrijven 5. Groepen van bedrijven in regio’s Dienstverlening SOL

20 Drie service level niveaus waarbij de administratieve last van bedrijven in oplopende mate door de Sol uit handen wordt genomen. 1.Basis dienstverlening - geldt voor elke gebruiker Bedrijfsbijdrage wordt aangewend om de kosten van de Sol op uitvoerend niveau te dekken € 500,- per opleiding + 5% van de aangevraagde subsidie Dienstverlening SOL

21 Extra dienstverlening 2.Maatwerk dienstverlening Opstellen aanvraag, advies over inrichten administratie op locatie, opstellen einddeclaratie 3.Maatwerk plus dienstverlening Volledige administratie wordt het bedrijf uit handen genomen. Op basis van de ingeschatte tijd (afh. van organisatie en omvang project) wordt een tarief neergelegd. Uurtarieven 2011:€ 123,- projectleiders (SOLnet ® korting 10%) € 88,- administratief personeel (SOLnet ® korting 5%) Dienstverlening SOL

22 Procedure Dienstverlening SOL Beoordeling ESF subsidieaanvraag door SOL  evt. vragen aan bedrijf Beoordeling sectorale ESF subsidieaanvraag door ASZW bij SOL Analyse haalbaarheid en risico’s per bedrijf  evt. vragen aan bedrijf Beschikking op aanvraag Bedrijfsbezoek SOL evt. samen met ASZW dec.2010 en jan 2011 voorjaar 2011 najaar 2011

23 Administratieve vereisten Bewijslast administratie bedrijven Directe kosten - benchmark (vanaf € 15.000,-) of offertes (vanaf € 50.000,-) -getekende presentielijsten -kopie certificaten -originele of gewaarmerkte facturen -Betalingsbewijzen (kopie bankafschrift + evt. batch rapport) -verklaring niveau deelnemers -registratie deelnemersgegevens incl. kopie loonstrook en identiteitsbewijs Administratie, workshops en infomap

24 Administratieve vereisten Bewijslast administratie bedrijven Indirecte kosten - getekende sluitende urenregistratie overhead of addendum arbeidscontract -Bruto uurloon met 32% opslag en berekening werkbare uren -originele of gewaarmerkte facturen externen / exploitatie -betalingsbewijzen -registratie gegevens overhead personeel incl. kopie loonstrook en identiteitsbewijs -bewijzen publiciteit Administratie, workshops en infomap

25 Geef u op voor een workshop ESF administratie! Workshops worden op locatie verzorgd U krijgt instructie/tips hoe een efficiënte ESF administratie te voeren Mogelijkheid tot doorspreken aanwezige opzet administratie van uw bedrijf Een informatiemap (model voor opzetten administratie) is onderdeel van de workshop Kosten: € 720,- (excl BTW, reiskosten en extra informatiemappen) per workshop Neem contact op met één van onze adviseurs voor het plannen van een datum

26 SOL Infomap VOORBEELD ADMINISTRATIE Kosten: € 52,- Administratie, workshops en infomap

27 SOL Postbus 601 6710 BP EDE 0318-648750 info@sol-online.nl www.sol-online.nl Vragen?

28 Hartelijk dank voor uw aanwezigheid Blijft u nog wat drinken?


Download ppt "Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 30 september 2010 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie."

Verwante presentaties


Ads door Google