De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezen: Deut. 18:9 t/m 14 Zingen : Gezang 5:8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezen: Deut. 18:9 t/m 14 Zingen : Gezang 5:8"— Transcript van de presentatie:

1 Lezen: Deut. 18:9 t/m 14 Zingen : Gezang 5:8
Wicca Lezen: Deut. 18:9 t/m 14 Zingen : Gezang 5:8

2 Zingen Gezang 5:8 Verlos ons uit des bozen macht; Bescherm, en sterk ons door Uw kracht Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; Dus zijn w' elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

3 Lezen Deut. 18:9-14 Wanneer gij komt in het land, dat de Heere, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den Heere een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de Heere, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den Heere, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de Heere, uw God, heeft u zulks niet toegelaten.

4 Inleiding  Over Wicca

5 Halloween Feest van de Kelten Onschuldig? Symbool: Pompoen

6 Wicca Natuur + religie = Wicca God én Godin
Pentagram: Aarde, Lucht, Water, Vuur en Geest

7 Doel: mens in harmonie brengen met geestelijke krachten van de natuur
Inwijding Vrouwen, maar OOK mannen!

8 Basisregels 1. Doe wat je wilt, maar doe geen kwaad
2. Alles wat je doet zal met drievoudige kracht naar je terugkeren

9 Basisprincipes 1. Moderne heksen geloven in een Godin en een God
2. Moderne heksen geloven dat alles wat leeft een ziel heeft 3. Moderne heksen geloven in de krachten van de natuur en de elementen 4. Veel moderne heksen geloven in reïncarnatie

10 Heksenkringen Heksenkring: groep heksen die elkaar blindelings kunnen vertrouwen en een heel hechte band met elkaar hebben Samen rituelen uitvoeren

11 Wat zegt de Bijbel van Wicca?
Deut. 8:12 ‘Al wie zulks (waarzeggen enz..) doet is de Heere een gruwel’. Avondmaalformulier ‘Niemand kan twee heren dienen..’ 1 Petr. 4:7 + 5:8 ;’En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter en waakt in de gebeden.’’…. Want uw tegenpartij, de duivel gaat om als een briesende leeuw…’ ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’. Efeze 6; Wapenrusting Gods

12 Slot Verhaal ex-wicca RD Wicca ook positief

13 Zingen 31:4 ‘k Beveel mijn geest in Uwe handen;
Gij, God der waarheid,Gij, O HEER”, verloste mij. Ik haat hen, die het reukwerk branden Ter eer van valse goden; Op U steun ik in noden.

14 PAUZE¡!

15 STELLINGEN 1). Je kunt de Drievoudige Wet (alles wat je doet, zal 3voudig tot je terugkeren) terugzien in het christendom. Als je in dit leven kwaad doet, zal dat later ook tot je terugkeren (eeuwige dood). 2). Als je vriend(in) wicca is/wordt, moet je je direct van hem/haar distantiëren/afstandhouden. 3). Wicca wordt steeds populairder in Nederland. Wij als christenen moeten ons erin verdiepen om ons ertegen te kunnen verdedigen. 4). Horoscopen hebben relatie met occultisme daarom moeten we deze nooit lezen. 5). Je kunt wicca niet helemaal afkeuren, wicca’s aanbidden de duivel niet. Ze hebben alleen maar erg veel respect voor de natuur.

16 Zingen: 86:9 Doe een teken mij ten goede, Dat mijn haters in hun woede Mogen zien, hoe, tot hun spijt, Gij mij troost, en mij bevrijdt.

17 Einde


Download ppt "Lezen: Deut. 18:9 t/m 14 Zingen : Gezang 5:8"

Verwante presentaties


Ads door Google