De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectieve communicatie met de oudere, oncologische patiënt Geriatriedagen 14 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen In samenwerking met: Sandra van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectieve communicatie met de oudere, oncologische patiënt Geriatriedagen 14 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen In samenwerking met: Sandra van."— Transcript van de presentatie:

1 Effectieve communicatie met de oudere, oncologische patiënt Geriatriedagen 14 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen In samenwerking met: Sandra van Dulmen, Jozien Bensing, Judith de Groot, Nienke van der Meulen, Janneke Noordman, Jessika Ouwerkerk, Elise Posma, Frank Tol en Thea Heeren

2

3 Tempo van informatie verwerking en geheugen  LASA, 1992/1993 (dr. Hannie Comijs, GGZ Buitenamstel / EMGO-instituut Amsterdam)

4 Bijkomende problemen • Sensorische beperkingen • Cognitieve beperkingen • Negatieve invloed van vermoeidheid en/of depressieve stemming • Minder actief in informatie zoeken • Sociaal wenselijk gedrag

5 Informatiebehoeften en recall Informatie sluit aan bij behoeften (persoonlijk relevant) Opname in geheugen  Informatieverwerking  Recall van informatie  Therapietrouw  Zelfmanagement  Tevredenheid 

6 Informatiebehoeften (Bensing & Verhaak, 2004) Need to know and understand Need to feel known and under- stood Instrumentele communicatie Affectieve communicatie probleem georienteerde coping emotionele coping patiënt arts / vpk. StressStress gezondheidgezondheid Affectieve behoeften Instrumentele behoeften

7 Literatuurstudie: behoeften ouderen (Jansen et al., 2007)  Weinig studies behoeften oudere patiënt  Info behoeften ouderen ≈ jongeren Maar:  Minder en minder details  Minder behoefte aan informatie seksualiteit  Psychosociaal: gemengde resultaten

8 Vragenlijst •10 ziekenhuizen •Steekproef n=588 •202 vrouwen (67%) •Gem. leeftijd: 55.3 •respons n=349 (59%) •141 laag opgeleid (47%) •Range 21-84 jaar

9 Meetinstrument informatiebehoeften  QUOTE-chemo (Quality Of care Through the patients’ Eyes) (Sixma & Delnoij, 2005) • Belang-scores • Ervarings-scores  69 items  Indeling in 7 categorieën volgens Rutten et al. (2005 )

10 7 categorieën QUOTE-chemo INSTRUMENTEELAFFECTIEF CategorieCronbach’s alpha CategorieCronbach’s alpha Informatie over de werking van chemotherapie.895Interpersoonlijke communicatie.850 Informatie over omgaan met bijwerkingen.855Emotionele steun van verpleegkundige.720 Informatie over de prognose.764Omgaan (‘coping’) met de ziekte.836 PROCES Medische systeem informatie.804

11 Verbeterscores per categorie Affectief

12 Achtergrondgegevens - informatiebehoeften  Ouderen:  Minder behoefte aan bespreken coping (ß =-.141*)  Vrouwen:  Meer behoefte aan bespreken coping (ß =.174**)  Meer behoefte aan emotionele steun (ß =.126*)  Hoger opgeleiden:  Minder behoefte info werking chemotherapie (ß =-.142*)  Minder behoefte info prognose (ß =-.228**)

13 Relatie Monitoring - Informatiebehoeften INSTRUMENTEELAFFECTIEF Categorie ß ß Informatie over de werking van chemotherapie.215***Interpersoonlijke communicatie n.s. Informatie over omgaan met bijwerkingen.131*Emotionele steun van verpleegkundige n.s. Informatie over de prognose.134*Omgaan (‘coping’) met de ziekte n.s. PROCES Medische systeem informatie n.s.

14 Relatie Intrusion - Informatiebehoeften INSTRUMENTEELAFFECTIEF Categorie ß ß Informatie over de werking van chemotherapie.198**Interpersoonlijke communicatie n.s. Informatie over omgaan met bijwerkingen n.s. (p=.06)Emotionele steun van verpleegkundige.179* Informatie over de prognose.228**Omgaan (‘coping’) met de ziekte.244** PROCES Medische systeem informatie n.s.

15 Conclusie  Doorslaggevend zijn individuele factoren zoals:  kankergerelateerde stressreacties  informatiezoekstijl: informatiezoekend (monitoring) informatiemijdend Checken door professional

16 Vraagstellingen project VOICE I. Specifieke behoeften ouderen > 65? II. Voorlichting afgestemd behoeften? III. Hoe communicatie optimaliseren?  Resultaten voormeting  Expertmeeting patiënten  Expertmeeting professionals IV. Effecten interventie?

17 Methode project VOICE  Voormeting, interventie en nameting  10 deelnemende ziekenhuizen  Video-opnames verpleegkundige consulten (240 in totaal)  Vragenlijsten verpleegkundige en patiënt

18 Video-opnames en vragenlijst •10 ziekenhuizen •105 participanten •36% vrouw •Gem. leeftijd: 71.9 •49% laag opgeleid •Range 65-86 jaar

19 Verbeterscores ouderen per categorie Affectief

20 Informatiebehoeften en recall Informatie sluit aan bij behoeften (persoonlijk relevant) Opname in geheugen  Informatieverwerking  Recall van informatie  Therapietrouw  Zelfmanagement  Tevredenheid 

21 Literatuur: recall van informatie (onthouden en reproduceren) Positief effect op recall:  Duidelijke informatie  Actief participerende patiënt  Specifiek voorlichtingsmateriaal • Gespreksonderwerpenlijst + aandacht • Aanvullend meegeven audio/video tape (Van der Meulen et al., in press)

22 Project VOICE: Inhoud gesprek (Jansen et al., in press) gemiddeld: 82.2 items

23 Wat wordt er onthouden? 23,6% actieve reproductie

24 Conclusie  Betere aansluiting op informatiebehoeften  Te veel informatie in één keer  Interventie ontwikkeld en geïmplementeerd  Effecten worden momenteel onderzocht

25 Tips voor de praktijk (1)  Pas communicatie aan op patiënt die voor u zit  Wees alert op zorgen en andere signalen  Stimuleer patiënt en naasten om vragen te stellen  Heb aandacht voor de naasten ë

26 Tips voor de praktijk (2)  Maak keuzes: Wat is voor deze patiënt de meest belangrijke informatie  Structureer informatie (groeperen, bruggetjes)  Vat regelmatig samen  Herhaal belangrijke informatie ë

27 Tips voor de praktijk (3)  Wees alert op problemen met visus, gehoor of cognitie  Voorkom afleiding in de omgeving  Zorg voor oogcontact  Praat langzaam en duidelijk zonder vakjargon  Combineer verschillende manieren van informatie geven  Verspreid informatie over verschillende momenten ë

28 Meer informatie j.c.m.vanweert@uva.nl j.jansen@nivel.nl


Download ppt "Effectieve communicatie met de oudere, oncologische patiënt Geriatriedagen 14 februari 2008 Julia van Weert Jesse Jansen In samenwerking met: Sandra van."

Verwante presentaties


Ads door Google