De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Limburgse VrouwenRaad 25 september 2008 Connie Tanis WWW.NATIONAALREGISTER.COM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Limburgse VrouwenRaad 25 september 2008 Connie Tanis WWW.NATIONAALREGISTER.COM."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Limburgse VrouwenRaad 25 september 2008 Connie Tanis WWW.NATIONAALREGISTER.COM

2 Programma 1.Nationaal Register en Vrouwen in Beeld 2.De taak van de RvC en de RvT 3.Profiel van de RvC en de RvT 4.Toezichtstaak en de samenwerking met de RvB 5.Soorten commissarissen 6.Vragen bij de eerste kennismaking 7.Ben ik wel geschikt als toezichthouder/commissaris

3 Ontstaan BestuursRegisterCommissarissenRegister Partners:NCD, VNO-NCW FNV, CNV, MHP Opgericht: 7 februari 2002

4 Organisatie Raad van Advies Bestuur (3 onafhankelijke leden, 4 benoemd door VNO-NCW, NCD, FNV en CNV) Bureau (4x - directeur, secretariaat) Adviseurs (12x - regionaal & functioneel)

5 Markt (NL) De “vrije” markt bestaat uit ca. 500 vacatures p.j. (van de 2.000) Nederland kent 20.000 RvC’s en 1.500 RvT’s 2000

6 Doelstellingen 1.Bemiddelingsfunctie voor commissariaat, toezicht en bestuur, audit commissie 2.Bijdragen aan de professionalisering van commissarissen, toezichthouders en bestuurders 3.Uitdragen van de toegevoegde waarde van het commissariaat en het toezicht bij ondernemingen en maatschappelijke organisaties

7 Producten / Activiteiten Bemiddeling RvC / RvT / Bestuur (niet-uitvoerend ) Publicaties: “Toolkit Commissariaat”, “De Voordrachtscommissaris”, “De Onbekende Commissaris”, “ Toezicht op een hoger plan “ Workshops “Goed Bestuur / Toezicht” Adviesdiensten Diverse symposia rond bepaalde thema’s

8 Werkwijze Intakegesprek Profiel RvC / RvT / Bestuur / Auditcommissie Profiel Kandidaat Wervingsprocedure / Tijdpad Database en/of passend netwerk Introductie & begeleiding van kennismaking Selectie door de opdrachtgever Follow-up, afwikkeling

9 Spelregels Geheimhouding, zorgvuldigheid Referenties Regelmatige actualisering kandidatenbestand Regels & voorschriften conform “Privacy regelement” van de Wet Persoonsregistratie van de Registratiekamer Geschillen worden behandeld door het bestuur NR

10 Opbouw database Kandidaten: Aanmelding Beoordeling Gesprek Opname in database (ca. 1.600) Waarvan ca. 600 vrouwen Samenwerking met “Vrouwen in Beeld”

11 Vrouwen in Beeld Vrouwen in Beeld heeft als doel zoveel mogelijk capabele vrouwen zichtbaar te maken. Vrouwen in Beeld wil deze vrouwen onder de aandacht brengen van alle betrokkenen, zoals Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, Ondernemingsraden (die een voordrachtsrecht hebben voor een derde van de vacatures).

12 Soort opdrachten MKB / Familiebedrijf: Dochter van buitenlandse moeder Coöperatie, vereniging, stichting Overheidsvennootschap Structuurvennootschap Beursfonds

13 Waarom het NR inschakelen? Vijf redenen: 1. Méér dan 55% van de non-profit organisaties heeft problemen bij ‘t vinden van gekwalificeerde bestuurders * 2. Veel tijd nodig voor het vinden van ‘nieuw bloed’ 3. Eigen netwerk vaak te beperkt 4. Zelf werven levert niet het juiste niveau 5. Vòòrselectie niet professioneel genoeg *) Onderzoek “Instroom- en doorstroming Bestuurders en Toezichthouders van non-profit organisaties”

14 De taak van de RvC/RvT Intern toezichthoudend orgaan Maatschappelijk toezichthoudend orgaan Benoeming RvB en RvC/RvT Goedkeuring jaarrekening Goedkeuring belangrijke bestuursbesluiten

