De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwstenen voor Gemeenterlaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwstenen voor Gemeenterlaties"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwstenen voor Gemeenterlaties
Omgaan met kritiek

2 Een dienstknecht van God moet kritiek verwachten
Luc. 6:26 Verschil tussen Gods wil en de wil van mensen Luc. 16:15 Joh. 15:20 Ook Jezus kreeg kritiek

3 Definitie van kritiek Kritiek is het naar buiten brengen van een conclusie, op verbale of non-verbale wijze die men getrokken heeft, door een situatie te toetsen aan een vooraf bepaald referentiekader

4 Drie knelpunten (1) De manier van communiceren
Liefdevol <> afbrekend Open <> manipulerend Roddel

5 Drie knelpunten (2) De manier van concluderen
Feiten <> vermoedens Te snelle conclusies door gebrek aan inzicht Blindheid tgv referemntiekader

6 Drie knelpunten (3) De keuze van het referentiekader
Gods Woord als uitgangspunt Onderscheid tussen tekst en interpretatie Andere uitgangspunten: Egoïstische mens Eigen gedachten De maatschappij De psychologie

7 Hoe kritiek geven op liefdevolle wijze?
Gebruik ik-boodschappen Vragenderwijs Vermijdt absolute termen Basis van kritiek dient gefundeerd te zijn op het Woord en niet op interpretaties van de Schrift

8 Kenmerken opbouwende kritiek
Liefde als doel Gods Woord als uitgangspunt Niet egoïstisch Onder 4 ogen

9 Kenmerken afbrekende kritiek
Negatief uitgangspunt Eigen eer Vaak gepaard met roddel of manipulatie Niet fijngevoelig Zonder echte liefde (onderscheid tussen woorden en daden!)

10 Redenen afbrekende kritiek
Stel jezelf de vraag: “Wat zit er achter?” Gebrek aan liefde 1Sam. 1:1 Zelfrechtvaardiging Ge. 3 Oog om oog (Daniël) Jaloezie (Num. 12) Onbekwaamheid Angst voor positie Zonde in eigen hart

11 Hoe er mee om te gaan? Hoe ziet God mij? Toetsing aan de Schrift
Ben ik rein? Overtuigd van Zijn liefde en aanvaarding? Toetsing aan de Schrift Eigen denken baseren op Gods Woord

12 Kritiek Terecht Onterecht Liefdevol Liefdeloos Verwerkt Onverwerkt Groei Bitterheid

13 Kritiek in de Schrift Hand. 17:11 Matth. 7:5,6 1 Cor. 5:13 Matth. 6:1
1 Tim. 3:10

14 Terechte kritiek geven
Zonde: Gal. 6:1 Matth. 18:15-17 Joh. 4:16 Irritaties: Gal. 6:2 Luc. 6:35 Luc. 6:41, 42

15 Terechte Kritiek ontvangen
Correctie is moeilijk Spr. 19:20-22 Jac. 3:17 Groeimogelijkheid

16 Gevolgen onterechte kritiek
Opb. 12:10 Matt. 7:1 1 Cor. 6:10 Lijden: Spr. 25:18-19 Ps. 31:13,14

17 Jezus ontving kritiek Matt. 11:18-19 Marc. 3:20-30 Jes. 53:7

18 Hoe Kritiek te verwerken
Paulus 1 Cor. 4:1-5, 13 2 Cor. 10:8; 11:5 1 Cor. 15:9-11 Vergeving schenken In waarheid leven Geen overhaaste beslissingen Verblijd je en verheug je Jac. 1:2 Matt. 5:11,12

19 Bouwstenen voor Gemeenterlaties
Omgaan met kritiek


Download ppt "Bouwstenen voor Gemeenterlaties"

Verwante presentaties


Ads door Google