De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'De nieuwe opleiding Master of Public Safety van Delft Toptech en het Nibra'. Opening Academisch Jaar 10 oktober 2005 Pieter van Gelder, Technische Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'De nieuwe opleiding Master of Public Safety van Delft Toptech en het Nibra'. Opening Academisch Jaar 10 oktober 2005 Pieter van Gelder, Technische Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 'De nieuwe opleiding Master of Public Safety van Delft Toptech en het Nibra'. Opening Academisch Jaar 10 oktober 2005 Pieter van Gelder, Technische Universiteit Delft

2 Opening Academisch Jaar Thema: de nieuwe ontwikkelingen binnen Opleidingen Samenwerking tussen Nibra en TU Delft op het gebied van de nieuwe mastersopleiding Public Safety aangeboden door Delft TopTech, School of Executive Education

3 Doelstelling De opleiding richt zich op een systeembenadering van publieke veiligheid, op bestuurlijk en operationeel niveau. De rode draad binnen de opleiding is het concept ‘integrale veiligheid’ dat pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg omvat. De kennis en vaardigheden uit de opleiding kunnen worden toegepast op een groot aantal domeinen, zoals transport, ruimtelijke ordening, industriële ongevallen, agro industrie, medische sector, terrorisme/ sabotage en grote evenementen.

4 Veiligheid van ruimtelijke ordening?

5

6 Integratie van wonen, werken, reizen

7 Risico’s in de samenleving Overstromingen Luchtvaart ongevallen Verkeers ongevallen etc.

8 Doelgroep van de cursus Doelgroep is gericht op: brandweercommandanten, beleidsmedewerkers ministeries en grotere gemeenten, korpschefs politie, medewerkers van inspectiediensten, regionale geneeskundige functionarissen, adviseurs en risicomanagers uit relevante sectoren van de maatschappij en industrie. Deelnemers afkomstig van: - Agentschap Telecom - Ministerie van Justitie - Landelijk Instituut Beveiliging voor Rechterlijke Organisaties (LIBRO) - Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond - Gemeentelijke Brandweer Westland - Brandweer Zandvoort - Corus - VZA Ambulancedienst - Koninklijke Landmacht - Gemeente Haarlemmermeer

9 Cursus opbouw De opleiding bestaat uit drie blokken, te weten een Technisch, een Bestuurlijk en een Master blok. De blokken bestaan uit 12 dagen verdeeld over 4 modules van drie opeenvolgende dagen. Het Master blok wordt afgesloten met een excursie. Het totale programma duurt zesendertig dagen en het is mogelijk de blokken afzonderlijk te volgen.

10 Technisch blok Operationele en wetenschappelijke methoden en technieken in de risicoanalyse Concepten van risicoanalytische ontwerpprincipes en constructies Inventarisatie van oplossingsrichtingen Modellen voor menselijk falen

11 Enkele onderwerpen uit het Technisch Blok Trendanalyse en patroonherkenning –Wat zijn de mogelijkheden om uit aangiftecijfers van delicten trends en afwijkingen tot deze trends te signaleren? –Hoe kan hiermee geanticipeerd worden op de toekomst? Inzetbaarheid van Early Warning Systems voor voorkoming van incidenten en criminaliteit. –Welke methoden zijn beschibaar om causale verbanden af te leiden?

12 Opstellen van beslissingsbomen  A: the set of all possible actions (a), of which one must be chosen;  N: the set of all (natural) circumstances ( θ );  Ω : the set of all possible results ( ω ), which are functions of the actions and circumstances: ω = f(a, θ ).

13 Optimale beslissingsstrategieën d.m.v. economische kostenminimalisatie

14 Kansen op overlijden in de Westerse samenleving, gebaseerd op de statistieken van doodsoorzaken

15 FN-curven 1.0E-05 1.0E-08 1.0 100 Aantal slachtoffers 10 1.0E-06 Onacceptabel gebied Voorwaardelijk Acceptabel gebied Frequentie (1/jr)

16 Hazard identification Accident scenario development Fault tree development Quantitative hazard assessment Probabilistic hazard assessment Consequences analysis Fault tree analysis Risk estimation Whether risk is in acceptance? Suggest maintenance measures to control risk Apply maintenance measures and re- evaluate risk No End Yes Start Fault tree for the envisaged scenario Wat kan er fout gaan? Wat zijn de gevolgen? Hoe gaat het fout? Hoe waarschijnlijk is het optreden ervan? Welke maatregelen kunnen de kans van optreden verkleinen?

17 Bestuurlijk blok Politiek-bestuurlijk management (in een veranderende samenleving) Informatiemanagement Leren (en) evalueren: naar veiliger systemen Crisismanagement

18 Master blok De integratievaardigheden van technologie en bestuur worden hier verder uitgediept. Dit blok dient ter afsluiting van de opleiding en heeft als doel een vertaalslag te maken naar de praktijk aan de hand van een case. Onderwerpen als het opstellen van een businessplan of een projectplan en de uitvoering daarvan komen hierbij aan de orde. Specifiek voor de taakorganisaties, zoals de brandweer bestaat het blok Fysieke Veiligheidszorg/Brandweerkunde. Net als de overige blokken wordt dit op academisch niveau gegeven en is daarmee de eerste brandweeropleiding in Nederland die door een technische universiteit samengesteld en gedoceerd wordt. Op het Master diploma van de TU Delft staat deze specifieke kwalificatie expliciet vermeld.

19 Examinering De opleiding wordt afgesloten met een examen waarin een scriptie over een onderwerp uit de eigen bedrijfssituatie wordt verdedigd. Succesvolle voltooiing van de opleiding geeft recht op de titel Master of Public Safety die de TU Delft aan deze postdoctorale opleiding verbindt.

20 Curriculum committee Prof.dr. B.J.M. Ale, Technische Universiteit Delft/ Nibra, Programmadirecteur dr. M.J. van Duin, Nibra dr.ir. P.H.A.J.M. van Gelder, Technische Universiteit Delft ir. M. Hoefsloot, Nibra


Download ppt "'De nieuwe opleiding Master of Public Safety van Delft Toptech en het Nibra'. Opening Academisch Jaar 10 oktober 2005 Pieter van Gelder, Technische Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google