De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service Oriented Architecture

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service Oriented Architecture"— Transcript van de presentatie:

1 Service Oriented Architecture
Deel 3 – Procesbesturing 1: Orkestratie

2 Overzicht Deel 3: Procesbesturing in een SOA
Basisconcepten SOA vanuit organisatorisch perspectief Procesbesturing Orkestratie Event-driven (choreografie) SOA vanuit technisch perspectief De SOA infrastructuur SOA in het ontwerpproces

3 Procesbesturing Twee vormen Orkestratie Verantwoordelijkheden
Orkestratie – ”dirigent” Choreografie – “estafette” (wordt later behandeld) Orkestratie Centrale regie Gehele proces is één dienst Verantwoordelijkheden Domein is verantwoordelijk voor een dienst Geldt ook voor georkestreerde (proces)dienst Deelprocessen kunnen verantwoordelijkheid zijn van ander domein Dus ook een deelorkestratie nodig

4 Domeinen Eigenaarschap waar het hoort Domeinen
Organisatie-eenheden zijn verantwoordelijk voor hun eigen organisatorische diensten, dus ook voor de ICT diensten (services) die daarmee corresponderen Domeinen Verantwoordelijkheidsgebied binnen een organisatie Verleent diensten aan andere domeinen Betrekt diensten van andere domeinen Is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop die diensten worden geleverd

5 Losjes koppelen Sterke koppeling Losse koppeling
Koppelingen tussen systemen Direct, 1:1 Via intermediair Communicatiestijl Synchroon Asynchroon Datamodel Gedeeld, geharmoniseerd Eenvoudige gemeenschappelijke datatypes Typesystem Sterk Zwak Interactiepatronen Navigatie door ingewikkelde structuren Eenvoudige, ‘self contained’ berichten Procesbesturing Centrale regie Decentrale regie Binding Statisch Dynamisch Platformafhankelijkheid Afhankelijk Onafhankelijk Transacties 2-phase commit Compensatie Deployment Gelijktijdig Gespreid Versiebeheer Expliciete upgrades Impliciete upgrades

6 Orkestratie in een service georiënteerde architetuur
aanvraag antwoord domein Uitgangspunt is SOA; het denken in services/diensten met een vooraf vastgestelde input en output beschrijving en op te leveren producten Een service wordt aangeroepen door een aanvraag en uiteindelijk wordt een antwoord/output geleverd. Op de eerste plaats gaan we vanuit de BA elke service/dienst beleggen bij een domein. Vervolgens gaan we vanuit de BPM de regie en de uitvoering van elkaar scheiden. Als een service in deeltaken/services gedecomponeerd moet worden dan scheiden we de regie/orchestratie van de uitvoering. Voor het regieproces maakt het niet uit of iets intern of extern wordt uitbesteed. Het maakt niet uit of de onderaannemer zelf ook weer onderaannemers heeft. Deze nesting kan heel diep gaan. orkestratie uitvoering

7 Voorbeeld Vergunningverlening bij een overheidsorganisatie
Context Welzijn en Cultuur Bezwaar en Beroep Juridische zaken Cultuur Welzijn Financiën DIS Tekstverzorging Postkamer Controll Facilitaire zaken Besluiten Interne controle Audit Accounting Mandaten Gedeputeerde Staten Provinciale Staten

8 Orkestratie van proces subsidieverlening
bezwaarschrift beschikking antwoord aanvraag bezwaar bezwaar bezwaar bezwaar financiën besluit besluit besluit besluit Juridische zaken Interne controle domein orchestratie uitvoering verzending archivering

9 Handmatige stappen Micro-flow en macro-flow
Alle stappen in het proces worden achtereenvolgens, zonder gebruikersinterventie uitgevoerd “loopt in één keer door” Macro-flow Stappen in het proces vereisen interventie van de gebruiker De gebruiker implementeert als het ware zelf de service Mogelijke implementatie macro-flow Takenlijst Monitoring Technische implementatie lastig BPEL4People

10 Ontwikkelingen E-overheid NORA (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur)

11 Orkestratie in NORA architectuur
front office back office mid office Gegevens magazijn 5. Doorzetten naar back office 1. Vraag 2. Antwoord 3. Aanvraag 4. Aanmaken zaak Zaak magazijn 7. Status / resultaat 6. Status Enterprise Servicebus Procesbesturing

12 Het mid-office als spil
Voorzieningen in het mid-office Gegevensmagazijn Zaakmagazijn Rapportagevoorzieningen Monitoring Infrastructuur Enterprise Servicebus Orkestratie engine

13 Voorbeeld waterschap

14 Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "Service Oriented Architecture"

Verwante presentaties


Ads door Google