De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hilde Naessens Stagecoördinator IVV Sint-Vincentius Gent 22 april 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hilde Naessens Stagecoördinator IVV Sint-Vincentius Gent 22 april 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Hilde Naessens Stagecoördinator IVV Sint-Vincentius Gent 22 april 2008
Mogelijkheden en beperkingen van de opleiding ‘Kinderzorg’ Hilde Naessens Stagecoördinator IVV Sint-Vincentius Gent 22 april 2008

2 Beroepssecundair Onderwijs 3° leerjaar 3° graad
= 7de specialisatiejaar Kinderzorg

3 Lineair onderwijssysteem
5de jaar Verzorging 6de jaar Verzorging 7de jaar Kinderzorg 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg = Polyvalente opleiding tot verzorgende = Specialisatiejaren

4 Modulair onderwijssysteem
Een door de overheid ondersteund project dat een pedagogisch-didactische omslag wil bewerkstelligen, maar dat ook de onderwijsstructuren grondig verandert Doelstelling : betere afstemming van de opleiding op het werkveld Uitgangspunt van de opleiding : beroepsprofiel opgesteld door de sector In samenwerking met onderwijs beroepsopleidingsprofiel opgesteld : welke competenties moet de beginnende beroepsbeoefenaar bezitten ? Competenties = de kennis, vaardigheden en attitudes die de leerling moet bezitten aan het einde van de studie Eerste modules nog relatief eenvoudig, maar stelselmatig competenties en context steeds complexer Naast de basiscompetenties ook sleutelvaardigheden (= cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden die essentieel zijn om het beroep met succes uit te oefenen, die ruimer inzetbaar zijn dan het beroep waartoe wordt opgeleid en die bijdragen tot de algemene persoonlijkheidsvorming)

5 Modules LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE
Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen (18 weken) Initiatie zorg (18 weken) Zorg in de kinderopvang (18 weken) Zorg in residentiële en thuissituaties (18 weken) LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE

6 Specialisatiemodules
KINDERZORG THUIS- EN BEJAARDENZORG Begeleiding van het jonge kind (18 weken) Begeleiding van het schoolgaande kind (18 weken) Complexe zorg in thuissituaties (18 weken) Complexe zorg in residentiële situaties (18 weken)

7 Binnen de modularisering worden de basiscompetenties in overleg vanuit verschillende vakgebieden / deskundigheden gerealiseerd Elke module bestaat uit verschillende thema’s waarin theorie en praktijk worden geïntegreerd

8 Module ‘Begeleiding van het jonge kind’ CLUSTERS VAN BASISCOMPETENTIES
Een visie op kinderopvang toepassen Methodisch handelen Observeren en rapporteren In team werken Voor de dagelijkse verzorging van het kind instaan Met het kind in dagelijkse situaties omgaan Activiteiten plannen, organiseren en begeleiden Met de ouders en externen omgaan Met gevaar en onverwachte situaties omgaan Het leef- en woonklimaat verzorgen Administratieve taken uitvoeren Voor het eigen functioneren instaan

9 Module ‘Begeleiding van het jonge kind’ SLEUTELVAARDIGHEDEN
Contactvaardigheid Productieve taalvaardigheid Nederlands Verantwoordelijkheidszin Betrokkenheid bij kinderen Zin voor samenwerking Structuur kunnen bieden Discretie Evenwichtige aandacht

10 Module ‘Begeleiding van het jonge kind’ LESSENTABEL (voorbeeld)
Moduletijd (Omgangskunde, Verzorging, Participatie in de arbeidswereld, Zorg voor leef- en woonklimaat) Stage GOA-uren Algemene vakken PAV (4u) Frans (2u) LO (2u) Godsdienst (2u) Expressie (2u) 24 u 36 u 12 u

11 GOA Gedifferentieerde OnderwijsActiviteiten
Maken structureel deel uit van het wekelijkse lessenrooster Bieden individuele leerlingen of groepen leerlingen de kans om bij te werken, in te halen, te verdiepen of te verruimen

12 Stages bij jonge kinderen (0 – 3 jaar) doorheen de opleiding
Module ‘Initiatie zorg’ Module ‘Zorg in de kinderopvang’ Module ‘Begeleiding van het jonge kind’ = 3 weken = 6 of 8 weken (afhankelijk van school) = 6 weken

13 Stages bij schoolgaande kinderen (3 – 12 jaar) doorheen de opleiding
Module ‘Begeleiding van het schoolgaande kind’ = 6 weken

14 Keuze voor BLOKSTAGES (minimum 2 weken, liefst 3 weken)
Voordelen voor de leerling : Leerling krijgt meer groei- en leerkansen Leerling kan proces doormaken Leerling krijgt realistisch beeld van het toekomstig werk Voordelen voor de stageplaats / zorgvrager : Realiseren van continuïteit van zorg Grotere en intensere betrokkenheid van de leerling naar zorgvragers en teamleden toe

15 STAGEACTIVITEITENLIJST
Dubbele doelstelling : De lijst biedt de stageplaatsen en stagebegeleiders een overzicht van welke leerinhouden per module / leerjaar op school worden aangebracht. Hieruit kan afgeleid worden wat de leerlingen op stage kunnen / mogen oefenen. Wanneer de lijst elke stageperiode wordt aangevuld, vormt ze een middel om na te gaan wat de leerling al vaak of nog niet vaak heeft kunnen oefenen op stage. Het takenpakket van de leerling en de begeleiding op stage kunnen hierop gebaseerd worden (persoonlijke leerdoelen).

16 Opleiding ‘Kinderzorg’ STERKTES EN MOGELIJKHEDEN
Aan het einde van de opleiding hebben leerlingen uit het BSO een diploma waarmee ze in het werkveld terecht kunnen en waar vraag naar is Werken met blokstages GOA in het modulair systeem Aandacht voor en accent op het pedagogische luik binnen de job Aandacht voor en accent op het aanscherpen van sociale vaardigheden, zowel naar ouders als naar teamleden toe Mogelijkheden om een eigen studieroute te volgen met eigen accenten (door keuzestages, onderwerp vakoverschrijdend eindwerk)

17 Opleiding ‘Kinderzorg’ BEPERKINGEN EN UITDAGINGEN
De tijd is te kort om leerlingen echt goed voor te bereiden op hun job Watervalsysteem: leerlingen met beperkt niveau en leerlingen die niet thuishoren in deze richting worden onvoldoende uitgefilterd Transfer theorie – praktijk: moeilijk om het geleerde op de werkvloer te brengen, om ideeën in de praktijk te realiseren Stagementoren / teamleden op stageplaatsen hebben nood aan positieve ondersteuning en coaching


Download ppt "Hilde Naessens Stagecoördinator IVV Sint-Vincentius Gent 22 april 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google