De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs Dia 1 Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs Dia 1 Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs Dia 1 Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen leren-toetsen-beoordelen

2 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 2 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische)vaardigheden (houdingsaspecten) attitude competentie

3 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 3 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische)vaardigheden (houdingsaspecten) attitude visualisatie van de onderlinge verhoudingen

4 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 4 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische)vaardigheden (houdingsaspecten) attitude visualisatie van de onderlinge verhoudingen

5 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 5 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische)vaardigheden (houdingsaspecten) attitude 1 2 3 4 5 6 7

6 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 6 (voorwaardelijke) kennis (psychomotorische)vaardigheden (houdingsaspecten) attitude 1 2 3 4 5 6 7 Welk gebied betreft de Proeve van Bekwaamheid? Welke mix van (toets)methoden zie je?

7 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 7 1 2 3 4 5 6 7 Kennis over Psychologische aspecten Oefenen van gespreksfase Discussie “is de klant altijd koning?” Gesprek met een lastige klant Het vergroten van de klantvriendelijkheid van medewerkers Simulatie a.d.h.v. een complexe werkcasus Gesprek met een klant (voorwaardelijke) kennis casus “wat is klantvriendelijkheid?” (houdingsaspecten) attitude (psychomotorische)vaardigheden

8 Dia 8 Vonden ze het leuk? Hebben ze wat geleerd? Passen ze het ook toe? Welke impact heeft het? Wat krijg ik er voor terug? Niveaus van evalueren: Kirkpatrick Kirkpatrick (1975) leer - omgeving werk - omgeving

9 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen Dia 9 uitgangspunt voor PvB arbeidsproeve (echte situatie in echte praktijk) simulatie (realistische situatie in nagebootste praktijk) creatieve opdracht (alternatief met voorspellende waarde) kennisborging ideale situatie geschikt alternatief geheel van (deel) gebieden observatie toelichting of onder- bouwing kennistoets reflectie centrale vraag: is mijn toetsing valide, betrouwbaar en transparant? als dat niet kan..

10 Dia 10 formatieve en summatieve toetsvormen WAAROM toets je? (wat wil je bereiken?) WAT toets je? (inhoud) WELKE WIJZE toets je? (vorm) WANNEER toets je? (moment binnen het leren) WIE neemt de toets af? (wie beoordeelt?) WAAR toets je? (leerplek of werkplek?) WAARMEE toets je? (hulpmiddelen) Wat is de WAARDE van de toets? (formatief / summatief, cesuur, voorwaardelijk)

11 is er bij de toetsing sprake van; validiteit (meet je wat je wilt meten?) betrouwbaarheid (is de meting stabiel en komt er bij een herhaling dezelfde uitkomst naar boven?) transparantie (weet een ieder (lerende, opleider, beoordelaar) waar hij aan toe is?) Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 11

12 validiteit & betrouwbaarheid ‘de metafoor van het darten’ Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 12

13 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 13 De toets bestaat uit: -10 pijlen gooien - in 10 dagen (elke dag één pijl) - op verschillende momenten van de dag - doel is bullseye

14 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 14 Betrouwbaar – Valide uitkomst is..

15 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 15 Betrouwbaar – Niet Valide uitkomst is..

16 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 16 Niet Betrouwbaar – Valide uitkomst is..

17 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs juni 2008 Dia 17 Niet Betrouwbaar – Niet Valide uitkomst is..

18 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs Dia 18 kwalificatieprofiel studieplanning POP proeve van bekwaamheid individueel assement voor ontwikkeling individueel assement voor kwalificatie onderwijsleerproces met gezamenlijke en individuele leeractiviteiten = toetsmoment bron: Sinke 2006


Download ppt "Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs Dia 1 Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen."

Verwante presentaties


Ads door Google