De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem."— Transcript van de presentatie:

1 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Randvoorwaarden bij burgerparticipatie Wederkerigheid, empowerment en sturing Prof. dr. Paul Ponsaers

2 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Debat Burgerparticipatie 2 Stelling: Burgerparticipatie is een essentieel onderdeel van COP Doch impliceert belangrijke randvoorwaarden en beslissingen - Externe gerichtheid - Probleemoplossend - Partnership - Accountability - Empowerment Antwerpen, 18 april 2013

3 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Cultuur Antwerpen, 18 april 2013 Recreatie Onderwijs Energie Ondernemen Horeca Wonen Welzijn Ontmoeten School Zorg Voorzieningen Veiligheid Debat Burgerparticipatie 3

4 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Burgerparticipatie is een waarde op zich, is niet enkel instrumenteel : Sociale Cohesie ↑ Burgerparticipatie is een waarde op zich, is niet enkel instrumenteel : Sociale Cohesie ↑ Veiligheid tendeert ernaar andere participatievormen naar het achterplan te dringen Veiligheid tendeert ernaar andere participatievormen naar het achterplan te dringen Gevaar van instrumentalisering → ILP Gevaar van instrumentalisering → ILP Hoe kan empowerment worden ingebouwd? Hoe kan empowerment worden ingebouwd? Op welke wijze zal accountability worden afgelegd? Op welke wijze zal accountability worden afgelegd? Aan wie, en hoe? Aan wie, en hoe? Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 4

5 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 5 Participatie Diverse vormen

6 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 6 Informeren Participatie De burger … als consument Diverse vormen

7 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 7 Informeren Raadplegen Participatie … geeft mening, kennis als ervaringsdeskundige Diverse vormen

8 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 8 Informeren Adviseren Raadplegen Participatie … genereert ideeën om tot een goed plan te komen Diverse vormen

9 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 9 Informeren Adviseren Co-produceren Raadplegen Participatie … als actieve partner in concrete projecten Diverse vormen

10 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 10 Informeren Adviseren (Mee-)beslissen Coproduceren Raadplegen Participatie … is medeverant- woordelijk voor beleidsbeslissingen Diverse vormen

11 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 11 Informeren Adviseren (Mee-)beslissen Zelfbeheer Coproduceren Raadplegen Participatie … neemt zelf Initiatief en voert uit Diverse vormen

12 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 12 Diverse vormen Welke vorm dient te worden nagestreefd? Welke vorm dient te worden nagestreefd? Is louter informering wenselijk? Is louter informering wenselijk? Is zelfbeheer wenselijk? (cfr. BIN) Is zelfbeheer wenselijk? (cfr. BIN) Is kern van IV-beleid, impliceert dit geen bestuurlijke aanpak … Is kern van IV-beleid, impliceert dit geen bestuurlijke aanpak … … en integrale en geïntegreerde aanpak? … en integrale en geïntegreerde aanpak? Kan worden volstaan met éénrichtingsverkeer? Kan worden volstaan met éénrichtingsverkeer? Leidt dit niet tot een “klik”-cultuur? Leidt dit niet tot een “klik”-cultuur? Is de strafrechtelijke aanpak wel steeds probleemoplossend? Is de strafrechtelijke aanpak wel steeds probleemoplossend? Doelgroepenbeleid kan mogelijks discriminerend worden opgevat: under- en overpolicing / Hoe vermijden? Doelgroepenbeleid kan mogelijks discriminerend worden opgevat: under- en overpolicing / Hoe vermijden?

13 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats MAAR: Niet zelden is er selectieve uitval! Risico : die groepen die het minst bedeeld zijn komen niet in de participatie terecht, waardoor de resultaten beantwoorden aan de belangen van beperkte groep Hoe diversiteit respecteren? (‘multiple communities’) Hoe diversiteit respecteren? (‘multiple communities’) Hoe kan representativiteit worden gegarandeerd? Hoe kan representativiteit worden gegarandeerd? Impliceert partnership erkenning van andere levenswijzen? Impliceert partnership erkenning van andere levenswijzen? Stelling : de opgang van participatief beleid Laat toe : beter de mening te kennen van de burgers, het beleid adequater hierop af te stemmen “De burgers ernstig nemen”

