De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Generiek beleid met oog voor detail

Verwante presentaties


Presentatie over: "Generiek beleid met oog voor detail"— Transcript van de presentatie:

1 Generiek beleid met oog voor detail
Vera Tinkelenberg adviseur risicojeugd Gemeente Ede

2 Inhoud Aanleiding Specifiek vs generiek PGO+ 2.2 Bejegeningsprofiel Toekomst

3 1. Aanleiding Groot aantal interviews:
Allochtone groep moeilijk bereikbaar Hulpaanbod is erg wit Hulpaanbod is ver weg en niet transparant Geen interactie met school Onbegrip /signalen worden niet juist opgepikt Stapelen van te lichte hulpverlening Inconsequent optreden Onduidelijke signalen vanuit de handhavers Praten over en niet met de jongeren

4 (principe van empathische communicatie)
2. Specifiek vs generiek Eerst begrijpen, dan begrepen worden (principe van empathische communicatie)

5 2.1 Praktische gezinsondersteuning
Vraaggericht Geen directe interactie school Brede doelgroep beperkt bereik Culturele overbrugging Intervisie met SMW Outreachend PGO+ PGO PGO PGO 2009 Generiek 2010 / 2011 Generiek en specifiek 2012 en verder Generiek met een breder instrumentarium en bereik

6 2.1 PGO+: winstpunten Specifieke aandacht voor cultuur
Dicht bij school Outreachend werken Nauwe relatie veiligheidshuis en CJG Verbijzondering van het reguliere aanbod voor een specifieke doelgroep op maat. Intervisiebijeenkomsten met SMW Monitor

7 2.2 Bejegeningsprofiel Cultureel Vakmanschap Gezamenlijk
Politie Politie Toezicht Toezicht SHW/JW SHW/JW 2009 Generiek 2010 /2011 Generiek + specifiek 2012 en verder Verrijkt generiek

8 2.2 Bejegeningsprofiel: winstpunten
Multicultureel vakmanschap Wederzijds begrip Consequent optreden Een verrijking van het reguliere instrumentarium met een breder bereik.

9 2.2 Bejegeningsprofiel

10 2.2 Bejegeningsprofiel

11 3. De toekomst PGO+ en het bejegeningsprofiel is verrijkt met instrumentarium om meer doelgroepen te bereiken. Voorlopig geen uitbreiding met andere instanties zoals bijvoorbeeld andere partners CJG Generiek beleid wordt algemeen beleid


Download ppt "Generiek beleid met oog voor detail"

Verwante presentaties


Ads door Google