De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reststromen in de Gentse Kanaalzone Mogelijkheden voor uitwisseling en valorisatie Bram Van Dyck Onderzoeksproject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reststromen in de Gentse Kanaalzone Mogelijkheden voor uitwisseling en valorisatie Bram Van Dyck Onderzoeksproject."— Transcript van de presentatie:

1 Reststromen in de Gentse Kanaalzone Mogelijkheden voor uitwisseling en valorisatie Bram Van Dyck Onderzoeksproject

2 Motivatie: Industriële ecologie End-of-pipe benadering, met rol van ‘command & control’ voor overheid, is voorbijgestreefd. Economisch en ecologisch belang stonden tegenover elkaar Industriële ecologie: Milieu als klant, eigen verantwoordelijkheid van bedrijven bij voorkomen van milieueffecten (IMZ, ISO 14000) Belang van relatie tussen verschillende industriële activiteiten: efficiëntie van natuurlijk ecosysteem evenaren bij organiseren van materiaal- en energiestromen in de economie (technosysteem)

3 Voor alle duidelijkheid: Reststromen? Vaste, vloeibare en gasvormige afvalstromen Energie: restwarmte, stoom, koelwater Uitwisseling en valorisatie Uitwisseling of gemeenschappelijk gebruik (energie) Hergebruik of valorisatie

4 Wie is betrokken ProjectpartnersHavenbedrijfMilieuAdviesWinkel Projectbureau Gentse Kanaalzone VeGHOFinanciering Koning Boudewijnstichting – Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer Vlaamse overheid – Cel Duurzame Ontwikkeling

5 Wie is betrokken - 2 Stuurgroep: 4 adviesvergaderingen per jaar FEBEM – Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Milieudienst Gemeente Evergem Milieudienst Stad Gent OVAM – Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij POM Oost-Vlaanderen – Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Universiteit Gent – Onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer Universiteit Gent – Vakgroep Technische Bedrijfsvoering VITO – Vlaams instituut voor Technologische Ontwikkeling VEA – Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid VMM – Vlaamse Milieumaatschappij

6 Doelstellingen – algemeen Bedrijven in de GK sensibiliseren en informeren over mogelijkheden voor valorisatie van reststromen Bijdragen tot realisatie van uitwisseling van reststromen tussen bedrijven

7 Werkpunt – inventarisatie Kennis bundelen Goede voorbeelden (zie ook presentatie van Vito) Databank van reststromen in de GK Test-case wat betreft verzamelen van relevante informatie via openbaarheid van bestuur Identificatie van kansrijke reststromen slechts beperkt mogelijk op basis van openbare gegevens (IMJV)

8 Werkpunt – concrete voorstellen Voorstellen tot valorisatie Overleg met bedrijven in GK, mogelijkheden nagaan Energiecluster glastuinbouw in EvergemEnergiecluster glastuinbouw in Evergem Laagwaardige restwarmte voor kantoren en bedrijventerreinLaagwaardige restwarmte voor kantoren en bedrijventerrein Uitwerken van concreet voorbeeld door student ManaMa onder begeleiding van Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer

9 Werkpunt – reststromenplatform Verzamelen van data, zowel via bevoegde organisaties als via bedrijven zelf, gaat niet over rozen Gebrek aan informatiedoorstroming ivm beschikbare reststromen en ivm energievoorziening  beperkende factor voor realisatie van concrete projecten Daarom meer informele aanpak: platform van organisaties en federaties met kennis van zaken, waar bedrijven in vertrouwen informatie kunnen bekomen, kan oplossing bieden

10 Functies reststromenplatform Verzamelen van gegevens over beschikbare reststromen (vertrouwenspositie bij bedrijven) Ontsluiten van informatie over beschikbare reststromen Stimuleren van contacten tussen bedrijven Studiemomenten Proactief contact opnemen met bedrijven met uitwisselingspotentieel

11 Functies reststromenplatform - 2 Ondersteuning bij overwinnen van mogelijke hindernissen (vergunningen, onderhandelen met lokale overheden en nutsbedrijven,...) Kenniscentrum mbt industriële symbiose Communicatie en promotie Internationale referentie

12 Bevraging ivm reststromenplatform Bevraging bij federaties en organisaties Zichzelf score toekennen op mate waarin functies van platform al worden uitgevoerd Organisaties met hoge scores: FEBEM, OVAM, VITO, VMX, Voka, BBL Afvalbeurs van FOD economie bestaat reeds Overleg gepland met deze organisaties om engagement te definiëren

13 Eindpublicatie Vrijdag 12 december 2008 om 14 u Voorstelling van eindpublicatie en resultaten tijdens rondvaart op ‘Jacob Van Artevelde’ in Gentse Kanaalzone We varen langs voorbeelden en mogelijkheden U bent welkom!


Download ppt "Reststromen in de Gentse Kanaalzone Mogelijkheden voor uitwisseling en valorisatie Bram Van Dyck Onderzoeksproject."

Verwante presentaties


Ads door Google