De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie(s) van betekenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie(s) van betekenis"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie(s) van betekenis
31 maart 2011 Werkconferentie ‘t Mozaïek ӏ Wijchen Organisatie(s) van betekenis Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG Zorggroep Martine Heerkens Organisatieadviseur Stichting MAAT

2 Het programma Introductie denkraam Rijke doelen, nieuwe paden
Lerend samenwerken Organisatorische inrichting Succesfactoren Hagert Halen, brengen & verbinden

3 Denkraam 3

4 Rijke doelen, nieuwe paden
Anders gaan experimenteren verbinden Nieuwe ambities Huidige ambities

5 Lerend samenwerken Geen opportunisme Leren over elkaar
Intenties/ ambities kennen Transparant zijn Leren met elkaar Competent zijn Transitie kunnen maken Kennisverbindingen tot stand brengen Vertrouwen Geen opportunisme Positieve beeldvorming project Zoeken naar win – win situaties Producten Gezamenlijke visie Gezamenlijk organisatie ontwerp Samenwerkingsovereenkomst Producten  vertalen naar integratie dimensies

6 Organisatorische inrichting
Belangrijke rol: mate van vertrouwen: durven loslaten van bestaande kaders Drie niveaus (integratie dimensies) Normatieve integratie: gezamenlijke ideeën en beelden Bijvoorbeeld: eenzelfde cliëntvisie, medewerkervisie, organisatiefilosofie Functionele integratie: ontwerp primair proces Bijvoorbeeld: aansturing en inzet medewerkers Structurele integratie: ontwerp ondersteunende functies Bijvoorbeeld: één cliëntdossier, één HRM beleid

7 Start Hagert 2005 Integratie dimensie Doel/ambitie 2005
Mate van integratie Normatieve integratie Gezamenlijk vastgestelde visie en ambities in praktijk realiseren Hoog Functionele integratie (primair proces) Gezamenlijke/eenduidige aansturing Focus professionals op eigen doelgroep vanuit Hagert-filosofie Medium Structurele integratie (ondersteunende functies) Eenvoud: afstemming tussen bestaande organisaties m.b.t. (beleids)processen, systemen en staf Laag

8 Evaluatie Hagert 2010 Integratie dimensie Doel/ambitie 2005
Mate van integratie Knelpunten praktijk 2010 Normatieve integratie Gezamenlijk vastgestelde visie en ambities in praktijk realiseren Hoog - Functionele integratie (primair proces) Gezamenlijke/eenduidige aansturing Focus professionals op eigen doelgroep vanuit Hagert-filosofie Medium Professionals beperkt flexibel inzetbaar i.v.m. twee werkgevers Structurele integratie (ondersteunende functies) Eenvoud: afstemming tussen bestaande organisaties m.b.t. (beleids)processen, systemen en staf Laag Relatief hoge coördinatiekosten Gebrek aan eenduidigheid in beleid Overbelasting locatiemanager Verschillend beleid Verschillende systemen Wet/regelgeving Evaluatie: goede scores  optimaliseren waardecreatie Voorbeeld overplaatsen client

9 De Hagert: 2011 Doel/ambitie voor 2011 Mate Oplossingsmogelijkheden
Aandachtspunten NI Gezamenlijk belang prevaleert boven individuele organisatiebelangen ‘Hagert professionals’ Hoog - FI Gezamenlijke/eenduidige aansturing Professionals flexibel inzetbaar Eenduidigheid voor prof. en cliënten Integraal team Eén systeem/ beleid Behouden kennisdiversiteit SI - Ontlasten locatiemanager Efficiënter inrichten bedrijfsvoering Hagert Effectiever inrichten bedrijfsvoering Hagert Medium / hoog Eén organisatie als werkgever Eén informatiesysteem/ICT Eén kwaliteitssysteem Cliëntregistratie integraal Voorkomen btw - druk Geschikt voor meerdere doelgroepen? Branchespecifieke kwaliteitsnormen? Akkoord zorgkantoor? Voorbeeld overplaatsen cliënt

10 Succesfactoren Hagert
Lerend samenwerken Gezamenlijke waarden (vertrouwen en normatieve integratie) Ontregelen, experimenteren en opnieuw verbinden Meervoudige waardecreatie Voorbeeld overplaatsen cliënt

11 Halen, brengen en verbinden
Voorbeeld overplaatsen cliënt


Download ppt "Organisatie(s) van betekenis"

Verwante presentaties


Ads door Google