De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met de Vlaamse OS ontvangst van de stagiair-attachés 14 maart 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met de Vlaamse OS ontvangst van de stagiair-attachés 14 maart 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met de Vlaamse OS ontvangst van de stagiair-attachés 14 maart 2003

2 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 1 Overzicht 1.ODA in Vlaanderen 2.Een eigen OS-instrumentarium 3.Gouvernementele/directe samenwerking 4.Convenants met de gemeenten 5.Sensibilisering & ontwikkelingseducatie 6.Noodhulp 7. Multilaterale samenwerking 8. VVOB

3 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 2 1. ODA in Vlaanderen a) Evolutie van de Vlaamse ODA (in euro)

4 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 3 1. ODA in Vlaanderen b) Samenstelling van de Vlaamse ODA in 2001 (in euro) gouvernementele/directe - verticale OS-begroting - horizontale begroting indirecte - studie en beurzen - gemeentelijke convenants - sensibilisering & educatie multilaterale noodhulp toelage VVOB TOTAAL 1.868.604,04 4.236.221,46 10.244.934,67 670.946,11 1.831.492,49 1.537.649,13 1.858.804,81 1.288.734,78 23.537.387,47

5 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 4 1. ODA in Vlaanderen c) Samenstelling van de Vlaamse ODA in 2001 (in %)

6 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 5 2. Een eigen OS-instrumentarium a) beleidskader beleidsnota : voor de hele legislatuur www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnota/beleidsnota.html beleidsbrief : jaarlijks www2.vlaanderen.be/ned/sites/beleidsbrieven/overzicht_beleidsbrieven.htm begrotingsdocumenten www2.vlaanderen.be/ned/sites/financien/begrotingsdecreten/recent_goedgeke urde_begrotingsde.htm + in voorbereiding : decretaal kader

7 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 6 2. Een eigen OS-instrumentarium b) aansturing, opvolging en uitvoering eigen minister (sinds 1999) afzonderlijke begroting (12.2, sinds 2001) eigen administratie : aBB - afdeling Buiten Europa VVOB : in ZA rol van ondersteunend agentschap + in voorbereiding : hervorming administratie "BBB" (2003) http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/new/

8 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 7 3. Gouvernementele samenwerking a) enkele principes... geografische concentratie : Zuid-Afrika, Marokko, Mozambique thematische concentratie : (nieuwe) klemtoon op duurzame ontwikkeling, gelijke kansen, HIV/AIDS-preventie horizontale dimensie : maximale participatie in Vlaanderen > breed maatschappelijk draagvlak "partnership" & "ownership" : gezamenlijke (landen-)strategienota internationale methodologie (PCM)

9 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 8 3. Gouvernementele samenwerking b) in de praktijk 2003 : budget 10 mio euro > Zuid-Afrika: 7,5 mio > Marokko: 1,5 mio > Mozambique: 1 mio –+ "horizontaal" budget : ± 5 mio –80% van de totale vastleggingen in Zuid-Afrika een voorbeeld uit de praktijk...

10 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 9 4. Convenants met de gemeenten a) enkele principes... uitgangspunt : specifieke OS-rol voor de gemeenten maatschappelijk draagvlak + lokale capaciteitsopbouw culminatie in duurzame Noord/Zuid-zusterband werkwijze : –algemeen : pilootproject (3 jaar) > decreet (2004) –convenant Vlaamse overheid met elke geselecteerde gemeente –begeleiding en vorming i.s.m. VVSG http://www.vvsg.be/Europa/teksten/vlaams.htm

11 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 10 4. Convenants met de gemeenten b) in de praktijk 2003 : budget 1.745.000 euro –convenants met de gemeenten (1.595.000 euro) –ondersteuning VVSG (150.000 euro) deelnemende gemeenten : –2001-2002 : 21 convenants –najaar 2002 : + 10 convenants een voorbeeld uit de praktijk...

12 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 11 5. Sensibilisatie en educatie a) enkele principes... doelstelling : verbreding van het maatschappelijk draagvlak - gevoelig maken voor de N/Z-problematiek activiteiten : –projecten –interne sensibilisatie –jongerenuitwisselingen (vanaf 2003) werkwijze : criteria + oproep projecten (2002 & 2003) > decreet (2004) www2.vlaanderen.be/ned/sites/buitenland/Ontwikkelingssamenwerking.htm

13 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 12 5. Sensibilisatie en educatie b) in de praktijk 2003 : budget 1.534.000 euro –28 geselecteerde projecten uit de eerste oproep (2002) –110 ingediende projecten bij de tweede oproep (2003) een voorbeeld uit de praktijk...

14 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 13 6. Noodhulp Acties in 2002 DR Congo (Goma) : Oxfam Solidariteit (130.000 euro) Palestina : Oxfam Solidariteit + VIC (504.150 euro) Zuidelijk Afrika (Zambia) : Rode Kruis (517.303 euro) Joegoslavië (Kosovo) : Balkanactie (848.152 euro) > volgens de procedures die ook DGOS volgt

15 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 14 7. Multilaterale samenwerking Acties in 2002 fonds bij de UNESCO (750.000 euro) fonds bij de IAO (750.000 euro) training Mozambikaanse ambtenaren bij WTO (100.000 euro) ondersteuning UNAIDS (500.000 euro)

16 administratie buitenlands beleid ontvangst federale stagiair-attachés 15 8. VVOB 2003 : 1.322.000 euro structurele financiering –werking & secretariaat VVOB in Brussel –uitbouw vertegenwoordiging Z-Afrika, ter ondersteuning Vlaamse OS www.vvob.be www.vvob.be/nieuws/VVOB_jaarverslag_2001.pdf


Download ppt "Kennismaking met de Vlaamse OS ontvangst van de stagiair-attachés 14 maart 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google