De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking Daphné Holvoet 1BASWc Academiejaar 2013 -2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking Daphné Holvoet 1BASWc Academiejaar 2013 -2014."— Transcript van de presentatie:

1 De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking Daphné Holvoet 1BASWc Academiejaar 2013 -2014

2 Referentie De Bruyn, T., Huyse, H. (2009). De vierde pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: voorbij de eerste kennismaking. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U. Leuven.

3 Auteurs  Tom de Bruyn  Huib Huyse

4 Moeilijke woorden  Bilaterale samenwerking: Technische samenwerking tussen twee landen of technische hulp van een land aan een ander land, geregeld door en overeenkomst tussen beide regeringen, zonder tussenkomst van derde.  Convenanten: Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen een overheid en een andere overheid, een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon of een overeenkomst tussen natuurlijke personen en rechtspersonen  Incubatie: het uitbroeden  Arbitraire lijn: willekeurige lijn  Culmineren: zijn toppunt of uiterste bereiken

5 Interessante bronnen  De website: www.4depijler.bewww.4depijler.be  De website van het VIAS  Het HIVA-onderzoek uit 2007  Studie in opdracht van de KBS over diasporafilantropie

6 Organisaties en specialisten betrokken bij het thema  Vakbonden (Internationaal Vakverbond)  De steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala  Het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités  Fonds voor kinderrechten  Leraars Grenzen  Ophthalomogly WorldWide  Ex-change  Ondernemers zonder Grenzen  Vzw Youkali  Het vlaams Theaterinstituut  Vredeseilanden  De KVS  11.11.11  ACW Rupelmonde  Het instituut voor Internationale Arbeidsvorming (ACV)  Het internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ABVV)

7 Synthese

8 Inleiding  Indeling zorgt voor discussies

9 Insitutionele vierde pijler  Overheden  mandaat om rond de ontwikkelingssamenwerking te werken en behoren om die reden tot de bilaterale samenwerking.  risico op overlapping van de beleidsbevoegdheden worden hierdoor wel vergroot  Sociale bewegingen  een intensievere samenwerking met gelijkaardige organisaties in het zuiden  Jeugdbewegingen  chiro

10  Sociale instellingen  Scholen  Belangrijkste incubatieplaats  Mindiale vorming  Ondersteuning tussen Noord en Zuid  Twinning  Ziekenhuizen  Samenwerking met het zuiden  Ondersteuning met materiaal en vorming

11  Culturele instellingen  Weinig bekend  Wel verandering in vlaanderen  Missionarissen  Belangrijkste initiatiefnemers  Organisaties die vrijwilligers promoten en begeleiden leggen contacten met missionarissen in het Zuiden met de vraag of het mogelijk is om stageplaatsen en inleefreizen aan te bieden

12  Stichtingen  Vroeger onbekend in België, nu al wat beter  Fondsen op naam; geen rechtpersoonlijkheid  Economische actoren; bedrijven  Abmigue relatie met ontwikkelingssamenwerking  Voor winst  Belangrijke hefboom en motor voor economsiche ontwikkeling  Economische actoren: coöperatieve ondernemingen  Gezamelijk voordelen realiseren  Solidaire financiers

13 De particuliere vierde pijler  Diverse groep van intitiatieven  Vriendegroepen, …  Moeilijk verder te categoriseren  Initiatieven geïntieerd binnen, mar niet ingebed in institutionele strctuur  Instellingen spelen geen rol  Veel scholen nemen acties zonder structurele overheidsondersteuning

14  Migrantenverenigingen  Allochtone zelforganisaties  In België is dit kleinschaliger  Debat rond migratie en ontwikkeling


Download ppt "De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking Daphné Holvoet 1BASWc Academiejaar 2013 -2014."

Verwante presentaties


Ads door Google