De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen"— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen
leren-toetsen-beoordelen Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

2 competentie (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden
(houdingsaspecten) attitude Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

3 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden
visualisatie van de onderlinge verhoudingen (houdingsaspecten) attitude Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

4 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden
visualisatie van de onderlinge verhoudingen (houdingsaspecten) attitude Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

5 5 2 1 7 4 6 3 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden
(houdingsaspecten) attitude Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

6 5 1 2 7 4 6 3 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden
(houdingsaspecten) attitude Welk gebied betreft de Proeve van Bekwaamheid? Welke mix van (toets)methoden zie je? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

7 5 1 2 7 4 6 3 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden
Gesprek met een klant (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische) vaardigheden 5 1 2 Oefenen van gespreksfase 7 Kennis over Psychologische aspecten 4 6 3 Gesprek met een lastige klant casus “wat is klantvriendelijkheid?” (houdingsaspecten) attitude Simulatie a.d.h.v. een complexe werkcasus Discussie “is de klant altijd koning?” Het vergroten van de klantvriendelijkheid van medewerkers Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

8 Niveaus van evalueren:
Vonden ze het leuk? Hebben ze wat geleerd? Passen ze het ook toe? Welke impact heeft het? Wat krijg ik er voor terug? leer- omgeving Niveaus van evalueren: Kirkpatrick (1975) werk- omgeving

9 is mijn toetsing valide, betrouwbaar en transparant?
uitgangspunt voor PvB arbeidsproeve (echte situatie in echte praktijk) simulatie (realistische situatie in nagebootste praktijk) creatieve opdracht (alternatief met voorspellende waarde) ideale situatie geschikt alternatief geheel van (deel) gebieden observatie toelichting of onder- bouwing kennistoets reflectie als dat niet kan.. kennisborging als dat niet kan.. centrale vraag: is mijn toetsing valide, betrouwbaar en transparant? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen

10 formatieve en summatieve toetsvormen
WAAROM toets je? (wat wil je bereiken?) WAT toets je? (inhoud) WELKE WIJZE toets je? (vorm) WANNEER toets je? (moment binnen het leren) WIE neemt de toets af? (wie beoordeelt?) WAAR toets je? (leerplek of werkplek?) WAARMEE toets je? (hulpmiddelen) Wat is de WAARDE van de toets? (formatief / summatief, cesuur, voorwaardelijk)

11 is er bij de toetsing sprake van;
validiteit (meet je wat je wilt meten?) betrouwbaarheid (is de meting stabiel en komt er bij een herhaling dezelfde uitkomst naar boven?) transparantie (weet een ieder (lerende, opleider, beoordelaar) waar hij aan toe is?) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

12 validiteit & betrouwbaarheid
‘de metafoor van het darten’ Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

13 in 10 dagen (elke dag één pijl)
De toets bestaat uit: 10 pijlen gooien in 10 dagen (elke dag één pijl) op verschillende momenten van de dag doel is bullseye Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

14 uitkomst is.. Betrouwbaar – Valide
Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

15 Betrouwbaar – Niet Valide
uitkomst is.. Betrouwbaar – Niet Valide Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

16 Niet Betrouwbaar – Valide
uitkomst is.. Niet Betrouwbaar – Valide Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

17 Niet Betrouwbaar – Niet Valide
uitkomst is.. Niet Betrouwbaar – Niet Valide Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008

18 kwalificatieprofiel kwalificatieprofiel individueel assement
voor ontwikkeling onderwijsleerproces met gezamenlijke en individuele leeractiviteiten bekwaamheid proeve van studieplanning POP kwalificatieprofiel kwalificatieprofiel individueel assement voor kwalificatie = toetsmoment bron: Sinke 2006 Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs


Download ppt "Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen"

Verwante presentaties


Ads door Google