De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MuConsult BV | Postbus 2054 | 3800 CB Amersfoort | T +31 (0) 33 465 50 54 | www.muconsult.nl Resultaten van effectmetingen aan vijf pilot routes Peter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MuConsult BV | Postbus 2054 | 3800 CB Amersfoort | T +31 (0) 33 465 50 54 | www.muconsult.nl Resultaten van effectmetingen aan vijf pilot routes Peter."— Transcript van de presentatie:

1 MuConsult BV | Postbus 2054 | 3800 CB Amersfoort | T +31 (0) 33 465 50 54 | www.muconsult.nl Resultaten van effectmetingen aan vijf pilot routes Peter van Bekkum MuConsult Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

2 2 Inhoud Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Doel van het project Pilot routes Opzet onderzoek Onderzoeksdoelen Conceptueel model Onderzoeksvragen Resultaten Maatregelen Profiel van de fietser Fietsintensiteiten Gerealiseerd en maximaal haalbaar effect Procesevaluatie Conclusies

3 3 Doel van het project Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Overstap van automobilisten naar de fiets voor woon-werkverkeer leidt tot minder filehinder Regionale wegbeheerders werken samen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van regionale fietsroutes De fietsroutes hebben een lengte van ongeveer 15 kilometer en liggen parallel aan filegevoelige autosnelwegen

4 Rotterdam – Delft Amsterdam – Zaandam 4 Pilot routes Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Utrecht – Breukelen Apeldoorn – Deventer Den Haag – Zoetermeer

5 5 Onderzoeksdoelen Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Maatschappelijke baten van het project Aantrekkelijkheid routes Verandering gebruik Overstap van auto naar fiets Vermindering van de voertuigverliesuren Succesfactoren van de pilot routes

6 6 Conceptueel model Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

7 7 Onderzoeksvragen Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Potentiële overstappers Welke maatregelen willen automobilisten? Genomen maatregelen Welke maatregelen waren voorgenomen en welke zijn uitgevoerd? Gedrag en beleving Wat zijn de kenmerken van de fietsers op de route? Nemen fietsers de verbeteringen waar en hoe waarderen ze die? In hoeverre stappen automobilisten over op de fiets? Fietsintensiteiten Welke ontwikkelingen doen zich voor? Maatschappelijke effectiviteit Wat is de invloed op het aantal voertuigverliesuren? Procesevaluatie Wat kunnen we leren van het proces?

8 8 Maatregelen Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Gewenste maatregelen Reistijd: verminderen op het traject en bij kruispunten; Veiligheid: verbeteren openbare verlichting; Comfort: egaliseren van het wegdek Wegbeheerders hebben talloze maatregelen genomen, waaronder: Vervangen klinkers door asfalt Voorrang voor fietsroute op kruispunten Verhogen frequentie pontveer Ongelijkvloerse kruisingen Rechtstreekse fietsroutes

9 9 Maatregelen (vervolg) Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Promotie van de routes om bekendheid te vergroten Fiets met Leontien Zijlaard - Van Moorsel naar je werk

10 10 Profiel van de fietser Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ De gemiddelde fietser … … is een man van 44 jaar met een goede opleiding; … werkt 4 dagen per week; … heeft een auto beschikbaar maar rijdt meestal op de fiets; … rijdt een route met een lengte van 10 kilometer De genomen maatregelen zijn duidelijk zichtbaar De maatregelen verhogen de waardering voor de route

11 11 Fietsintensiteiten Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Fietsintensiteiten stijgen op de routes waar zichtbare maatregelen de waardering verhogen 8% van de fietsers maakte voorheen dezelfde rit, uitsluitend of vaker dan nu, met de auto 1% van de automobilisten in de doelgroep stapt over op de fiets

12 12 Gerealiseerd en maximaal haalbare effect Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Gerealiseerd effect is kleiner dan het maximaal haalbare effect. Oorzaken daarvan: Genomen maatregelen leiden niet tot maximaal verbeterde aantrekkelijkheid Een aantal barrières is nog niet opgelost Verbeterde aantrekkelijkheid is bij de doelgroep niet bekend Voor de overstap is sprake van ingroeitraject Potentie voor groter effect is zeker aanwezig

13 13 Procesevaluatie Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Stimulans vanuit Verkeer en Waterstaat is onontbeerlijk Lokale en regionale wegbeheerders hebben behoefte aan regie Combinatie van stimulans, regie en een pakkende slogan opent deuren De snelheid waarmee de vele maatregelen zijn gerealiseerd is hoog

14 14 Conclusies Evaluatie ‘Met de fiets minder file’ Wegbeheerders van de pilot routes geven aan dat regie vanuit Verkeer en Waterstaat onontbeerlijk is geweest voor het verbeteren van deze regionale fietsroutes Verbeteren van regionale fietsroutes leidt ertoe dat De aantrekkelijkheid toeneemt en De waardering door de fietser stijgt Genomen maatregelen hebben al tot een bescheiden overstap geleid van automobilisten naar de fiets Groter effect is zeker mogelijk: Sommige barrières bestaan nog Bij de doelgroep is niet bekend dat de aantrekkelijkheid is vergroot Er is sprake van een ingroeitraject

15 Informatie Peter van Bekkum MuConsult p.vanbekkum@muconsult.nl 033 – 465 50 54


Download ppt "MuConsult BV | Postbus 2054 | 3800 CB Amersfoort | T +31 (0) 33 465 50 54 | www.muconsult.nl Resultaten van effectmetingen aan vijf pilot routes Peter."

Verwante presentaties


Ads door Google