15 Vier rollen van de toezichthouder ( kunnen, durven en mogen) Toezichthouder Klankbord Adviseur Toetser

16 Benodigde kwaliteiten Basaal Gewenst Specifiek

17 Benodigde kwaliteiten (basaal) onafhankelijkheid risico- en succesparameters beoordelen beschikbaar zijn compliance mbt wet en regelgeving integriteit Benodigde kwaliteiten (basaal) onafhankelijkheid risico- en succesparameters beoordelen beschikbaar zijn compliance mbt wet en regelgeving integriteit

18 Benodigde kwaliteiten (gewenst) strategisch inzicht kritisch analytisch oordeel ondernemerschap stakeholders orientatie evenwicht tussen governance en guidance reflectie op eigen rol proactief teamplayer toezichthoudende/bestuurlijke ervaring Benodigde kwaliteiten (gewenst) strategisch inzicht kritisch analytisch oordeel ondernemerschap stakeholders orientatie evenwicht tussen governance en guidance reflectie op eigen rol proactief teamplayer toezichthoudende/bestuurlijke ervaring

19 Benodigde kwaliteiten (specifiek) toegevoegde waarde mbt: missie, identiteit, doelgroep strategie en ondernemingsbeleid functioneren bestuur financieel-economische besturing human resources marketing, verkoop technologie, R&D ICT juridische zaken Benodigde kwaliteiten (specifiek) toegevoegde waarde mbt: missie, identiteit, doelgroep strategie en ondernemingsbeleid functioneren bestuur financieel-economische besturing human resources marketing, verkoop technologie, R&D ICT juridische zaken

20 Voorwaarden: Structuur ( wie doet wat ) Informatie Werkwijze Samenstelling Voorwaarden: Structuur ( wie doet wat ) Informatie Werkwijze Samenstelling

21 Vragen: Marktpositie Continuiteit Kerncompetenties Toekomstperspectief Strategisch beleid versus realisatie Aandeelhoudersstructuur Samenstelling en werkwijze RvC Samenspel RvC-RvB Wordt Code Tabaksblat nageleefd Aansprakelijkheidsverzekering? Vragen: Marktpositie Continuiteit Kerncompetenties Toekomstperspectief Strategisch beleid versus realisatie Aandeelhoudersstructuur Samenstelling en werkwijze RvC Samenspel RvC-RvB Wordt Code Tabaksblat nageleefd Aansprakelijkheidsverzekering?

22 Op te vragen stukken: Statuten Jaarverslagen en jaarrekeningen Begroting Strategisch meerjarenplan Notulen RvC en RvB vergaderingen Accountantsverslag en managementletter Huishoudelijk reglement RvC en RvB Directieverslag Uittreksel KvK Op te vragen stukken: Statuten Jaarverslagen en jaarrekeningen Begroting Strategisch meerjarenplan Notulen RvC en RvB vergaderingen Accountantsverslag en managementletter Huishoudelijk reglement RvC en RvB Directieverslag Uittreksel KvK

23 De Voordrachtscommissaris Structuurwet: OR voordrachtsrecht 1/3 van de RvC Doorgeknipte navelstreng Constructieve strijdbaarheid Verbreding en diversiteit De Voordrachtscommissaris Structuurwet: OR voordrachtsrecht 1/3 van de RvC Doorgeknipte navelstreng Constructieve strijdbaarheid Verbreding en diversiteit

24 Belangrijk voor je CV: CV Toegevoegde waarde Ervaring, know how Financiële kennis Kritisch analytisch Rug rechthouden Mentaal afstand houden Niet de neiging hebben mee te besturen Welke rol als toezichthouder Kunnen sturen op afstand Belangrijk voor je CV: CV Toegevoegde waarde Ervaring, know how Financiële kennis Kritisch analytisch Rug rechthouden Mentaal afstand houden Niet de neiging hebben mee te besturen Welke rol als toezichthouder Kunnen sturen op afstand


Download ppt "Presentatie Limburgse VrouwenRaad 25 september 2008 Connie Tanis WWW.NATIONAALREGISTER.COM."

Verwante presentaties


Ads door Google