De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat kunnen we eraan doen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat kunnen we eraan doen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat kunnen we eraan doen?
Arbeid wordt schaars. Wat kunnen we eraan doen? Jaap de Koning

2 Inhoud Blijft er voldoende arbeidsaanbod?
Kwalitatieve aansluitingproblemen vraag en aanbod Vergelijking met Den Haag en Metropoolregio Meerwaarde geintegreerde arbeidsmarkt Haaglanden- Rotterdam Beleid

3 Potentiele beroepsbevolking, met 25 procent effectiviteit verhoging AOW-leeftijd

4 Demografische druk = jongeren + ouderen gedeeld door potentiele beroepsbevolking

5 Benodigde groei bruto-arbeidsparticipatie om daling beroepsbevolking te
voorkomen: Rijnmond

6 Aandelen allochtonen en lager opgeleiden onder werkenden, werklozen en inactieven: Rijnmond en Nederland, 2010 % allochtonen % lager opgeleiden Werkenden Rijnmond 28 25 Nederland 18 22 Werklozen 52 39 33 36 Inactieven 38 56 26

7 Hoofdpunten toekomstige arbeidsmarktontwikkeling Rotterdam en metropoolregio
Potentiele beroepsbevolking daalt minder sterk dan landelijk Maar demografische druk neemt toch sterk toe Samenstelling bevolking (opleidingsniveau, herkomst) drukt arbeidsparticipatie Verwachte stijging arbeidsparticipatie en verhoging AOW-leeftijd niet voldoende Tekorten in het bijzonder in de techniek (haven- industriecomplex) en zorg Voor Metropoolregio als geheel is beeld iets gunstiger

8 Vergelijking beroepenstructuur werkgelegenheid vs
Vergelijking beroepenstructuur werkgelegenheid vs. woonachtige bevolking Rotterdam Den Haag Metropool-regio Pedagogisch 123 87 103 Agrarisch 60 69 94 Technisch 105 83 102 Medisch 100 98 96 Economisch- administratief 104 99 Veiligheid 139 144 108 Overige 85 101 Totaal

9 Waarom beleid nodig? ‘De markt’ gaat het niet oplossen
Arbeidsaanbod ongevoelig voor lonen Nog te benutten aanbod heeft grotere afstand tot arbeidsmarkt Optie buitenlandse werknemers: Wordt moeilijker doordat vergrijzing elders nog erger toeslaat dan in Nederland Gaat gepaard met maatschappelijke kosten

10 Beleid I: activeren werklozen/inactieven
Hierbij niet teveel vertrouwen op loonkostensubsidies laag productieven Scholing van werklozen/inactieven meer prioriteit geven Vergroting instroommogelijkheden door upgrading van werkenden door scholing Regionale centra voor praktijkscholing voor werklozen/inactieven, werkenden, maar ook voor het beroepsonderwijs

11 Beleid II: onderwijs Verbeteren beroepsonderwijs
Praktijkcomponent in het vmbo Rol regionale centra voor praktijkscholing hierbij Verbeteren opleidingskeuze Behoefte aan informatie/advies vooral ook bij allochtone leerlingen

12 Beleid III: participatieverhoging
Winst is vooral te halen bij 55-plussers en vrouwen Gezondheid is naast opleidingsniveau een belangrijke determinant van arbeidsparticipatie ‘Nieuwe werken’ kan beperkte bijdrage leveren aan participatieverhoging vrouwen

13 Beleid IV: regionale samenwerking/integratie
Helpt om aansluiting vraag-aanbod te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief Afstemming onderwijsvoorzieningen Aantrekkelijkheid woonomgeving als vestigingsfactor hoger opgeleiden Verdere verbetering vervoersinfrastructuur om pendelstromen te vergroten


Download ppt "Wat kunnen we eraan doen?"

Verwante presentaties


Ads door Google