De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systematische terugkoppeling van Kwaliteit van Leven gegevens In de Klinische praktijk L. Haverman 1, M.A.J. van Rossum 2,3, H.S.A. Heymans 2, T.W. Kuijpers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systematische terugkoppeling van Kwaliteit van Leven gegevens In de Klinische praktijk L. Haverman 1, M.A.J. van Rossum 2,3, H.S.A. Heymans 2, T.W. Kuijpers."— Transcript van de presentatie:

1 Systematische terugkoppeling van Kwaliteit van Leven gegevens In de Klinische praktijk L. Haverman 1, M.A.J. van Rossum 2,3, H.S.A. Heymans 2, T.W. Kuijpers 2, M. A. Grootenhuis 1 1 AMC/ Emma Kinderziekenhuis, Psychosociale afdeling, Amsterdam 2 AMC/ Emma Kinderziekenhuis, kinderreumatologie, Amsterdam 3 Reade; locatie Jan van Breemen, Amsterdam

2 Systematische aandacht voor KvL problemen in klinische praktijk ontbreekt Patient Reported Outcomes (PROs) KvL in de klinische praktijk Introductie

3 Waarom is het belangrijk om KvL te bespreken? Introductie - Het bespreken van KvL tijdens een consult kan onzekerheid en negatieve gevoelens bij een patiënt wegnemen (Kaptein et al, 2010) - KvL scores zijn voorspellend voor de overleving van longkanker-patienten (Qi et al, 2009) - Een verlaagde KvL in JIA is voorspellend voor een slechter fysiek functioneren 6 maanden later (Oen, 2002)

4 Tijdens transitie periode Introductie - Door middel van het gebruik van PROs is het mogelijk om vertraging of problemen in de levensloop snel te signaleren en gericht te adviseren of door te verwijzen

5 Introductie KLIK PROfiel

6 Toename KvL gespreksonderwerpen (Detmar et al. 2002) Verbetering KvL (Velikova et al.2004, de Wit et al. 2008, Gutterling et al. 2008) Toename van tevredenheid over de zorg (de Wit et al. 2008) QLIC-ON studie ( Engelen et al. 2009, Engelen et al. 2010) : Toename in signalering van emotionele problemen Belangrijk: geen toename van consultduur Effect van de terugkoppeling van PROs Introductie

7 Doel van het KLIK onderzoek Introductie Het effect van de terugkoppeling van een web-based KLIK PROfiel onderzoeken in de poliklinische kinderreumatologische praktijk.

8 KLIK onderzoek Alle patiënten met de diagnose jeugdreuma in Amsterdam (4 centra) Sequentieel cohort design (geen randomisatie) Controle (geen PROfiel) en interventiegroep (PROfiel) Methode

9 Meetinstrumenten KLIK PROfiel: < 8 jaar: ouders Tapqol 0-5, PedsqL 6-7, CHAQ > 8 jaar: kind PedsqL 8-12, PedsqL 13-17, CHAQ, vragenlijst voor kinderen met jeugdreuma TAPQOL: TNO (2004) PedsQL: Varni et al. (2003) KLIK onderzoek Methode

10 Effect van terugkoppeling KLIK PROfiel Uitkomstmaten: - Communicatie over KvL onderwerpen – Tevredenheid over consult – Evaluatie van gebruik KLIK PROfiel Methode

11 Patiënten Methode Benaderd: N = 273 Deelname N = 176 (64.5%) Geen deelname N = 97 Controle groep: N = 67 Interventiegroep: N = 109 Consult 1: N = 109 Consult 2: N = 70 Artsen: N = 5

12 Kwaliteit van Leven Resultaten De interventiegroep was ouder Op de tapqol (0-5) geen verschil gevonden 6 t/m 18 jaar in interventie groep beter schoolfunmctioneren. Controle vs Interventie Deelnemers en niet-deelnemers De niet deelnemers groep was ouder

13 Methode Communicatie over HRQOL Na ieder consult ingevuld Zowel aan ouders als arts gevraagd 12 vragen Verschillende onderwerpen benoemd Analyse: CHI 2 (verschil controle vs interventie)

14 Resultaten Communicatie over HRQOL – ouders - fysiek Aantal consulten = C: 58 Interventie c1: 87 Interventie c2: 57

15 Resultaten Communicatie over HRQOL – ouders - psysoc Aantal consulten = C: 58 Interventie c1: 87 Interventie c2: 57

16 Resultaten Communicatie over HRQOL – arts - fysiek Aantal consulten = C: 67 Interventie c1: 103 Interventie c2: 64

17 Resultaten Communicatie over HRQOL – arts - psysoc Aantal consulten = C: 67 Interventie c1: 103 Interventie c2: 64

18 Methode Tevredenheid over gesprek Na ieder consult ingevuld Aan ouder: 6 vragen Aan arts: 7 vragen VAS schaal van 0 - 100 Analyse: t-toets (verschil controle vs interventie)

19 Resultaten Tevredenheid over gesprek - ouders Aantal consulten = C: 60 Interventie c1: 85 Interventie c2: 57

20 Resultaten Tevredenheid over gesprek - arts Aantal consulten = C: 66 Interventie c1: 99 Interventie c2: 61

21 Methode Na ieder consult ingevuld Aan arts, ouder en kind gevraagd Evaluatie gebruik PROfiel

22 Resultaten Evaluatie gebruik PROfiel Wat vond u van het gebruik van het PROfiel tijdens het consult?

23 Gaf het PROfiel een juist beeld van hoe het met uw kind gaat? Welk cijfer zou u toekennen aan het gebruik van het PROfiel? Ouders:Ja 94% Ouders:8 Evaluatie gebruik PROfiel Resultaten Aan het kind: Hoe vond je het om het PROfiel in te vullen? “Gewoon”:85%

24 Significant meer gespreksonderwerpen besproken binnen het emotionele en sociale domein in de interventie groep Opvallend significant minder over schoolvorderingen gesproken (arts), maar in interventie groep beter schoolfunctioneren Significant meer tevredenheid bij artsen over het consultgesprek in de interventie groep Geen verschillen in tevredenheid over controlegesprek ouders tussen controle en interventie groep (plafond effect) Ouders en artsen zijn positief over het gebruik van het PROfiel Conclusie

25 KLIK PROfiel Belangrijk: Aanvulling of leidraad gesprek KvL ‘labuitslag’ Meer informatie: visie kind Gericht adviseren en verwijzen Arts is géén psycholoog, wel poortwachter Conclusie

26 Wensen voor toekomst Toekomst Toevoegen: KLIK voor jongeren in de transitieperiode Ziektespecifieke vragenlijsten Vragenlijsten in meerdere talen Individuele wensen voor kind Vragenlijsten voor ouders KLIK wordt zo snel mogelijk geïmplementeerd voor kinderen met een nieraandoening in het EKZ en VUmc.

27 Toekomst

28 Vragen over KLIK? Hartelijk bedankt!

29 De nieuwe website!


Download ppt "Systematische terugkoppeling van Kwaliteit van Leven gegevens In de Klinische praktijk L. Haverman 1, M.A.J. van Rossum 2,3, H.S.A. Heymans 2, T.W. Kuijpers."

Verwante presentaties


Ads door Google