De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Introductie  Eerlijk en open  Doe er je voordeel mee  Vragen!!  Vervolg studie?

Verwante presentaties


Presentatie over: " Introductie  Eerlijk en open  Doe er je voordeel mee  Vragen!!  Vervolg studie?"— Transcript van de presentatie:

1

2  Introductie  Eerlijk en open  Doe er je voordeel mee  Vragen!!  Vervolg studie?

3 Harry Potter Het Zesde Zintuig Glaasje draaien Derek Ogilvie

4  Offeren van kinderen  Waarzeggerij  Wichelarij  Tovenarij  Bezweerders  Praten met doden Deuteronomium 18:9-12 Wanneer gij gekomen zijt, … zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God hen voor u weg.

5 Zeker wèl!  Lees tussen de regels door  Denk aan de wonderen/genezingen door Jezus in het Nieuwe Testament

6 ik alleen maar kijk of lees en er verder niks mee doe? Leviticus 19:31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of wenden tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen.

7 3 Joh. 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. 1 Kor. 11:1 Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. Efeze 5:1 Weest dan navolgers Gods…en wandelt in de liefde, zoals ook Christus… Efeze 6:11 Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Romeinen 12:9..Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede…

8 God te volgen en al die andere dingen (tovenarij, hekserij etc.) de rug toe te keren, mag ik geen contact meer met mijn vrienden/die mensen hebben? Lucas 11:33 Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien.

9  God kent het gevaar  God wil dat je gelukkig bent!  Gebruik van gaven en talenten  Om je kaars te laten branden!  Vandaar alle regels in o.a. Leviticus  Jeremia 29:11 …om u een hoopvolle toekomst te geven…  1 Kor. 12  Lucas 11:33

10  Ik naar films als Harry Potter gekeken heb?  Boeken gelezen heb?  Mij verdiept heb in hekserij etc.?  Meegedaan heb met glaasje draaien? …en ik daar nu spijt van heb?  Dank God voor het inzicht op dit moment  Bid om vergeving  Bid dat de Heilige Geest in je komt wonen zodat deze beelden/gedachten geen invloed op je zullen hebben  Bid dat God je in een volgende situatie zal waarschuwen (fijngevoeligheid om te onderscheiden Fil.1:9-10 + geesten te onderscheiden)

11

12 Deuteronomium 4:19 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel – Leviticus 19:31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of wenden tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen. Leviticus 20:27 Wanneer een man of vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen. Deuteronimium 18:10-12 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God hen voor u weg. => I Kor. 5:5 (Geest behouden) I Samuel 28:3 2 Koningen 23:24 24 Ook de dodenbezweerders, de waarzeggers, en de terafim, de afgodsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en te Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg, teneinde de woorden van de wet gestand te doen, welke geschreven waren in het boek dat de priester Chilkia in het huis des HEREN gevonden had. Jesaja 8:19 19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)? Leviticus 20:27 – Deuteronomium 18:10-12 – I Samuel 28:3 – II Koningen 23:24 – Jesaja 8:19

13 Harry Potter en de Bijbel – Richard Abanes E 16.50 Het geheim van de godin – Marloes v.d. Welle www.internetbijbelschool.nl www.biblija.net

14 Deuteronomium 4:19 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel – Leviticus 19:31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of wenden tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen. Leviticus 20:27 Wanneer een man of vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen. Deuteronimium 18:10-12 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God hen voor u weg. => I Kor. 5:5 (Geest behouden) I Samuel 28:3 2 Koningen 23:24 24 Ook de dodenbezweerders, de waarzeggers, en de terafim, de afgodsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en te Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg, teneinde de woorden van de wet gestand te doen, welke geschreven waren in het boek dat de priester Chilkia in het huis des HEREN gevonden had. Jesaja 8:19 19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)? Leviticus 20:27 – Deuteronomium 18:10-12 – I Samuel 28:3 – II Koningen 23:24 – Jesaja 8:19

15 Harry Potter en de Bijbel – Richard Abanes E 16.50 Het geheim van de godin – Marloes v.d. Welle www.internetbijbelschool.nl www.biblija.net


Download ppt " Introductie  Eerlijk en open  Doe er je voordeel mee  Vragen!!  Vervolg studie?"

Verwante presentaties


Ads door Google