De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebehoeften van patiënten met kanker Etmaal van de Communicatie 7 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen Gert-Jan de Bruijn Jessika Ouwerkerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebehoeften van patiënten met kanker Etmaal van de Communicatie 7 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen Gert-Jan de Bruijn Jessika Ouwerkerk."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebehoeften van patiënten met kanker Etmaal van de Communicatie 7 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen Gert-Jan de Bruijn Jessika Ouwerkerk Sandra van Dulmen Jozien Bensing

2 Aanleiding 73.000 nieuwe diagnoses kanker per jaar In 2010 is kanker doodsoorzaak nummer één Effectieve informatie leidt tot  Therapietrouw   Zelfzorg   Tevredenheid   Omgaan met ziekte en behandeling   Angst 

3 Communicatie in het stress-coping model Need to know and understand Need to feel known and under- stood Instrumentele communicatie Affectieve communicatie probleem georienteerde coping emotionele coping patiënt arts stressstress gezondheidgezondheid

4 Theoretische achtergronden 1. Stress-coping model van Bensing & Verhaak (2004) Instrumentele behoeften Affectieve behoeften 2. Model van Miller (1995; 1996) Monitors Blunters 3. Stress-coping theorie van Lazarus & Folkman (1988)  Impact of Event Intrusion Avoidance

5 Vraagstellingen 1. In hoeverre sluit de huidige informatievoorziening ter voorbereiding op chemotherapie aan op de behoeften van patiënten met kanker? 2. Welke factoren zijn van invloed op de informatiebehoeften van patiënten met kanker?

6 Instrumentele behoeften Affectieve behoeften Emotionele coping Probleem- georiënteerde coping Intrusion Avoidance Monitoring Blunting StressStress gezondheidgezondheid Conceptueel model

7 Sample 10 ziekenhuizen Steekproef n=588 202 vrouwen (67%) Gem. leeftijd: 55.3 respons n=349 (59%) 141 laag opgeleid (47%) Range 21-84 jaar

8 Meetinstrumenten QUOTE-chemo (Quality Of care Through the patients’ Eyes) (Sixma & Delnoij, 2005)  Belang  Ervaring Threatening Medical Situation Inventory (TMSI); Nederlandse versie MBBS (Ong et al., 1999)  Monitoring gedrag  Blunting gedrag Impact of Event Scale (Brom & Kleber, 1985; Van der Ploeg et al., 2004)  Intrusion  Avoidance

9 Ontwikkeling QUOTE-chemo Basis: QUOTE-communicatie Literatuurstudie Focusgroepen Vragenlijst 69 items Indeling in 7 categorieën volgens Rutten et al. (2005) Confirmatieve factoranalyse

10 CFI m.b.v. Structural Equation Modeling (AMOS Software)  Acceptabele tot goede fit:  CFI >.95  NFI >.90  RMSEA <.08  Factorladingen tussen.38 -.83; p <.02

11 7 categorieën QUOTE-chemo INSTRUMENTEELAFFECTIEF CategorieCronbach’ s alpha CategorieCronbach’ s alpha I1. Informatie over de werking van chemotherapie.895A1. Interpersoonlijke communicatie.850 I2. Informatie over omgaan met bijwerkingen.855A2. Emotionele steun van verpleegkundige.720 I3. Informatie over de prognose.764A3. Omgaan (‘coping’) met de ziekte.836 PROCES I4. Medische systeem informatie.804

12 Verbeterscores per categorie Affectief

13 Multivariate regressie-analyse socio-demografische achtergrondgegevens Medische achtergrondgegevens Informatiezoekstijl (monitor) Kankergerelateerde stressreacties (intrusion, avoidance)

14 Relatie Monitoring - Informatiebehoeften INSTRUMENTEELAFFECTIEF Categorie ß ß I1Informatie over de werking van chemotherapie.215***A1. Interpersoonlijke communicatie n.s. I2Informatie over omgaan met bijwerkingen.131*A2. Emotionele steun van verpleegkundige n.s. I3Informatie over de prognose.134*A3. Omgaan (‘coping’) met de ziekte n.s. PROCES I4Medische systeem informatie n.s.

15 Relatie Intrusion - Informatiebehoeften INSTRUMENTEELAFFECTIEF Categorie ß ß I1Informatie over de werking van chemotherapie.198**A1Interpersoonlijke communicatie n.s. I2Informatie over omgaan met bijwerkingen n.s. (p=.06)A2Emotionele steun van verpleegkundige.179* I3Informatie over de prognose.228**A3Omgaan (‘coping’) met de ziekte.244** PROCES I4Medische systeem informatie n.s.

16 Overige relaties Vrouwen:  Meer behoefte aan bespreken coping (ß =.174**)  Meer behoefte aan emotionele steun (ß =.126*) Ouderen:  Minder behoefte aan bespreken coping (ß =-.141*) Hoger opgeleiden:  Minder behoefte info werking chemotherapie (ß =-.142*)  Minder behoefte info prognose (ß =-.228**)

17 Conclusie Monitoring hangt samen met instrumentele informatiebehoeften Intrusion hangt samen met zowel instrumentele als affectieve informatiebehoeften Geslacht en leeftijd hangen samen met affectieve informatiebehoeften (maar niet met allemaal)

18 Ergo…. Informatievoorziening moet individueel afgestemd worden Met name checken copingstijl Meer informatie: j.c.m.vanweert@uva.nl j.jansen@nivel.nl


Download ppt "Informatiebehoeften van patiënten met kanker Etmaal van de Communicatie 7 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen Gert-Jan de Bruijn Jessika Ouwerkerk."

Verwante presentaties


Ads door Google