14 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 14 Informeren Adviseren (Mee-)beslissen Zelfbeheer Coproduceren Raadplegen Representativiteit VEELWEINIGParticipatie VEEL WEINIG Participanten

15 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Geloof in de mogelijkheid de resultaten rechtstreeks door te vertalen naar uitvoerbaar beleid. Geloof allerhande soorten van doelstellingen terzelfdertijd te kunnen realiseren. MAAR: Dikwijls spelen selectieve belangen! Risico : belangen van bepaalde organisaties of personen dreigen te domineren; dikwijls intern contradictorische standpunten; niet geschraagd door ruimere visie of belangenafweging. Quid algemeen belang? “De burgers ernstig nemen” Stelling : de opgang van participatief beleid Laat toe : beter de mening te kennen van de burgers, het beleid adequater hierop af te stemmen

16 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Antwerpen, 18 april 2013Debat Burgerparticipatie 16 Informeren Adviseren (Mee-)beslissen Zelfbeheer Coproduceren Raadplegen Belangenbehartiging VEELWEINIGInvloed burgers VEEL WEINIG Invloed overheid

17 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Onderbelichting van de rijkdom aan meningen en zienswijzen. Wordt in feite geen accountability verschaft vanuit een vooringenomen, intern-logisch beleidsstandpunt? MAAR: Selectieve aanwending van de resultaten! Risico : aanwending ifv. reeds vooropgestelde doelstellingen, doorzetten van eigengereid beleid uit naam van “de bevolking” “De burgers ernstig nemen” Stelling : de opgang van participatief beleid Laat toe : beter de mening te kennen van de burgers, het beleid adequater hierop af te stemmen

18 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Self-fulfilling Prophecy Onze acties [tav. anderen] Hun opinies [over ons] Hun acties [tav. ons] Onze opinies [over ons] Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats

19 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Onderbenutting van het sociaal-wetenschappelijk dispositief. Moeilijke beschikbaarheid van de gegevens voor verdergaand wetenschappelijk onderzoek. Ondermaatse wetenschappelijke interesse. Selectieve aansluiting met wetenschappelijk onderzoeksdispositief! Risico : sociaal-wetenschappelijke aandacht voor resultaten blijft marginaal. Al te weinig evidence based ontwikkeling. “De burgers ernstig nemen” Stelling : de opgang van participatief beleid Laat toe : beter de mening te kennen van de burgers, het beleid adequater hierop af te stemmen

20 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats 1 Ontwikkel vraagstelling 2 Vind het bewijs 3 Evalueer het bewijs 4 Incorporeer het bewijs in praktijk 5 Herevalueer het bewijs Evidence based policy Methodiek

21 Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem 4: Resulteert niet steeds in uitvoerbaar beleid Probleem 5: Hoe vooringenomenheid vermijden? Probleem 6: Wetenschappelijke aandacht ondermaats Dit Cahier gaat nader in op een aantal basisvragen over burgerparticipatie. Op welke wijze kan men burgers binnen de gelederen van de politie inzetten? Welke actieve en welke passieve bijdragen kunnen burgers leveren aan het bevorderen van (eigen) veiligheid en leefbaarheid, en op welke wijze kan de politie dit ondersteunen? En, tot slot, welke mogelijkheden biedt burgerparticipatie om de relatie tussen bevolking en politie te versterken? De politie kan niet aan alle verwachtingen van burgers voldoen, hulpverleners kunnen niet alle problemen oplossen en het overheidsbeleid heeft onontkoombaar een slechts beperkte invloed. Anderzijds kan samenwerking leiden tot meer veiligheid en meer leefbaarheid. Vanuit die gedachte is het zinvol na te denken over de (on)mogelijkheden van burgerparticipatie en de mogelijkheden voor een participerende politie. Dat is niet alleen van belang voor de legitimiteit en informatiepositie van de politie, maar ook voor de veiligheidsbeleving van burgers. Het is echter in dit verband belangrijk om de rol van politie en burger helder af te bakenen en de betekenis van burgers in de veiligheidszorg te duiden. Over het Cahier


Download ppt "Probleem 1: Dominantie van Veiligheidsdiscours Probleem 2: Keuze maken in vorm van Participatie Probleem 3: Hoe de representativiteit garanderen? Probleem."

Verwante presentaties


Ads door Google