De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MilieuSchadeVerzekering nader belicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "MilieuSchadeVerzekering nader belicht"— Transcript van de presentatie:

1 MilieuSchadeVerzekering nader belicht
Milieupool N E D E R L A N D S E MilieuSchadeVerzekering nader belicht 1 februari 2006 Abe Lenstra Stadion te Heerenveen Door: Niek Bos, Nederlandse Milieupool

2

3 Milieuschade reëel risico?
Perspectieven voor verzekeringsmarkt? MSV adequate oplossing?

4 Milieuschade is een reëel risico
De theorie De web-site De foto’s

5 Voor wie is de MSV? Elk bedrijf kan geconfronteerd worden met de gevolgen van milieuschade: Bij brand of storm kan asbest vrijkomen Bij brand kan het bluswater de bodem verontreinigen De kosten van sanering zijn voor rekening van de ondernemer!

6

7 Milieuschade reëel risico
Perspectieven voor verzekeringsmarkt? MSV adequate oplossing?

8 MSV vormt samen met AVB en Brand een 3-eenheid in zakelijk verzekeringspakket

9 Brandverzekering Doorgaans geen dekking voor saneringskosten (alleen bovengrondse kosten en exclusief asbest) Opruimingskosten beperkt tot 10% verzekerde som Dekking beperkt tot verzekerde gevaren Vaak geen dekking buiten de eigen locatie Geen dekking voor bedrijfsschade door sanering op bedrijfsschadepolis

10 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
Geen dekking voor bodem- of oppervlakte waterverontreiniging Geen verweer voor (milieu)aansprakelijkheid Wel dekking voor personenschade Wel dekking voor zaakschade (anders dan bodem- of oppervlakte waterverontreiniging) Wel dekking voor milieuschade door geleverd product (PA)

11 Niet verzekerd op een MSV
Luchtverontreiniging Bestaande verontreiniging Personenschade Onvoldoende milieuzorg Inkomende verontreiniging Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks

12 MSV Verzekert tegen de financiële gevolgen van verontreiniging
Brede dekking: sanering van het eigen terrein en dat van derden

13 MSV Bedrijfsschade als gevolg van sanering is meeverzekerd
Bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld onderzoekskosten, worden vergoed Ook de kosten van het opruimen van asbest na bijvoorbeeld brand of storm zijn gedekt Schade veroorzaakt door huurder Directe verzekering; er is geen aansprakelijkstelling nodig

14 MSV MSV biedt adequate oplossing voor verontreiniging van bodem en water inclusief de gevolgschade Resultaat wordt geoptimaliseerd binnen een pakketstructuur

15 Milieuschade reëel risico
Perspectieven voor verzekeringsmarkt? MSV adequate oplossing

16 Perspectieven voor verzekeringsmarkt
Ruim ondernemingen in Nederland (50%) heeft geen MSV en is dus niet verzekerd tegen milieuschade Risicobeoordeling en tarifering simpel Gemiddelde premie € 300,-

17 Verkoopondersteuning
Brochures Extranet

18 Milieuschade reëel risico
Perspectieven voor verzekeringsmarkt MSV adequate oplossing

19


Download ppt "MilieuSchadeVerzekering nader belicht"

Verwante presentaties


Ads door Google