De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de Human Age. De Human Age, een nieuw tijdperk waarin talent….  een schaars middel wordt  de motor wordt voor economische groei ..benutten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de Human Age. De Human Age, een nieuw tijdperk waarin talent….  een schaars middel wordt  de motor wordt voor economische groei ..benutten,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de Human Age

2 De Human Age, een nieuw tijdperk waarin talent….  een schaars middel wordt  de motor wordt voor economische groei ..benutten, een zaak wordt van maatwerk  belangrijker wordt dan kapitaal  meer dan ooit het onderscheidend vermogen vormt.

3 World of Work Trends Source: Manpower Inc. 3

4 4 Globalisering, connectiviteit & informatisering

5 5 Impact technologie op de manier van werken Talent is overal virtueel benaderbaar World wide Competition

6 Schaars geschoold talent dicteert de voorwaarden

7 Wereldwijde impact van demografische ontwikkelingen Tegen 2020 overtreft de vraag het aanbod met bijna 18 miljoen mensen In 2050 heeft China een populatie 65-plussers die groter is dan de gehele bevolking van de Verenigde Staten In 2050 heeft Europa bijna twee keer zoveel mensen boven de 65, als onder de 15 In Afrika is meer dan een kwart van de bevolking jonger dan 15 jaar en de jeugdwerkloosheid meer dan 30%

8 Het aantal 65 plussers in de USA groeit de komende 19 jaar met 10.000 per dag! “ We hebben als bedrijfstak een groot probleem omdat er hoog gekwalificeerde ouderen met pensioen gaan en we niet hetzelfde aantal hooggekwalificeerde jonge mensen vinden die de arbeidsmarkt betreden ” Peter Löscher, CEO, Siemens

9 Talent Mismatch De wereldwijde beroepsbevolking Source: Deloitte Research/UN Population Division (http://esa.un.org/unpp/) It’s 2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Strategies Don’t Work, p.6

10 Discrepantie tussen vraag en aanbod van talent Tekort aan personeel creëert spanning op de arbeidsmarkt Te groot aanbod van laag of verkeerd geschoolde krachten leidt tot onvoldoende werkgelegenheid en werkloosheid. Vraag naar vaardigheden Beschikbaarheid van vaardigheden

11 En nu … ? Winnen in de veranderende Wereld van Werk vraagt een nieuwe manier van denken: Werkmodellen Omgaan met mensen Bronnen van talent

12 Leiding geven aan een divers en virtueel personeelsbestand Opbouwen van een flexibel personeelsbestand (tijdelijk en vast) Inzetten technologie voor efficiency, productiviteit en innovatie Werkmodellen

13 Omgaan met mensen Nieuwe methodes om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden Alert en modern leiderschap Collega’s die contact maken en samenwerken Stimuleren van transparante en heldere communicatie

14 Bronnen van talent Strategieën en nieuwe manieren om talent te ontwikkelen en om te scholen Bereiken van nieuwe en onvoldoende benutte bronnen van talent: Denk aan migratie, de inzet van meer vrouwen, binden van oudere werknemers en het ontwikkelen van jonge werknemers

15 ManpowerGroup Proprietary Information

16 Wat is uw definitie van talent? Uit welke kooi komt uw talent? Hoe aantrekkelijk bent u voor talent? Hoe ontwikkelt u talent?

17 17


Download ppt "Welkom in de Human Age. De Human Age, een nieuw tijdperk waarin talent….  een schaars middel wordt  de motor wordt voor economische groei ..benutten,"

Verwante presentaties


Ads door Google