De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013

2 Gen.2:15-17 en Monique De mens als nieuwsgierige onderzoeker Conclusie: Wat niet mag en wat mysterieus is, trekt ons aan.

3 De Tien Geboden en Ps.100:3 Occultisme Vraag het aan je God!

4 De Tien Geboden en Ps.100:3 Occultisme Vraag het aan je God! Jes.45:11 Zo zegt de HERE, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe.

5 De Tien Geboden en Ps.100:3 Occultisme Vraag het aan je God! Jes.45:19 Ik ben de HERE en er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken noch ergens in het land der duisternis; Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: “Zoekt Mij tevergeefs”.

6 De Tien Geboden en Ps.100:3 Occultisme Vraag het aan je God! Jes.8:19 En wanneer men tot u zegt: “Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen” – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?

7 Lev.19:26-31 gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen Occultisme Deut.18: 9-20 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

8 וְלֹ ֥ א תְעֹונֵֽנוּ׃ en gij zult niet aan toverij doen Occultisme ‘ânan = bedekken, wolken bijeen verzamelen; bedekt handelen; toverij plegen LXX: οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε Ornitho-skopeesesthe= vogels waarnemen, bestuderen

9 Spiritisten = “wetenden” Hebr.: Jidoniem Gr.: epaoidos / gnoostees Occultisme

10 Vooral gelinkt aan afgoderij (Deut.32:17, Ps.106:37, Jes.65:11) Boze geesten in het OT Boze geesten van God? 1 Sam.16:14,23; 1 Kon.22:19-22 Vgl. Job 1:6, Ps.82:1, 89:8?

11 Dan.10:12,13 en 20,21. Vgl. ook 12:1 Boze geesten in het OT Vgl met Ef.6:12?

12 Bevrijding in het OT

13 Bevrijding in het NT Verschillen met het OT: verhoudingsgewijs veel sprake van gebondenheid niet door God gezonden (tenzij?) confrontatie en uitdrijving meer duidelijkheid Permanente bewoning of niet?

14 Bevrijding in het NT Gradaties in gebondenheid Marc.5:1-20 – de bezetene in het land van de Gerasenen Luc.4:31-37 – de man in de synagoge Luc.13:10-18 – de vrouw in de synagoge Luc.11:24-26 - meer en bozer Marc.9:29 - sommige soorten

15 Bevrijding in het NT 1 Joh.3:8 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Hand.10:38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem

16 Bevrijding in het NT Matt.13:58 En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. [6a] En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof

17 Demonie en bevrijding in de kerkgeschiedenis “Streeptheologie” of “Cessationism”? De Spectaculis (XXVI) van Tertullianus (ca. 160-220 n. Chr.) – gladiatorspelen Apologie (XXIII) - tribunaal


Download ppt "Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google