De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Verbist - korpschef PZ ZARA"— Transcript van de presentatie:

1 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
VIP – DIW Lokale politie ZARA Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

2 20 jaar strijden tegen DIW
Persoonlijke engagement Draaiboek DIW Meer betrokkenheid van de individuele politiemedewerker Verhoging van de kwaliteit van de politionele inspanningen Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

3 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Politiezone ZARA Gemeenten Ranst – Zandhoven E313 en E34 twee grote toegangspoorten tot de zone Zone bijzonder aantrekkelijk voor kandidaat inbrekers Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

4 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
ZVP DIW al 12 jaar als prioriteit weerhouden Vermoedelijk ook prioriteit in het ZVP DIW belangrijk crimineel figuur met grote impact op het onveiligheidsgevoel van de burger Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

5 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Bestrijding DIW Sinds 2010 terug een aanzienlijke stijging Fenomeen op dit moment niet beheersbaar Bestaande tactieken en technieken ontoereikend Onvoldoende middelen om inspanningen verder op te voeren Zoektocht naar alternatieven Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

6 De zorg voor veiligheid
Geen taak voor één enkele actor Gedeelde verantwoordelijkheid Niet politionele partners bij het veiligheidsbeleid betrekken Burgerparticipatie (HET) ALTERNATIEF? Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

7 Doel burgerparticipatie
Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens verminderen: Bewustzijn risico slachtofferschap vergroten Betrokkenheid gemeenschap aanmoedigen Verborgen criminaliteit in beeld brengen Preventie-inspanningen coördineren Politie meer bij de wijk betrekken Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

8 Vormen van samenwerking
Tegenwerkende initiatieven Als antwoord op falen overheid In strijd met regelgeving Aanvullende initiatieven Samenwerking met overheid BIN’s als voorbeeld Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

9 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
BIN’s in ZARA 17 BIN’s actief Laatste jaren sterke toename Steile opgang recht evenredig met stijging DIW Nieuw communicatieplatform 1700 gezinnen – 1700 aanspreekpunten Enorme bron die kan aangeboord worden Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

10 Naar proactief politiewerk
Politie sterk gericht op delicten Geen uitbreiding recherchecapaciteit te verwachten Kijken naar andere vormen om DIW te bestrijden Voorkomen dat daders gelegenheid krijgen om feiten te plegen Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

11 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
De kracht van een vraag Weten wie waar en wanneer op pad zal zijn Verdachten ‘doorpakken’ Ook de burger kan dit aangeleerd krijgen Detecteren verdacht gedrag cruciaal in voorkoming DIW Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

12 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Predictive profiling Verzamelen info die afwijkt van de norm Activatie van de menselijke radar Collega’s Burgers Crimineel slecht gewapend tegen menselijke interacties en confrontatie met vragen Herken de MO!! Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

13 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Project ZARA Burgers info verstrekken m.b.t. DIW Tips aanreiken om afwijkend gedrag te detecteren Burger in de huid van de tegenstander laten kruipen Wijkinspecteurs de burgers proactief laten aanspreken Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

14 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Project ZARA Politionele acties aankondigen aan de BIN-leden BIN-communicatiesysteem als platform om informatie te verstrekken Uitbreiding naar sociale media onvermijdelijk Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

15 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Leentjebuur Concept geleend van de politie Utrecht, wijk IJselstein Project gestart in 2011 Sterke daling aantal DIW Uitbreiding van het project naar andere wijken Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

16 Kritieke succesfactoren
Participatie en samenwerking Inwoners, in het bijzonder BIN-leden Gerechtelijke/bestuurlijke overheid Federale politie Middelen Bijstand leden van het CIK Quid toekomst Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

17 Kritieke succesfactoren
Communicatie Nog veel werk aan de winkel Project nog niet volledig uitgevouwen Burger van bij het begin betrekken Aandacht voor terugkoppeling resultaten Context Problematiek DIW is belangrijk Probleem is acuut en laat niemand koud Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

18 Kritieke succesfactoren
Continuïteit van het project Burger en medewerkers overtuigen om anders te denken en handelen is een garantie voor continuïteit Evaluatie zal hierin bepalend zijn Middelen blijvend aanwezig? Draagt het project bij tot beheersing DIW? Rob Verbist - korpschef PZ ZARA

19 Rob Verbist - korpschef PZ ZARA
Tot slot VIP project nog verder ontplooien Participatie burger afhankelijk van Opname engagement door burger Wijze van responsabilisering door overheid en politie Project slechts een schakel in de bestrijding van DIW Rob Verbist - korpschef PZ ZARA


Download ppt "Rob Verbist - korpschef PZ ZARA"

Verwante presentaties


Ads door Google