De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIP – DIW Lokale politie ZARA Rob Verbist - korpschef PZ ZARA1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIP – DIW Lokale politie ZARA Rob Verbist - korpschef PZ ZARA1."— Transcript van de presentatie:

1 VIP – DIW Lokale politie ZARA Rob Verbist - korpschef PZ ZARA1

2 20 jaar strijden tegen DIW Persoonlijke engagement Draaiboek DIW –Meer betrokkenheid van de individuele politiemedewerker –Verhoging van de kwaliteit van de politionele inspanningen Rob Verbist - korpschef PZ ZARA2

3 Politiezone ZARA Gemeenten Ranst – Zandhoven E313 en E34 twee grote toegangspoorten tot de zone Zone bijzonder aantrekkelijk voor kandidaat inbrekers Rob Verbist - korpschef PZ ZARA3

4 ZVP DIW al 12 jaar als prioriteit weerhouden Vermoedelijk ook prioriteit in het ZVP 2014-2017 DIW belangrijk crimineel figuur met grote impact op het onveiligheidsgevoel van de burger Rob Verbist - korpschef PZ ZARA4

5 Bestrijding DIW Sinds 2010 terug een aanzienlijke stijging Fenomeen op dit moment niet beheersbaar Bestaande tactieken en technieken ontoereikend Onvoldoende middelen om inspanningen verder op te voeren Zoektocht naar alternatieven Rob Verbist - korpschef PZ ZARA5

6 De zorg voor veiligheid Geen taak voor één enkele actor Gedeelde verantwoordelijkheid Niet politionele partners bij het veiligheidsbeleid betrekken Burgerparticipatie (HET) ALTERNATIEF? Rob Verbist - korpschef PZ ZARA6

7 Doel burgerparticipatie Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens verminderen: –Bewustzijn risico slachtofferschap vergroten –Betrokkenheid gemeenschap aanmoedigen –Verborgen criminaliteit in beeld brengen –Preventie-inspanningen coördineren –Politie meer bij de wijk betrekken Rob Verbist - korpschef PZ ZARA7

8 Vormen van samenwerking Tegenwerkende initiatieven –Als antwoord op falen overheid –In strijd met regelgeving Aanvullende initiatieven –Samenwerking met overheid –BIN’s als voorbeeld Rob Verbist - korpschef PZ ZARA8

9 BIN’s in ZARA 17 BIN’s actief Laatste jaren sterke toename Steile opgang recht evenredig met stijging DIW Nieuw communicatieplatform 1700 gezinnen – 1700 aanspreekpunten Enorme bron die kan aangeboord worden Rob Verbist - korpschef PZ ZARA9

10 Naar proactief politiewerk Politie sterk gericht op delicten Geen uitbreiding recherchecapaciteit te verwachten Kijken naar andere vormen om DIW te bestrijden –Voorkomen dat daders gelegenheid krijgen om feiten te plegen Rob Verbist - korpschef PZ ZARA10

11 De kracht van een vraag Weten wie waar en wanneer op pad zal zijn Verdachten ‘doorpakken’ Ook de burger kan dit aangeleerd krijgen Detecteren verdacht gedrag cruciaal in voorkoming DIW Rob Verbist - korpschef PZ ZARA11

12 Predictive profiling Verzamelen info die afwijkt van de norm Activatie van de menselijke radar –Collega’s –Burgers Crimineel slecht gewapend tegen menselijke interacties en confrontatie met vragen Herken de MO!! Rob Verbist - korpschef PZ ZARA12

13 Project ZARA Burgers info verstrekken m.b.t. DIW Tips aanreiken om afwijkend gedrag te detecteren Burger in de huid van de tegenstander laten kruipen Wijkinspecteurs de burgers proactief laten aanspreken Rob Verbist - korpschef PZ ZARA13

14 Project ZARA Politionele acties aankondigen aan de BIN- leden BIN-communicatiesysteem als platform om informatie te verstrekken Uitbreiding naar sociale media onvermijdelijk Rob Verbist - korpschef PZ ZARA14

15 Leentjebuur Concept geleend van de politie Utrecht, wijk IJselstein Project gestart in 2011 –Sterke daling aantal DIW –Uitbreiding van het project naar andere wijken Rob Verbist - korpschef PZ ZARA15

16 Kritieke succesfactoren Participatie en samenwerking –Inwoners, in het bijzonder BIN-leden –Gerechtelijke/bestuurlijke overheid –Federale politie Middelen –Bijstand leden van het CIK –Quid toekomst Rob Verbist - korpschef PZ ZARA16

17 Kritieke succesfactoren Communicatie –Nog veel werk aan de winkel –Project nog niet volledig uitgevouwen –Burger van bij het begin betrekken –Aandacht voor terugkoppeling resultaten Context –Problematiek DIW is belangrijk –Probleem is acuut en laat niemand koud Rob Verbist - korpschef PZ ZARA17

18 Kritieke succesfactoren Continuïteit van het project –Burger en medewerkers overtuigen om anders te denken en handelen is een garantie voor continuïteit –Evaluatie zal hierin bepalend zijn Middelen blijvend aanwezig? Draagt het project bij tot beheersing DIW? Rob Verbist - korpschef PZ ZARA18

19 Tot slot VIP project nog verder ontplooien Participatie burger afhankelijk van –Opname engagement door burger –Wijze van responsabilisering door overheid en politie Project slechts een schakel in de bestrijding van DIW Rob Verbist - korpschef PZ ZARA19


Download ppt "VIP – DIW Lokale politie ZARA Rob Verbist - korpschef PZ ZARA1."

Verwante presentaties


Ads door Google