De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwstenen voor Gemeenterlaties Omgaan met kritiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwstenen voor Gemeenterlaties Omgaan met kritiek."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwstenen voor Gemeenterlaties Omgaan met kritiek

2 Een dienstknecht van God moet kritiek verwachten Luc. 6:26 Verschil tussen Gods wil en de wil van mensen – Luc. 16:15 Joh. 15:20 Ook Jezus kreeg kritiek

3 Definitie van kritiek Kritiek is het naar buiten brengen van een conclusie, op verbale of non-verbale wijze die men getrokken heeft, door een situatie te toetsen aan een vooraf bepaald referentiekader

4 Drie knelpunten (1) De manier van communiceren – Liefdevol <> afbrekend – Open <> manipulerend – Roddel

5 Drie knelpunten (2) De manier van concluderen – Feiten <> vermoedens – Te snelle conclusies door gebrek aan inzicht – Blindheid tgv referemntiekader

6 Drie knelpunten (3) De keuze van het referentiekader – Gods Woord als uitgangspunt Onderscheid tussen tekst en interpretatie – Andere uitgangspunten: Egoïstische mens Eigen gedachten De maatschappij De psychologie

7 Hoe kritiek geven op liefdevolle wijze? Gebruik ik-boodschappen Vragenderwijs Vermijdt absolute termen Basis van kritiek dient gefundeerd te zijn op het Woord en niet op interpretaties van de Schrift

8 Kenmerken opbouwende kritiek Liefde als doel Gods Woord als uitgangspunt Niet egoïstisch Onder 4 ogen

9 Kenmerken afbrekende kritiek Negatief uitgangspunt Eigen eer Vaak gepaard met roddel of manipulatie Niet fijngevoelig Zonder echte liefde – (onderscheid tussen woorden en daden!)

10 Redenen afbrekende kritiek Stel jezelf de vraag: “Wat zit er achter?” Gebrek aan liefde 1Sam. 1:1 Zelfrechtvaardiging Ge. 3 Oog om oog (Daniël) Jaloezie (Num. 12) Onbekwaamheid Angst voor positie Zonde in eigen hart

11 Hoe er mee om te gaan? Hoe ziet God mij? – Ben ik rein? – Overtuigd van Zijn liefde en aanvaarding? Toetsing aan de Schrift Eigen denken baseren op Gods Woord

12 OnterechtTerechtKritiekLiefdeloosLiefdevolOnverwerktVerwerktGroeiBitterheid

13 Kritiek in de Schrift Hand. 17:11 Matth. 7:5,6 1 Cor. 5:13 Matth. 6:1 1 Tim. 3:10

14 Terechte kritiek geven Zonde: – Gal. 6:1 – Matth. 18:15-17 – Joh. 4:16 Irritaties: – Gal. 6:2 – Luc. 6:35 – Luc. 6:41, 42

15 Terechte Kritiek ontvangen Correctie is moeilijk Spr. 19:20-22 Jac. 3:17 Groeimogelijkheid

16 Gevolgen onterechte kritiek Opb. 12:10 Matt. 7:1 1 Cor. 6:10 Lijden: – Spr. 25:18-19 – Ps. 31:13,14

17 Jezus ontving kritiek Matt. 11:18-19 Marc. 3:20-30 Jes. 53:7

18 Hoe Kritiek te verwerken Paulus – 1 Cor. 4:1-5, 13 – 2 Cor. 10:8; 11:5 – 1 Cor. 15:9-11 Vergeving schenken In waarheid leven Geen overhaaste beslissingen Verblijd je en verheug je – Jac. 1:2 – Matt. 5:11,12

19 Bouwstenen voor Gemeenterlaties Omgaan met kritiek


Download ppt "Bouwstenen voor Gemeenterlaties Omgaan met kritiek."

Verwante presentaties


Ads door Google