De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013

2 De mens als nieuwsgierige onderzoeker
Gen.2:15-17 en Monique Conclusie: Wat niet mag en wat mysterieus is, trekt ons aan.

3 Occultisme De Tien Geboden en Ps.100:3 Vraag het aan je God!

4 De Tien Geboden en Ps.100:3 Vraag het aan je God! Occultisme Jes.45:11
Zo zegt de HERE, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe.

5 De Tien Geboden en Ps.100:3 Vraag het aan je God! Occultisme Jes.45:19
Ik ben de HERE en er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken noch ergens in het land der duisternis; Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: “Zoekt Mij tevergeefs”.

6 De Tien Geboden en Ps.100:3 Vraag het aan je God! Occultisme Jes.8:19
En wanneer men tot u zegt: “Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen” – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?

7 Lev.19:26-31 gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen
Occultisme Lev.19:26-31 gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen Deut.18: 9-20 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

8 וְלֹ֥א תְעֹונֵֽנוּ׃ en gij zult niet aan toverij doen
Occultisme וְלֹ֥א תְעֹונֵֽנוּ׃ en gij zult niet aan toverij doen ‘ânan = bedekken, wolken bijeen verzamelen; bedekt handelen; toverij plegen LXX: οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε Ornitho-skopeesesthe= vogels waarnemen, bestuderen

9 Spiritisten = “wetenden” Hebr.: Jidoniem Gr.: epaoidos / gnoostees
Occultisme Spiritisten = “wetenden” Hebr.: Jidoniem Gr.: epaoidos / gnoostees

10 Vooral gelinkt aan afgoderij (Deut.32:17, Ps.106:37, Jes.65:11)
Boze geesten in het OT Vooral gelinkt aan afgoderij (Deut.32:17, Ps.106:37, Jes.65:11) Boze geesten van God? 1 Sam.16:14,23; 1 Kon.22:19-22 Vgl. Job 1:6, Ps.82:1 , 89:8?

11 Dan.10:12,13 en 20,21. Vgl. ook 12:1 Vgl met Ef.6:12?
Boze geesten in het OT Dan.10:12,13 en 20,21. Vgl. ook 12:1 Vgl met Ef.6:12?

12 Bevrijding in het OT

13 Verschillen met het OT:
Bevrijding in het NT Verschillen met het OT: verhoudingsgewijs veel sprake van gebondenheid niet door God gezonden (tenzij?) confrontatie en uitdrijving meer duidelijkheid Permanente bewoning of niet?

14 Gradaties in gebondenheid
Bevrijding in het NT Gradaties in gebondenheid Marc.5:1-20 – de bezetene in het land van de Gerasenen Luc.4:31-37 – de man in de synagoge Luc.13:10-18 – de vrouw in de synagoge Luc.11: meer en bozer Marc.9:29 - sommige soorten

15 1 Joh.3:8 Hand.10:38 Bevrijding in het NT
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Hand.10:38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem

16 Matt.13:58 Bevrijding in het NT
En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. [6a] En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof

17 Demonie en bevrijding in de kerkgeschiedenis
“Streeptheologie” of “Cessationism”? De Spectaculis (XXVI) van Tertullianus (ca n. Chr.) – gladiatorspelen Apologie (XXIII) - tribunaal


Download ppt "Demonische misleiding en Gods bevrijding in het OT, het NT en de kerkgeschiedenis Veenendaal, 9 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google