De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 3 – Procesbesturing 1: Orkestratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 3 – Procesbesturing 1: Orkestratie."— Transcript van de presentatie:

1 Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 3 – Procesbesturing 1: Orkestratie

2 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 2 Overzicht Deel 3: Procesbesturing in een SOA 1.Basisconcepten 2.SOA vanuit organisatorisch perspectief 3.Procesbesturing –Orkestratie –Event-driven (choreografie) 4.SOA vanuit technisch perspectief 5.De SOA infrastructuur 6.SOA in het ontwerpproces

3 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 3 Procesbesturing –Twee vormen –Orkestratie – ”dirigent” –Choreografie – “estafette” (wordt later behandeld) –Orkestratie –Centrale regie –Gehele proces is één dienst –Verantwoordelijkheden –Domein is verantwoordelijk voor een dienst –Geldt ook voor georkestreerde (proces)dienst –Deelprocessen kunnen verantwoordelijkheid zijn van ander domein –Dus ook een deelorkestratie nodig

4 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 4 Domeinen –Eigenaarschap waar het hoort –Organisatie-eenheden zijn verantwoordelijk voor hun eigen organisatorische diensten, –dus ook voor de ICT diensten (services) die daarmee corresponderen –Domeinen –Verantwoordelijkheidsgebied binnen een organisatie –Verleent diensten aan andere domeinen –Betrekt diensten van andere domeinen –Is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop die diensten worden geleverd

5 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 5 Losjes koppelen Sterke koppelingLosse koppeling Koppelingen tussen systemenDirect, 1:1Via intermediair CommunicatiestijlSynchroonAsynchroon DatamodelGedeeld, geharmoniseerd Eenvoudige gemeenschappelijke datatypes TypesystemSterkZwak Interactiepatronen Navigatie door ingewikkelde structuren Eenvoudige, ‘self contained’ berichten ProcesbesturingCentrale regieDecentrale regie BindingStatischDynamisch PlatformafhankelijkheidAfhankelijkOnafhankelijk Transacties2-phase commitCompensatie DeploymentGelijktijdigGespreid VersiebeheerExpliciete upgradesImpliciete upgrades

6 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 6 aanvraag antwoord Orkestratie in een service georiënteerde architetuur domein orkestratie uitvoering

7 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 7 Voorbeeld Vergunningverlening bij een overheidsorganisatie Besluiten Controll Bezwaar en Beroep Facilitaire zaken CultuurWelzijn Financiën Juridische zaken DIS Tekstverzorging Postkamer Mandaten Gedeputeerde Staten Provinciale Staten Interne controle Audit Accounting Context Welzijn en Cultuur

8 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 8 besluit bezwaar aanvraag antwoord domein orchestratie uitvoering Orkestratie van proces subsidieverlening financiën verzendingarchivering Interne controle Juridische zaken bezwaarschrift beschikking besluit bezwaar

9 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 9 Handmatige stappen Micro-flow en macro-flow –Micro-flow –Alle stappen in het proces worden achtereenvolgens, zonder gebruikersinterventie uitgevoerd –“loopt in één keer door” –Macro-flow –Stappen in het proces vereisen interventie van de gebruiker –De gebruiker implementeert als het ware zelf de service –Mogelijke implementatie macro-flow –Takenlijst –Monitoring –Technische implementatie lastig –BPEL4People

10 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 10 Ontwikkelingen E-overheid NORA (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur)

11 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 11 Orkestratie in NORA architectuur Gegevens magazijn Zaak magazijn Enterprise Servicebus Procesbesturing front office mid office back office 1. Vraag 2. Antwoord 3. Aanvraag 4. Aanmaken zaak 5. Doorzetten naar back office 6. Status 7. Status / resultaat

12 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 12 Het mid-office als spil –Voorzieningen in het mid-office –Gegevensmagazijn –Zaakmagazijn –Rapportagevoorzieningen –Monitoring –Infrastructuur –Enterprise Servicebus –Orkestratie engine

13 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 13 Voorbeeld waterschap

14 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 14 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl


Download ppt "Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 3 – Procesbesturing 1: Orkestratie."

Verwante presentaties


Ads door Google