De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EYV 2011 in Vlaanderen. Korte historiek  CEV Manifest  Lobbywerk  IP Group on Volunteering EP  Written Declaration EP  Alliantie 22 ngo’s (EYV2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EYV 2011 in Vlaanderen. Korte historiek  CEV Manifest  Lobbywerk  IP Group on Volunteering EP  Written Declaration EP  Alliantie 22 ngo’s (EYV2011."— Transcript van de presentatie:

1 EYV 2011 in Vlaanderen

2 Korte historiek  CEV Manifest  Lobbywerk  IP Group on Volunteering EP  Written Declaration EP  Alliantie 22 ngo’s (EYV2011 Alliantie)  Besluit van de EC

3 Overzicht  Logo en slogancampagne  27 november 2009 definitieve tekst  Startschot Vlaanderen (december 2009)  December 2009: 1ste Alliantievergadering (en verdere voorbereiding aan de gang)  “ongoing”: contacten CEV – DG Cultuur EC  Samenstelling Stuurgroep Vlaanderen  Opstellen Nationaal Programma

4 Doelstellingen EYV2011  1) Work towards an enabling environment for volunteering in the EU  2) Empower organisers of voluntary activities to improve the quality of  voluntary activities;  3) Recognise voluntary activities;  4) Raise awareness of the value and importance of volunteering.

5 Stand van zaken Drie sporen (1) Europese Commissie – Europees –Eigen voorbereiding i.s.m. PAU Education (2) EYV2011 Alliantie – Europees –Programma Alliantie (3) ‘nationaal niveau’ –Vlaamse Gemeenschap Rol NCO’s

6 Stand van zaken Financieel –3 mio euro voorbereiding –8 mio uitvoering 6 mio wordt verdeeld in de EU –Vlaanderen: +/- 50.000 euro 2 mio aangewend voor concrete projecten –Mogelijke financiering via andere EU- subsidielijnen

7 Enkele data  Open Days (cf. Vleva)(oktober 2010)  Medialaunch Europese Commissie (6 december 2010)  Medialaunch België/Vlaanderen  AV CEV Brussel: 6 en 7 december 2010  Start EYV2011 Roadshow, Brussel

8 Programma VG  Startschotvergadering 2009  Online bevraging  Resultaten: –Wat wel: Uitwisseling Positieve beeldvorming in de media Duurzame resultaten Ondersteuning van de organisaties Intersectoraal en diversiteit vrijwilligerswerk

9 Ontwikkeling ontwerp  Wat zeker niet? –Grote feesten en/of evenementen –Geen herhaling van IYV2001 –Grootse mediacampagnes –Geen eenmalige zaken –…

10 Ontwerpprogramma 2011 waardering en promotie  actiepunten: o contacten leggen met verschillende mediakanalen ( o organisatie van een studiedag m.b.t. het thema vrijwilligerswerk en media (Week van de Vrijwilliger 2011) o praktische instrumenten aanbieden en/of enkele vormingsinitiatieven m.b.t. imago-opbouw o koppeling van reeds bestaande weken/initiatieven aan de invalshoek ‘vrijwilligers’ (vb. Week van de Amateurkunsten, Week van de Smaak, Vrouwendag, Week van de Senioren, Erfgoeddag,….)

11 Ontwerpprogramma 2011 kwaliteitsverbetering  actiepunten: o ontwikkelen van een goede praktijkendatabase (minisite gekoppeld aan www.vrijwilligerswerk.be)www.vrijwilligerswerk.be o ontwikkeling van een Handvest voor de vrijwilliger, dat ontwikkeld wordt in breed intersectoraal verband o ontwikkeling van een meldpunt ‘vrijwilligerswerk’ o uitwisselingsprogramma opzetten voor professionelen in de vrijwilligerssector, in een intersectoral en Europees verband

12 Ontwerpprogramma 2011 Vrijwilligersvriendelijk klimaat  actiepunten o formuleren van aanbevelingen om een meer coherent vrijwilligersbeleid te ontwikkelen op Vlaams, Federaal en Europees niveau o opstellen van een Manifest voor het vrijwilligerswerk, met doelstellingen op LT

13 Ontwerpprogramma 2011 Validering  actiepunten: o in samenwerking met sectoren jeugd, sport en socioculturele sector nagaan in welke mate deze doelstelling verder verfijnd kan worden o ontwikkelen van een ‘vrijwilligerscertificaat’ (indien opportuun) o ….

14 Wat kan het steunpunt doen?  Informatie vanuit CEV en EU naar werkveld  -> relevante inhoudelijke en beleidsinfo  -> acties en initiatieven vanuit andere EU-landen  Opstellen ‘Vlaamse’ activiteitenkalender  Online info over EU en de werking van de EU- instellingen en hun rol in het EYV2011  Indien (IMA) mogelijk: verspreiding van ondersteunend materiaal  Ontwikkeling van specifieke projecten (IMA)  Vertegenwoordiging vrijwilligerswerk  Verzamelen van goede praktijken uit verschillende sectoren  Beleidsaanbevelingen  ….

15 Verdere uitwerking Nationaal Programma finanliseren Nagaan welke ‘stakeholders’ er interesse hebben …..


Download ppt "EYV 2011 in Vlaanderen. Korte historiek  CEV Manifest  Lobbywerk  IP Group on Volunteering EP  Written Declaration EP  Alliantie 22 ngo’s (EYV2011."

Verwante presentaties


Ads door Google