De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project duurzaam ondernemen De eerste ervaringen met duurzaam ondernemen voor studenten TB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project duurzaam ondernemen De eerste ervaringen met duurzaam ondernemen voor studenten TB."— Transcript van de presentatie:

1 Project duurzaam ondernemen De eerste ervaringen met duurzaam ondernemen voor studenten TB

2 Peter van Heusden Verantwoording Tot nu toe onbrak het aan een project waaraan gewerkt kon worden aan de interpersoonlijke dimensie “omgevingsbewustzijn” Waarin de student kon laten blijken: –goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Uit het landelijk document HBO Opleidingseisen TBK

3 Peter van Heusden Mede werkers Strategie & beleid Middelen Waardering door de maat schappij Waardering door de klanten en leveranciers Waardering door de mede werkers ProcessenLeider schap Eind resultaten INK-Model OrganisatieResultaat Leren en verbeteren

4 Peter van Heusden Leitmotiv Van ondernemingen worden afgewogen beslissingen verwacht die voor de samenleving als geheel het meest duurzame resultaat opleveren. Duurzaam ondernemen is interessant; het gaat immers om de continuïteit op de lange termijn. Om het abstracte begrip "duurzaam ondernemen" om te zetten in concrete acties is meer inzicht nodig in de aspecten die voor een onderneming relevant zijn.

5 Peter van Heusden Competenties Ontwikkelen en formuleren van beleid –analyseren van bestaande bedrijfskenmerken (identiteit) De rol die de student inneemt in het kader van dit project –extern adviseur c.q. assistent van een senior adviseur De voor dit project relevante gedragsindicatoren –Integratieve intelligentie intuïtief inzicht in complexe samenhangen, anticiperen op associatie en synthese van uiteenlopende informatie, ontwikkelen van lange termijnvisie; verschillende gezichtspunten afwegen en een realistisch oordeel vormen

6 Peter van Heusden Competenties Resultaat –geaccepteerde strategie door de organisatie na verwerking van de feedback. Het gedrag kan blijken uit de volgende waarnemingen –de rapportage en de presentatie wordt als volledig en zorgvuldig aangemerkt –de aannames en de resultaten worden tegenover de opdrachtgever, correct, overtuigend en terzake doende verdedigd

7 Peter van Heusden Opdracht In dit project moet de “duurzaamheid” van een onderneming worden onderzocht aan de hand van de kernelementen: –People, Planet en Profit (de zogenaamde Triple P). Tot het domein People worden de prestaties van de onderneming op sociaal-ethisch gebied gerekend Tot het domein Planet worden de prestaties gerekend op het gebied van milieu in ruime zin Tot het domein Profit worden de “andere” economische thema's gerekend

8 Peter van Heusden Uitwerking van de opdracht De volgende zaken moeten inzichtelijk worden gemaakt: –hoe de gekozen onderneming presteert op het gebied van duurzaam ondernemen, –hoe stakeholders de prestaties van het bedrijf ervaren, –in welke mate het bedrijf tegemoet komt aan de belangen van haar stakeholders, –wat zij in de toekomst van het bedrijf verwachten.

9 Peter van Heusden Gesuggereerde aanpak De aanpak kan in drie delen worden opgedeeld –Eerste oriëntatie –Stakeholders –Duurzaamheidagenda en rapportage

10 Peter van Heusden Eerste oriëntatie Wat zijn de ambities van de onderneming ten aanzien van duurzaam ondernemen. Waarop berust de behoefte aan een beleid t.a.v. duurzaamheid? Wat zijn de drijfveren om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan? Deskresearch –Literatuur: Winst en Waarden, mr. M.P.M. Cooymans, mr. E.F.M. Hintzen –EFQM-model, Global Reporting Initiative, Acountability (8000, 1000) richtlijnen en de ISO 14001

11 Peter van Heusden Stakeholders Wie zijn de meest relevante stakeholders en op welke wijze acteren zij met de onderneming? –Welke onderwerpen vindt men van belang in relatie tot de activiteiten van het bedrijf (wat zijn de belangen van de desbetreffende stakeholders)? –Hoe waardeert men de prestatie van het bedrijf op deze onderwerpen? –Wat verwacht men van het bedrijf in de toekomst (gewenste prestatie op de onderwerpen)?

12 Peter van Heusden

13 Score Bedrijf

14 Peter van Heusden Score Stakeholders

15 Peter van Heusden Prestaties

16 Peter van Heusden Duurzaamheid rapportage Stel een overzicht op van de sterke en zwakke punten van het duurzaamheidsbeleid van de onderneming Breng de kansen en bedreigingen in relatie tot verwachtingen van stakeholders in kaart Welke kansen en bedreigingen zouden een uitdaging zijn om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan? Welke punten moeten eerst worden bediscussieerd voor een verdere koersbepaling?

17 Peter van Heusden Duurzaamheidagenda Stel voor het management, aan de hand van de meting, een duurzaamheidagenda op, ofwel een lijst met aandachtspunten waaraan de onderneming in de komende jaar en verder aandacht zou moeten besteden.

18 Peter van Heusden Conclusies na een ronde Het animo is groter dan verwacht Studenten kiezen vooral “populaire” maar ook “moeilijke” bedrijven Heineken, KLM, Unilever Bedrijven zijn traag met het verstrekken van relevante informatie Stakeholders communiceren niet altijd via, voor studenten toegankelijke media Studenten zijn minder goed in staat het voor de opdracht benodigde abstractieniveau te bereiken


Download ppt "Project duurzaam ondernemen De eerste ervaringen met duurzaam ondernemen voor studenten TB."

Verwante presentaties


Ads door Google