De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 1 16 april 2013 Jaarverslag 2012 Planning 2013 Jeugdraad 16 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 1 16 april 2013 Jaarverslag 2012 Planning 2013 Jeugdraad 16 april."— Transcript van de presentatie:

1 p. 1 16 april 2013 Jaarverslag 2012 Planning 2013 Jeugdraad 16 april

2 Jeugdraad 16 april 2013 p. 2 Jeugdinfrastructuur 2012 Subsidies aan Chiro Stokkel, WMKJ Miks en gedeelde infrastructuur Scouts en Gidsen Ukkel, ‘t Uilekot en Plussers Ukkel (80.000 EUR) Ontwerp-reglement investeringen Vorming brandveiligheid 2013 Beschikbaar budget (702.500 EUR, waarvan 500.000 EUR voor De Branding) Ontwerp-reglement investeringen op jeugdraad Vorming brandveiligheid

3 Jeugdraad 16 april 2013 p. 3 Jeugdinterventieteam 2012 Bepalen behoeften jeugdinterventieteam (samen met Entiteit Gezin) Gesprekken met Tracé in kader van jeugdinterventieteam 2013 Infomoment ‘jeugdinterventieteam’ voor geïnteresseerde partners Afronding onderzoek

4 Jeugdraad 16 april 2013 p. 4 Reorganisatie jeugdhuizen 2012 Afronding opdracht Trendwolves Bespreking met jeugdhuizen en jeugdraad Concretisering voorstel samen met de sector Oprichting vzw JeugdHuizen Ondersteuning Brussel (JHOB) Startsubsidies van 30.000 EUR 2013 Opmaak meerjarenplan en convenant Doorstart jeugdhuizen en JHOB

5 Jeugdraad 16 april 2013 p. 5 Vrijwilligers 2012 Afwerking algemeen VGC-onderzoek 2013 Voorstelling conclusies en beleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport

6 Jeugdraad 16 april 2013 p. 6 Project minderjarige nieuwkomers en vrije tijd 2012 Aanwerving projectmedewerker Zomerproject ‘hotel’-jongeren Individuele toeleiding Vormingstraject vrijwilligers Stuurgroep (o.a. jeugdbewegingen, JES, Groep Intro, D’BROEJ) 2013 Inbedding project in reguliere werking Afsluitende studiedag?

7 Jeugdraad 16 april 2013 p. 7 Uitleendienst 2012 Aanwerving nieuw personeelslid Bespreking ontwerp-uitleenreglement op agendacommissie van de jeugdraad Regelmatig overleg in kader van aankopen 2013 Aankoop IT-systeem voor online reservering

8 Jeugdraad 16 april 2013 p. 8 Het Neerhof 2012 Inhoudelijke werkgroep (sector, vzw, administratie en kabinet) Voorbereiding nieuwe convenant Opstart nieuwe projecten en initiatieven (o.a. speelweide, samenwerking WMKJ’s, gezinsdagen) 2013 Nieuwe convenant Beheerplan

9 Jeugdraad 16 april 2013 p. 9 Brede School 2012 Subsidiëring 24 Brede School-projecten (door O&V) Deelname aan transversale werkgroep Met-X op Nieuwland 2013 Continuering Brede School-projecten Verdere deelname aan transversale werkgroep

10 Jeugdraad 16 april 2013 p. 10 Uitbouw aanbod voor kinderen met een functiebeperking 2012 Heroriëntering opdracht Groep Intro Opstart overlegplatform Ondersteuning en uitbreiding aanbod via Jeugdcentrum Aximax, Jeugd & Muziek Brussel en via reglement vakantieinitiatieven 2013 Overeenkomst met Groep Intro Inclusieve werking op 1 speelplein tijdens de zomer

11 Jeugdraad 16 april 2013 p. 11 Jeugdportaal 2012 Technische uitwerking Afstemming met CultuurNet 2013 Lancering Focusgroepen Verdere bekendmaking

12 Jeugdraad 16 april 2013 p. 12 Nieuwe verordening 2012 Goedkeuring door College en Raad Reglement jeugdwerkprojecten en vakantieinitiatieven Projectoproep rond zelfstandige mobiliteit Opstart kwaliteitstool nav reglement vakantieinitiatieven 2013 Nieuwe projectoproep Continuering kwaliteitstool Nieuw reglement kadervorming Voorbereiding reglement hoofdstedelijke verbonden en lokale groepen

13 Jeugdraad 16 april 2013 p. 13 Nieuwe convenanten en overeenkomsten 2012 Convenanten >Jeugdcentrum Aximax >Brusselse museumraad (Museum Night Fever, samen met Erfgoed) Overeenkomsten >Filem’on >Jeugd & Muziek Brussel >Zonder Handen >Groep Intro >JES (deelwerking BEAM) 2013 Convenanten >JES >JHOB >Neerhof >Roodebeekcentrum >Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

14 Jeugdraad 16 april 2013 p. 14 Stedenfonds 2012 Start inspraaktraject “Stadspiratie” Evaluatie projecten en doelstellingen Bespreking op jeugdraad 2013 Einde traject “Stadspiratie” Opmaak beleidsovereenkomst

15 Jeugdraad 16 april 2013 p. 15 Vrijetijdsonderzoek 2012 Overleg en afspraken met Kind en Samenleving 2013 Heropstart veldwerk en analyses


Download ppt "P. 1 16 april 2013 Jaarverslag 2012 Planning 2013 Jeugdraad 16 april."

Verwante presentaties


Ads door Google