De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Virtueel discursief kennisnetwerk: een project van de Digitale Universiteit Anneke Dirkx, INHOLLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Virtueel discursief kennisnetwerk: een project van de Digitale Universiteit Anneke Dirkx, INHOLLAND."— Transcript van de presentatie:

1 Virtueel discursief kennisnetwerk: een project van de Digitale Universiteit Anneke Dirkx, INHOLLAND

2 Programma vanmiddag Projectorganisatie Wat is een VDK Pilots Resultaten van het project Focus op samenwerking In het project In een VDK

3 Projectorganisatie Digitale Universiteit: Samenwerkingsverband tien hogescholen en universiteiten onderwijsinnovatie mbv ICT Deelnemers VDK-project: HBO: Fontys, Hogeschool Rotterdam, HvA, INHOLLAND (penvoerder), Saxion WO: Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam Looptijd: februari 2003-augustus 2004

4 Doelstelling VDK Coursegerichte kennisomgeving waarin studenten competenties ontwikkelen als “kenniswerker” Kennis uitwisselen Kennis ontwikkelen Informatie uit digitale bibliotheek benutten Informatievaardigheden ontwikkelen Aquabrowser als zoekmachine toepassen

5 VDK: het concept to proof

6 Onderwijskundig scenario Leerdoel is kennisproductie Leerdoel is inzicht in proces kenniscyclus Informatievaardigheid Domeinspecifieke kennisbank Constructivistisch Groepsverband Studentgecentreerd Virtuele omgeving Leerproces wordt getoetst

7 Model informatievaardigheid Informatiebehoefte Informatievraag formuleren Informatiebron kiezen Informatiehandeling: zoeken, verzamelen Informatieresultaat: ordenen, verwerken Evaluatie Flankerende instructies en webcursussen

8 Pilot 1: Hogeschool Rotterdam Cluster Verpleegkunde Course: “coördinatie en continuïteit van zorg” ICT: N@tschool Opdracht: realistische cases Kenniskringexperts betrokken 45 derdejaars

9 Pilot 2: Fontys Hogescholen Lerarenopleiding, Mens & Maatschappij Course: “Ontwikkeling van Sphinx Maastricht” Interdisciplinair: aardrijkskunde, economie en geschiedenis Opdracht: onderzoek ontwikkelingen Sphinx vanaf 1843 Archief en Sphinx betrokken ICT: N@tschool en N@tproject 30 eerstejaars

10 Pilot 3: Saxion Hogescholen Instituut Life Science & Technology Vakgebied: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek: Opdracht: maak een medicijn op basis van antilichamen Bedrijf nauw betrokken ICT-infrastructuur:Lotus Notes 12 derdejaars

11 Evaluatie: Informatievaardigheid Eindproducten: gevarieerdere bronnen gebruikt Intuïtief zoekvraag formuleren en intuïtief bronnen beoordelen: in evaluatiegesprek geëxpliciteerd Onbewust onbekwaam Frustratie HBO-ers Geen landelijk erkende competentieprofielen Instructies sluiten niet aan bij studenten

12 Evaluatie pilots: ICT-infrastructuur ELO’s: ontbreekt: –Documentmanagement –Zoekfunctionaliteit –Attendering Studenten gebruiken eigen digitale communicatiemiddelen: SMS, MSN, Hotmail

13 Overzicht: samenwerking in VDK studenten Studenten: –Taakverdeling –Geen grote groepen –Virtuele samenwerking?

14 Evaluatie samenwerking in VDK Studenten: efficiënte samenwerkers Docenten: vooral beoordelaars Experts: vooral beoordelaars Bibliotheekmedewerkers: flankerende rol

15 Conclusie VDK Ja: inzicht in kenniscyclus Ja: samenwerken aan onderwerp is leerzaam Ja, maar discursief niet digitaal Ja, rol experts is inspirerend Nee, experts hebben niet deelgenomen aan discursieve activiteiten Tja, een beetje informatievaardiger Nee, nog steeds onbewust onbekwaam Nee, ook docenten onbewust onbekwaam Ja, maar ELO’s aanpassen of andere applicaties ernaast gebruiken Nee, Aqua was geen succes Ja, als verbeteringen doorgevoerd worden

16 Rolverdeling in het project Onderwijskundig basisscenario: –onderwijskundigen –ICTO-ers –bibliotheekmedewerkers Informatievaardigheid: –bibliotheekmedewerkers –onderwijskundigen ICT-infrastructuur: ICT-ers

17 Meer informatie Anneke Dirkx: Anneke.Dirkx@inholland.nlAnneke.Dirkx@inholland.nl WWW.DU.nl/VDK


Download ppt "Virtueel discursief kennisnetwerk: een project van de Digitale Universiteit Anneke Dirkx, INHOLLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google