De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een werking voor en door ouders met ervaring binnen Bijzondere Jeugdbijstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een werking voor en door ouders met ervaring binnen Bijzondere Jeugdbijstand."— Transcript van de presentatie:

1 Een werking voor en door ouders met ervaring binnen Bijzondere Jeugdbijstand

2 Samenwerkingsverband tussen:  Organisaties BJB Vlaams-Brabant Huize Levensruimte = projecthouder  Platfora BJB Vlaams-Brabant  Provincie Vlaams-Brabant: financiering Last, but not least:  Ouders met ervaring binnen BJB

3 Participatie van ouders = centraal. Ouders actief laten mee deelnemen, zien als volwaardige partners Kinderen zijn niet los te zien van hun ouders. Contextgericht werken komt meer en meer in the picture. Belangrijk om ouders te betrekken en hen te horen!  Constructieve DIALOOG op gang brengen

4

5 Hoofddoel = ouders een luidere stem geven en meer betrekken binnen de hulpverlening. Dit door te werken met de verschillende niveaus binnen de hulpverlening:  Micro-niveau: ouders, hulpverleners  Meso-niveau: hulpverleners, organisaties  Macro-niveau: beleid

6  Forum voor ouders aanbieden  Organisaties aanmoedigen en ondersteunen participatief te werken met ouders  Verwoorden ervaringen van ouders naar organisaties toe  Stimuleren beleidsparticipatie van ouders, signalen vertalen naar beleidsthema’s

7 De ouders bevragen door:  Overkoepelende oudergroepen Regio Leuven Regio Halle – Vilvoorde  Huisbezoeken  Telefonisch  Elektronisch: Website: online bevraging Facebook Mail

8 Overkoepelende oudergroepen: Centraal idee: ouders = ervaringsdeskundigen  deskundigheid gebruiken om Zichzelf te helpen Andere ouders te helpen Hulpverlening te optimaliseren NIET: behandelen individuele dossiers! WEL: optimaliseren hulpverlening in algemeen  loskomen van persoonlijke ervaring (persoonlijke ervaring weliswaar vertrekbasis)

9 Aanmoedigen organisaties participatief te werken met ouders:  Ondersteuning: oprichten oudergroep, nalezen brochures/bevragingen/…  Intervisiegroep ‘werken met ouders’ 4x/jaar  In kaart brengen huidige activiteiten en noden  Dialoogdag

10 Binnenbrengen van cliëntperspectief op beleidsniveau. Deelname aan:  Platfora BJB Leuven en B-H-V  Cliëntvertegenwoordiging (tandemwerking)  Regionale stuurgroep (tandemwerking)

11 Iemand vragen?


Download ppt "Een werking voor en door ouders met ervaring binnen Bijzondere Jeugdbijstand."

Verwante presentaties


Ads door Google