De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie(s) van betekenis Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG Zorggroep Martine Heerkens Organisatieadviseur Stichting MAAT 31 maart 2011 Werkconferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie(s) van betekenis Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG Zorggroep Martine Heerkens Organisatieadviseur Stichting MAAT 31 maart 2011 Werkconferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie(s) van betekenis Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG Zorggroep Martine Heerkens Organisatieadviseur Stichting MAAT 31 maart 2011 Werkconferentie ‘t Mozaïek Wijchen

2 Het programma 1.Introductie denkraam 2.Rijke doelen, nieuwe paden 3.Lerend samenwerken 4.Organisatorische inrichting 5. Succesfactoren Hagert 6.Halen, brengen & verbinden

3 Denkraam

4 Rijke doelen, nieuwe paden Anders gaan experimenteren Anders gaan verbinden Huidige ambities Nieuwe ambities

5 Lerend samenwerken Leren over elkaar - Intenties/ ambities kennen - Transparant zijn Leren met elkaar - Competent zijn - Transitie kunnen maken - Kennisverbindingen tot stand brengen Vertrouwen Geen opportunisme Positieve beeldvorming project Zoeken naar win – win situaties Producten Gezamenlijke visie Gezamenlijk organisatie ontwerp Samenwerkingsovereenkomst

6 Organisatorische inrichting Belangrijke rol: mate van vertrouwen: durven loslaten van bestaande kaders Drie niveaus ( integratie dimensies ) Normatieve integratie: gezamenlijke ideeën en beelden Bijvoorbeeld: eenzelfde cliëntvisie, medewerkervisie, organisatiefilosofie Functionele integratie: ontwerp primair proces Bijvoorbeeld: aansturing en inzet medewerkers Structurele integratie: ontwerp ondersteunende functies Bijvoorbeeld: één cliëntdossier, één HRM beleid

7 Start Hagert 2005 Integratie dimensieDoel/ambitie 2005Mate van integratie Normatieve integratie Gezamenlijk vastgestelde visie en ambities in praktijk realiseren Hoog Functionele integratie (primair proces) Gezamenlijke/eenduidige aansturing Focus professionals op eigen doelgroep vanuit Hagert-filosofie Hoog Medium Structurele integratie (ondersteunende functies) Eenvoud: afstemming tussen bestaande organisaties m.b.t. (beleids)processen, systemen en staf Laag

8 Evaluatie Hagert 2010 Integratie dimensieDoel/ambitie 2005Mate van integratieKnelpunten praktijk 2010 Normatieve integratie Gezamenlijk vastgestelde visie en ambities in praktijk realiseren Hoog - Functionele integratie (primair proces) Gezamenlijke/eenduidige aansturing Focus professionals op eigen doelgroep vanuit Hagert-filosofie Hoog Medium Professionals beperkt flexibel inzetbaar i.v.m. twee werkgevers Structurele integratie (ondersteunende functies) Eenvoud: afstemming tussen bestaande organisaties m.b.t. (beleids)processen, systemen en staf Laag Relatief hoge coördinatiekosten Gebrek aan eenduidigheid in beleid Overbelasting locatiemanager  Verschillend beleid  Verschillende systemen  Wet/regelgeving

9 De Hagert: 2011 Doel/ambitie voor 2011MateOplossingsmogelijkhedenAandachtspunten NI Gezamenlijk belang prevaleert boven individuele organisatiebelangen ‘Hagert professionals’ Hoog -- FI Gezamenlijke/eenduidige aansturing - Professionals flexibel inzetbaar - Eenduidigheid voor prof. en cliënten Hoog Integraal team Eén systeem/ beleid Behouden kennisdiversiteit SI - Ontlasten locatiemanager - Efficiënter inrichten bedrijfsvoering Hagert - Effectiever inrichten bedrijfsvoering Hagert Medium / hoog Eén organisatie als werkgever Eén informatiesysteem/ICT Eén kwaliteitssysteem Cliëntregistratie integraal Voorkomen btw - druk Geschikt voor meerdere doelgroepen? Branchespecifieke kwaliteitsnormen? Akkoord zorgkantoor?

10 Succesfactoren Hagert 1.Lerend samenwerken 2. Gezamenlijke waarden (vertrouwen en normatieve integratie) 3. Ontregelen, experimenteren en opnieuw verbinden 4. Meervoudige waardecreatie

11 Halen, brengen en verbinden


Download ppt "Organisatie(s) van betekenis Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG Zorggroep Martine Heerkens Organisatieadviseur Stichting MAAT 31 maart 2011 Werkconferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google