De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terreinstudie. Levensgemeenschappen = alle organismen in een bepaald gebied= alle organismen in een bepaald gebied vb.: eik, loofbos, oceaan, aardevb.:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terreinstudie. Levensgemeenschappen = alle organismen in een bepaald gebied= alle organismen in een bepaald gebied vb.: eik, loofbos, oceaan, aardevb.:"— Transcript van de presentatie:

1 Terreinstudie

2 Levensgemeenschappen = alle organismen in een bepaald gebied= alle organismen in een bepaald gebied vb.: eik, loofbos, oceaan, aardevb.: eik, loofbos, oceaan, aarde

3 Abiotische factoren = niet-levende factoren= niet-levende factoren vb.:vb.: lichtlicht vochtigheidvochtigheid temperatuurtemperatuur chemische factorenchemische factoren

4 Abiotische factor: licht Er is leven op de aarde dankzij de zon.Er is leven op de aarde dankzij de zon. Fotosynthesereactie:Fotosynthesereactie: Licht + water + CO 2 → koolhydraten + O 2

5 Abiotische factor: licht Schaduwplanten:Schaduwplanten: Hartlelies of Hosta’s Varenplanten

6 Abiotische factor: licht ZonneplantenZonneplanten ZonnebloemenLelies

7 Abiotische factor: vochtigheid Wilgen: veel water nodigWilgen: veel water nodig

8 Abiotische factor: vochtigheid Beuken en berken: op drogere bodemsBeuken en berken: op drogere bodems

9 Abiotische factor: temperatuur Dieren passen zich aanDieren passen zich aan Hermelijn in de winter Hermelijn in de zomer

10 Abiotische factor: chemische factoren zuurtegraadzuurtegraad zuurstofgehaltezuurstofgehalte hardheid van de bodemhardheid van de bodem nitraatgehaltenitraatgehalte fosfaatgehaltefosfaatgehalte …

11 Biotische factoren = levende factoren= levende factoren vb.:vb.: plantaardige factorenplantaardige factoren dierlijke factorendierlijke factoren menselijke factorenmenselijke factoren

12 Biotische factor: plantaardige factoren concurrenten voor licht, waterconcurrenten voor licht, water

13 Biotische factor: plantaardige factoren gunstige invloed op elkaar en op dierengunstige invloed op elkaar en op dieren

14 Biotische factor: dierlijke factoren gunstige invloed op andere soortengunstige invloed op andere soorten

15 Biotische factor: menselijke factoren positief effect:positief effect:

16 Biotische factor: menselijke factoren negatief effect:negatief effect:

17 Biotische / abiotische factoren Biotische factorAbiotische factor bodemorganismenx doorlaatbaarheid van de bodemx doorzichtigheid van waterx hoeveelheid organisch materiaalx hoeveelheid zuurstofgasx korrelgrootte van de bodemdeeltjesx lichtsterktex hoeveelheid voedselx

18 Biotoop = gebied dat door een levensgemeenschap ingenomen wordt= gebied dat door een levensgemeenschap ingenomen wordt vb.: een vijver, een wegberm, heide, een bos, …vb.: een vijver, een wegberm, heide, een bos, …

19 Habitat = de plaats die door een organisme ingenomen wordt in de biotoop= de plaats die door een organisme ingenomen wordt in de biotoop = adres= adres vb.: adres van de vogel = takken van de bomenvb.: adres van de vogel = takken van de bomen

20 Niche = taak of functie van een organisme in een levensgemeenschap= taak of functie van een organisme in een levensgemeenschap voedingspatroonvoedingspatroon

21 Niche vb.: schaatsenrijder ruimt kadavers opvb.: schaatsenrijder ruimt kadavers op

22 Niche 2 soorten in eenzelfde biotoop, met eenzelfde niche2 soorten in eenzelfde biotoop, met eenzelfde nicheCONCURRENTIE-UITSLUITINGSPRINCIPE

23 Levensgemeenschap = alle organismen in een bepaald gebied Organisme = onderdeel van een levensgemeenschp Biotoop = gebied dat door een levensgemeenschap ingenomen wordt Habitat = plaats die door één soort organismen wordt ingenomen Niche = taak of functie van een organisme

24

25

26 Ecosystemen = levensgemeenschap + biotoop + abiotische factoren + biotische factoren= levensgemeenschap + biotoop + abiotische factoren + biotische factoren vb.: eikenecosysteem:vb.: eikenecosysteem: biotoop: eikbiotoop: eik levensgemeenschap: planten en dieren op de eiklevensgemeenschap: planten en dieren op de eik abiotische factoren: licht, vochtigheid, …abiotische factoren: licht, vochtigheid, … biotische factoren: invloed van de mensbiotische factoren: invloed van de mens

27 Ecosystemen evolutie:evolutie: successie: verandering in soortensamenstellingsuccessie: verandering in soortensamenstelling climax: eindstadiumclimax: eindstadium

28 Ecosystemen open vijver met waterplanten

29 Ecosystemen verlandingseffect: oeverplanten

30 Ecosystemen opgehoogde bodem: moerasplanten

31 Ecosystemen gesloten bos

32 Biologisch evenwicht = evenwicht tussen het aantal organismen van iedere soort= evenwicht tussen het aantal organismen van iedere soort

33 Biologisch evenwicht vb.: levensgemeenschap met:vb.: levensgemeenschap met: tarwe, sprinkhanen, kikkers, ringslangen, haviken

34 Biologisch evenwicht Mens jaagt op havikken.Mens jaagt op havikken.  aantal havikken   aantal havikken   aantal ringslangen   aantal ringslangen   aantal kikkers   aantal kikkers   aantal sprinkhanen   aantal sprinkhanen   tarwehoeveelheid   tarwehoeveelheid  Biologisch evenwicht is verstoord!!!

35 Biologisch evenwicht De mens verstoort vaak het biologisch evenwicht.De mens verstoort vaak het biologisch evenwicht.


Download ppt "Terreinstudie. Levensgemeenschappen = alle organismen in een bepaald gebied= alle organismen in een bepaald gebied vb.: eik, loofbos, oceaan, aardevb.:"

Verwante presentaties


Ads door Google