De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen Dia 1 & competentie ontwikkeling en assessment.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen Dia 1 & competentie ontwikkeling en assessment."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen Dia 1 & competentie ontwikkeling en assessment

2 programma: Hoe verloopt het ontwerp proces…. Waar ontwerp je een KP (binnen dit proces)? Wat staat er in een KP? Waar ontwikkel je de PvB (binnen dit proces)? Wat staat er in de PvB? Wat en hoe toets je? Staat toetsen gelijk aan evalueren? Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2010 Dia 2

3 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 3 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen Wat is het probleem? Wat willen we bereiken? de ontwerpfase

4 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 4 ist soll Huidige situatie gewenste situatie taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen Wat is het probleem? Wat willen we bereiken?

5 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 5 ist soll Huidige situatie gewenste situatie taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen Wat is het probleem? Wat willen we bereiken?

6 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 6 ist soll Huidige situatie gewenste situatie taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen Wat is het probleem? Wat willen we bereiken?

7 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 7 ist soll Huidige situatie gewenste situatie taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen Wat is het probleem? Wat willen we bereiken?

8 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 8 A = doelgroep B = gedrag C = omstandigheden D = bekwaamheid wie wat taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen

9 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 9 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen kwalificatieprofiel kwalificatieprofiel: Omschrijving van de benodigde kwalificaties voor een bepaalde functie kwalifictatie = het vermogen van een individu dat hem in staat stelt op een adequate wijze taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse arbeidssituatie

10 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 10 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen kwalificatieprofiel Werkzaamheden en verantwoordelijkheden Beoordelingscriteria Opgave Hulpmiddelen Competenties formulering in een kwalificatieprofiel … er is geen uniform format

11 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 11 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering ontwikkelen kwalificatieprofiel Werkzaamheden en verantwoordelijkheden Beoordelingscriteria Opgave Hulpmiddelen Competenties formulering in een kwalificatieprofiel … er is geen uniform format beschrijving van de functie en ‘het werk’? wanneer doe je het goed? wat maakt ‘het werk’ moeilijk? wat helpt bij ‘het werk’? welke (kern) competenties zijn daarbij nodig?

12 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 12 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering kwalificatieprofiel ontwikkelen evaluatie Proeve v B

13 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 13 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering kwalificatieprofiel ontwikkelen evaluatie Proeve v B Proeve van bekwaamheid: Een (mix van) toets(methoden) in een realistische beroepscontext waarmee wordt vastgesteld of een kandidaat in staat is adequaat te handelen volgens beroepseigen methoden en technieken. De proeve kan bestaan uit, bijvoorbeeld: -pen- en papiertoets (kennis) -portfolio (bewijslast) -creatieve opdracht (presentatie, verslag) -simulatieproef (gecontroleerde omgeving) -arbeidsproef (op de ‘werkvloer’)

14 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 14 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering kwalificatieprofiel ontwikkelen evaluatie Proeve v B wie gedrag omstandigheden bekwaamheid uitgangspunt: toets in de praktijk (als het kan)

15 Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007 Dia 15 taakanalyse leernoodzaak opleidingsdoel leerdoelformulering kwalificatieprofiel ontwikkelen evaluatie Proeve v B leerlijnen leerstappen leerlijnen en leerstappen leiden tot de proeve….

16 Beschrijven van Taken, werkzaamheden en criteria Gedrag concreet en meetbaar maken

17 Hulpschema bij beschrijving Taken en werkzaamheden criteria JA NEE Concreet (beschreven) JA NEE meetbaar (beschreven) Benoem de taak en de werkzaamheden waaruit de taak bestaat. Gebruik werkwoorden, bijv. (uitvoeren, bestellen, adviseren, construeren, rapporteren, bouwen, leiden,….) normering JA NEE Wat is voldoende? Kwalificeer en/of kwantificeer de norm, bijv. (de helft, pijnloos, nooit, 4 van de 5, maandelijks, binnen budget, binnen foutmarge…. ) Geef de kwaliteit van de taakuitvoering aan d.m.v. competenties en indicatoren, bijv. (competenties: in goede samenwerking, vakbekwaam, storingsvrij, zorgvuldig, organisatorisch bekwaam, op hygiënische wijze, op duurzame wijze ….) differentiëren Wanneer is het beter/goed? Beschrijf wat het verschil maakt tussen ‘voldoende’ en ‘goed’? Wat doet of laat iemand dan? Wat gaat er anders? Wat is meer dan ‘de standaard’ of het (minimale) vereiste? Deze verfijning opnemen als je de ‘positief norm’ wilt specificeren

18 voorbeeld concreet De Conciërge bewaakt de orde en veiligheid in het gebouw Controleert jaarlijks met de brandweer het gebouw op brandveiligheid en legt dit dmv rapportage vast Is in de kersttijd extra alert dat er geen brandgevaarlijke situatie ontstaat en weet de balans te vinden tussen gezelligheid en veiligheid vaag De Conciërge zorgt voor het gebouw en haar werknemers Controleert regelmatig de brandveiligheid van het gebouw Zorgt in de kersttijd dat er geen brandgevaarlijke situatie ontstaat Taak: Een van de werkzaamheden: Opgave:

19 voorbeelden concreet De Conciërge bewaakt de orde en veiligheid in het gebouw Controleert jaarlijks met de brandweer het gebouw op brandveiligheid en legt dit dmv rapportage vast Is in de kersttijd extra alert dat er geen brandgevaarlijke situatie ontstaan en weet de balans te vinden tussen gezelligheid en veiligheid Taak: Een van de werkzaamheden: Opgave: De feitelijke activiteit Concreet gemaakt Wat doet de lerende ‘extra’?

20 = voorbeelden concreet De Conciërge bewaakt de orde en veiligheid in het gebouw Controleert jaarlijks met de brandweer het gebouw op brandveiligheid en legt dit dmv rapportage vast Taak: Een van de werkzaamheden: Competenties voor een goede taakuitvoering Competentieindicatoren van een goede toepassing van de competenties in de taakuivoering 1 In bekwame samenwerking 2 Organisatorisch bekwaam 3 Vakbekwaam 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c

21 Dia 21 formatieve en summatieve toetsvormen Waarom toetsen we?

22 Dia 22 formatieve en summatieve toetsvormen..is toetsen evalueren? Niveaus van evalueren: Kirkpatrick (1975)Kirkpatrick Level One: Reaction (reactieniveau) Level Two: Learning (leerdoelniveau) Level Three: Behavior (gedragsniveau) Level Four: Results (organisatie(impact)niveau)

23 Dia 23 Waren ze tevreden over de kwaliteit? Hebben ze het geleerd? Passen ze het ook toe? Welke impact heeft het? Wat krijg ik er voor terug? Niveaus van evalueren: Kirkpatrick Kirkpatrick (1975) leer - omgeving werk - omgeving

24 Dia 24 formatieve en summatieve toetsvormen WAAROM toets je? (wat wil je bereiken?) WAT toets je? (inhoud) WELKE WIJZE toets je? (vorm) WANNEER toets je? (moment binnen het leren) WIE neemt de toets af? (wie beoordeelt?) WAAR toets je? (plaats, leerplek of werkplek?) WAARMEE toets je? (hulpmiddelen) Wat is de WAARDE van de toets? (formatief / summatief, welke cesuur, voorwaardelijk)


Download ppt "Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3 - Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen Dia 1 & competentie ontwikkeling en assessment."

Verwante presentaties


Ads door Google