De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIGeZ vzw, ©2013, bewegingsbeleid op school1 Een bewegingsbeleid op school Naam schoolbegeleider Datum, Plaats.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIGeZ vzw, ©2013, bewegingsbeleid op school1 Een bewegingsbeleid op school Naam schoolbegeleider Datum, Plaats."— Transcript van de presentatie:

1 VIGeZ vzw, ©2013, bewegingsbeleid op school1 Een bewegingsbeleid op school Naam schoolbegeleider Datum, Plaats

2 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school2 Gezondheidsbeleid Voedings- en bewegingsbeleid Bewegingsbeleid

3 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school3 Waarom? Slechts 13% van de Belgische 12 tot 18 jarigen beweegt voldoende (= 60 minuten/dag). Bron: HBSC, 2010

4 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school4 Determinanten van beweeggedrag  Individu  Cognitieve factoren: kennis, vaardigheden  Sociale invloeden: peers,, cultuur, voorbeeldfunctie ouders, …  Motivatie: gemak, prijs, …  Omgeving  Fysieke context: aanbod, verkeersveiligheid, …  Sociale context: thuis, school, vrije tijd, …  Hier probeer je als school op in te werken.

5 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school5 De 4 contexten van beweging: Actief transport Vrije tijd incl. sport Op school Thuis Bron: VIGeZ

6 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school6 Wat kan de school doen? Werken aan een bewegingsbeleid op school. Hoe?  4 strategieën en werkingsniveaus (= gezondheidsmatrix)  Procesmatig (= kwaliteitscirkel)  Randvoorwaarden (=spinnenweb)

7 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school7 Gezondheidsmatrix

8 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school8 Bewegingsbeleid  Educatie: kennis, vaardigheden, attitudes, bewustmaking  Structurele maatregelen: aanbod van bewegingsactiviteiten, …  Stimulerende afspraken bv. openstellen van turnzaal over de middag  Zorg en begeleiding bv. lln met fysieke handicap

9 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school9 Educatie: leerinhouden  Kennis gezond beweeggedrag verhogen bv. via actieve voedingsdriehoek  Bewustwording van eigen beweeggedrag bv. via online gezondheidstests  Technische en planningsvaardigheden aanleren bv. bewegingsvaardigheden, beweegplan opstellen  Sociale vaardigheden aanleren en attitudevorming bv. groepsdynamiek, teamgeest, beleving

10 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school10 Educatie: leerinhouden  Horizontale en verticale afstemming Beweging komt in verschillende vakken en in verschillende leerjaren aan bod.  Elke leerkracht heeft de opdracht om de vakoverschrijdende eindtermen na te streven.

11 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school11 Educatie: leerinhouden Aandachtspunten:  Heb ook aandacht voor: link met milieu, duurzaamheid, …  Kader de leerinhouden van beweging in functie van plezier hebben, er goed uitzien door beweging, manier om met vrienden leuke tijd door te brengen,....

12 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school12 Structurele maatregelen De school heeft een voorbeeldfunctie. Dit zijn voorbeelden van wat de school kan doen:  Een aanbod van bewegingsactiviteiten tijdens en eventueel na de schooluren voorzien.  Verplaatsingen naar/van school faciliteren (bv. autovrije zone rondom de school, fietsenstalling, goede bereikbaarheid, samenwerking met gemeente)

13 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school13 Afspraken  Zorg voor een positieve benadering  Zorg voor overeenstemming met de educatieve boodschappen  Houd rekening met locaties  Houd rekening met aard van het lesgebeuren  Houd rekening met lln met bijzondere behoeften  Geef ouders en leerlingen inspraak en verantwoordelijkheid.

14 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school14 Kwaliteitscirkel

15 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school15 Spinnenwebmodel

16 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school16 De school staat er niet alleen voor! CLBPBDSVS Inhoudelijke expertise gezondheidsbeleid op school. Thematische expertise gezondheidsthema’s vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Kennis van en contact met expertisecentra. Zicht op de gezondheidsnoden van elke school (consult). Procesondersteuning (versterken beleidsvoerend vermogen). Schoolbegeleiding vanuit vakken, de voeten of het schoolsysteem. Ondersteuning kwaliteitszorg. Thematische expertise bewegen. Expertise rond netwerking met externe partners bewegingsinitiatieven. Ondersteunen van scholen in hun bewegingsbeleid en keuze van activiteiten.

17 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school17

18 VIGeZ vzw, ©2010, bewegingsbeleid op school18 SUCCES!


Download ppt "VIGeZ vzw, ©2013, bewegingsbeleid op school1 Een bewegingsbeleid op school Naam schoolbegeleider Datum, Plaats."

Verwante presentaties


Ads door Google