De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeid wordt schaars. Wat kunnen we eraan doen? Jaap de Koning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeid wordt schaars. Wat kunnen we eraan doen? Jaap de Koning."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeid wordt schaars. Wat kunnen we eraan doen? Jaap de Koning

2 Inhoud Blijft er voldoende arbeidsaanbod? Kwalitatieve aansluitingproblemen vraag en aanbod Vergelijking met Den Haag en Metropoolregio Meerwaarde geintegreerde arbeidsmarkt Haaglanden- Rotterdam Beleid

3 Potentiele beroepsbevolking, met 25 procent effectiviteit verhoging AOW-leeftijd

4 Demografische druk = jongeren + ouderen gedeeld door potentiele beroepsbevolking

5 Benodigde groei bruto-arbeidsparticipatie om daling beroepsbevolking te voorkomen : Rijnmond

6 Aandelen allochtonen en lager opgeleiden onder werkenden, werklozen en inactieven: Rijnmond en Nederland, 2010 % allochtonen% lager opgeleiden WerkendenRijnmond2825 Nederland1822 WerklozenRijnmond5239 Nederland3336 InactievenRijnmond3856 Nederland2652

7 Hoofdpunten toekomstige arbeidsmarktontwikkeling Rotterdam en metropoolregio Potentiele beroepsbevolking daalt minder sterk dan landelijk Maar demografische druk neemt toch sterk toe Samenstelling bevolking (opleidingsniveau, herkomst) drukt arbeidsparticipatie Verwachte stijging arbeidsparticipatie en verhoging AOW-leeftijd niet voldoende Tekorten in het bijzonder in de techniek (haven- industriecomplex) en zorg Voor Metropoolregio als geheel is beeld iets gunstiger

8 Vergelijking beroepenstructuur werkgelegenheid vs. woonachtige bevolking RotterdamDen HaagMetropool-regio Pedagogisch12387103 Agrarisch606994 Technisch10583102 Medisch1009896 Economisch- administratief10010499 Veiligheid139144108 Overige85101100 Totaal100

9 Waarom beleid nodig? ‘De markt’ gaat het niet oplossen Arbeidsaanbod ongevoelig voor lonen Nog te benutten aanbod heeft grotere afstand tot arbeidsmarkt Optie buitenlandse werknemers: – Wordt moeilijker doordat vergrijzing elders nog erger toeslaat dan in Nederland – Gaat gepaard met maatschappelijke kosten

10 Beleid I: activeren werklozen/inactieven Hierbij niet teveel vertrouwen op loonkostensubsidies laag productieven Scholing van werklozen/inactieven meer prioriteit geven Vergroting instroommogelijkheden door upgrading van werkenden door scholing Regionale centra voor praktijkscholing voor werklozen/inactieven, werkenden, maar ook voor het beroepsonderwijs

11 Beleid II: onderwijs Verbeteren beroepsonderwijs Praktijkcomponent in het vmbo Rol regionale centra voor praktijkscholing hierbij Verbeteren opleidingskeuze Behoefte aan informatie/advies vooral ook bij allochtone leerlingen

12 Beleid III: participatieverhoging Winst is vooral te halen bij 55-plussers en vrouwen Gezondheid is naast opleidingsniveau een belangrijke determinant van arbeidsparticipatie ‘Nieuwe werken’ kan beperkte bijdrage leveren aan participatieverhoging vrouwen

13 Beleid IV: regionale samenwerking/integratie Helpt om aansluiting vraag-aanbod te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief Afstemming onderwijsvoorzieningen Aantrekkelijkheid woonomgeving als vestigingsfactor hoger opgeleiden Verdere verbetering vervoersinfrastructuur om pendelstromen te vergroten


Download ppt "Arbeid wordt schaars. Wat kunnen we eraan doen? Jaap de Koning."

Verwante presentaties


Ads door Google