De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie ‘Met de fiets minder file’"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie ‘Met de fiets minder file’
Resultaten van effectmetingen aan vijf pilot routes Peter van Bekkum MuConsult

2 Inhoud Doel van het project Pilot routes Opzet onderzoek
Onderzoeksdoelen Conceptueel model Onderzoeksvragen Resultaten Maatregelen Profiel van de fietser Fietsintensiteiten Gerealiseerd en maximaal haalbaar effect Procesevaluatie Conclusies Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

3 Doel van het project Overstap van automobilisten naar de fiets voor woon-werkverkeer leidt tot minder filehinder Regionale wegbeheerders werken samen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van regionale fietsroutes De fietsroutes hebben een lengte van ongeveer 15 kilometer en liggen parallel aan filegevoelige autosnelwegen Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

4 Pilot routes Rotterdam – Delft Amsterdam – Zaandam Utrecht – Breukelen
Apeldoorn – Deventer Den Haag – Zoetermeer Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

5 Onderzoeksdoelen Maatschappelijke baten van het project
Aantrekkelijkheid routes Verandering gebruik Overstap van auto naar fiets Vermindering van de voertuigverliesuren Succesfactoren van de pilot routes Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

6 Conceptueel model Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

7 Onderzoeksvragen Potentiële overstappers Welke maatregelen willen automobilisten? Genomen maatregelen Welke maatregelen waren voorgenomen en welke zijn uitgevoerd? Gedrag en beleving Wat zijn de kenmerken van de fietsers op de route? Nemen fietsers de verbeteringen waar en hoe waarderen ze die? In hoeverre stappen automobilisten over op de fiets? Fietsintensiteiten Welke ontwikkelingen doen zich voor? Maatschappelijke effectiviteit Wat is de invloed op het aantal voertuigverliesuren? Procesevaluatie Wat kunnen we leren van het proces? Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

8 Maatregelen Gewenste maatregelen
Reistijd: verminderen op het traject en bij kruispunten; Veiligheid: verbeteren openbare verlichting; Comfort: egaliseren van het wegdek Wegbeheerders hebben talloze maatregelen genomen, waaronder: Vervangen klinkers door asfalt Voorrang voor fietsroute op kruispunten Verhogen frequentie pontveer Ongelijkvloerse kruisingen Rechtstreekse fietsroutes Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

9 Maatregelen (vervolg)
Promotie van de routes om bekendheid te vergroten Fiets met Leontien Zijlaard - Van Moorsel naar je werk Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

10 Profiel van de fietser De gemiddelde fietser …
… is een man van 44 jaar met een goede opleiding; … werkt 4 dagen per week; … heeft een auto beschikbaar maar rijdt meestal op de fiets; … rijdt een route met een lengte van 10 kilometer De genomen maatregelen zijn duidelijk zichtbaar De maatregelen verhogen de waardering voor de route Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

11 Fietsintensiteiten Fietsintensiteiten stijgen op de routes waar zichtbare maatregelen de waardering verhogen 8% van de fietsers maakte voorheen dezelfde rit, uitsluitend of vaker dan nu, met de auto 1% van de automobilisten in de doelgroep stapt over op de fiets Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

12 Gerealiseerd en maximaal haalbare effect
Gerealiseerd effect is kleiner dan het maximaal haalbare effect. Oorzaken daarvan: Genomen maatregelen leiden niet tot maximaal verbeterde aantrekkelijkheid Een aantal barrières is nog niet opgelost Verbeterde aantrekkelijkheid is bij de doelgroep niet bekend Voor de overstap is sprake van ingroeitraject Potentie voor groter effect is zeker aanwezig Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

13 Procesevaluatie Stimulans vanuit Verkeer en Waterstaat is onontbeerlijk Lokale en regionale wegbeheerders hebben behoefte aan regie Combinatie van stimulans, regie en een pakkende slogan opent deuren De snelheid waarmee de vele maatregelen zijn gerealiseerd is hoog Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

14 Conclusies Wegbeheerders van de pilot routes geven aan dat regie vanuit Verkeer en Waterstaat onontbeerlijk is geweest voor het verbeteren van deze regionale fietsroutes Verbeteren van regionale fietsroutes leidt ertoe dat De aantrekkelijkheid toeneemt en De waardering door de fietser stijgt Genomen maatregelen hebben al tot een bescheiden overstap geleid van automobilisten naar de fiets Groter effect is zeker mogelijk: Sommige barrières bestaan nog Bij de doelgroep is niet bekend dat de aantrekkelijkheid is vergroot Er is sprake van een ingroeitraject Evaluatie ‘Met de fiets minder file’

15 Informatie Peter van Bekkum MuConsult 033 –


Download ppt "Evaluatie ‘Met de fiets minder file’"

Verwante presentaties


Ads door Google