De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie in de Metropool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie in de Metropool"— Transcript van de presentatie:

1 Economie in de Metropool
Bart Nijhof Beleidsadviseur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

2 Overview Economie in de MRDH – 4 pijlers, 1 strategie
Organisatie Economische Pijler Vervolg Aankomende bijeenkomsten

3 Het bidbook op hoofdlijnen
3 strategieën in de MRDH: Daily urban system, Economie, Voorzieningen 4 onderwerpen in Economische strategie van de MRDH: Regionale economie, Greenport, Kenniseconomie & Innovatie, en Onderwijs & Arbeidsmarkt Nauw verweven, naar buiten toe één strategie

4 Thema’s in de pijler regionale economie
Werklocaties: detailhandel, kantoren, bedrijventerreinen Borging van de ‘klassieke’ REO taken Promotie, Acquisitie, Marketing Samenwerking RIA en WFIA – één consistent beeld naar buiten toe, samen hebben we als regio alle kwaliteiten, sectoren en leefmilieus in huis Betere dienstverlening aan ondernemers, minder lasten Een level playing field in de Metropoolregio, op een zo hóóg mogelijk niveau

5 Uitdagingen en kansen Relatie met gebieden net buiten de MRDH, bijvoorbeeld Drechtsteden Dubbels met andere agenda’s – geen drukte organiseren, maar slim verbinden en taken verdelen Wisselende coalities’ – hele MRDH, grote steden, noord/zuid Mogelijkheid tot logischer inrichten regionale samenwerking

6 Organisatie economische pijler
Bestuurlijk team Henk Kool en Jeannette Baljeu, Govert Veldhuijzen is vanuit pZH aangehaakt Verbreding is de volgende stap: Geografisch en thematisch dekkend ‘Ambtelijke kerngroep’ Stadsregio, Haaglanden, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam - ook hier: verbreding, in subgroepen

7 Vervolg Het bidbook – de contouren staan Nu concreet invullen
Hiervoor hebben wij jullie nodig Uitwerken per thema

8 Aankomende bijeenkomsten
21 februari en 13 maart: ‘crosspijler events’ 5 maart (o.v.b.): stakeholder bijeenkomst 14 maart: raadsbijeenkomst economische strategie 4 april: metropooldag


Download ppt "Economie in de Metropool"

Verwante presentaties


Ads door Google