De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Botsen mijn aansprakelijkheids-verzekering en de AVW niet met elkaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Botsen mijn aansprakelijkheids-verzekering en de AVW niet met elkaar?"— Transcript van de presentatie:

1 Botsen mijn aansprakelijkheids-verzekering en de AVW niet met elkaar?
18 november Eric Kreft & John Piek

2 Inhoud Schouten Zekerheid OSB Verzekeringsdienst Oorzaak Gevolg
Opzicht De oplossing Algemene voorwaarden Vrijwaring Brand Regres Regeling Vragen

3 Schouten Zekerheid Highlights Kernwaarden
Intermediair in verzekeringen B2B Behoort tot top 10 van onafhankelijke intermediairs in Nederland Gespecialiseerd in Risico Management, Employee Benefits, Brancheconcepten Opgericht in 1953; inmiddels 60 jaar lang ervaring en expertise Gevestigd in Capelle aan den IJssel Kernwaarden No-nonsens Persoonlijk Klantgericht Onafhankelijk

4 Branche overzicht

5 OSB Verzekerings- dienst (1)
Kennis van uw branche gekoppeld aan de verzekeringsmarkt Meer dan 8 jaar ervaring bij OSB-ledengroep Full service dienstverlener (bedrijfsmatige) verzekeringen Specialisten per productgroep, bijvoorbeeld Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) Samenwerking met onafhankelijke taxatie- en expertise bureaus, actuarissen en juristen Inspelen op ontwikkelingen Jaarlijks update van branchespecifieke verzekeringen Uitstekend netwerk binnen verzekeringsbranche Informatie verstrekken Pro actief accountmanagement Periodieke beheersafspraken

6 OSB Verzekerings- dienst (2)
Schadeafwikkeling Eigen schade afdeling 7 x 24 uur bereikbaar d.m.v. noodtelefoon Service & gemak MijnPolismap; online overzicht van al uw verzekeringen 1 vaste accountmanager Specifiek voor risico’s in uw branche Scherpe premie

7 Case 1: Oorzaak GEFELICITEERD! U krijgt een grote opdracht! En bent dan waarschijnlijk ook akkoord met de inkoopvoorwaarden van opdrachtgever. U gaat enthousiast aan de slag, maar…… Een kabel van uw gondel breekt en u stoot met de gondel tegen de ruiten. Gevolgen: de ruit breekt en delen vallen op de geparkeerd staande auto’s. WAT NU????

8 Case 1: Schade Schade aan de gondel en eventueel aanwezige stalen frame Schade aan de ruiten van het gebouw Schade aan de auto’s die geparkeerd stonden naast de door u aangebrachte afzetting bij het gebouw Schade: € ,- Kwestie van verzekeraar bellen en alles is geregeld toch?

9 VRAAG 1: Op welke verzekering kunt u deze schade melden?
Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? De inventaris-goederenverzekering van de eigenaar van het gebouw? De opstalverzekering van de eigenaar van het gebouw? De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van de eigenaar van het gebouw?

10 Opzichtschaden zijn altijd standaard uitgesloten!
AVB Standaard dekt een AVB: Algemene bedrijfsaansprakelijkheid Criteria hierbij: verwijtbaar handelen of verwijtbaar nalaten van ondergeschikten) Productaansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid Milieuaansprakelijkheid (plotseling) Opzichtschaden zijn altijd standaard uitgesloten!

11 Opzicht = “De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden dan ook onder zich (onder zijn opzicht) heeft, is van de aansprakelijkheidsdekking uitgesloten.”

12 VRAAG 2: Wat is opzicht in ons schadegeval?
A) Schade aan de gondel? B) Schade met de gondel?

13 VRAAG 3: Zijn de ruiten van het gebouw verzekerd op uw AVB?
JA NEE

14 VRAAG 4: De schade aan de auto’s, valt dit onder opzicht of niet?
JA NEE

15 Case 1: Gevolg HELAAS….. Uw aansprakelijkheidsverzekering sluit opzicht uit De inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn van toepassing en daarin staat dat u alle schade dient te vergoeden.

16 Oplossing Opzicht is standaard uitgesloten in de polis.
Niet bij OSB Verzekeringsdienst! Wanneer de inkoopvoorwaarden van opdrachtgever moeten gelden, kunnen wij maatwerk leveren. Dat kan per: Opdracht Opdrachtgever Tijdsperiode Wij regelen de juiste dekking, mits niet onredelijk!

17 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden:
Vooraf de voorwaarden regelen waarop contracten worden aangegaan Bepaalde aansprakelijkheden uitsluiten Wettelijke bepalingen blijven van kracht Aansprakelijkheidbeperkende voorwaarden moeten reëel zijn

18 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden:
Alle aansprakelijkheid uitsluiten >> onredelijk bezwarend Uw voorwaarden dienen te worden geaccepteerd De wet stelt twee basiseisen: De inhoud van uw algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn U heeft een informatieplicht

19 Algemene voorwaarden Niet onredelijk bezwarend:
Zwarte lijst en grijze lijst Zwarte lijst: bepalingen, die verboden zijn Grijze lijst: bepalingen, die zich bewegen op de grens van het onredelijke; bij deze bepalingen aantonen, dat het gebruik in uw specifieke situatie niet onredelijk is

20 Algemene voorwaarden Informatieplicht:
Voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst de inhoud van de algemene voorwaarden verstrekken Algemene voorwaarden moeten worden geaccepteerd en officieel getekend is een voorwaarde Deze instemming kan uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend gebeuren door de voorwaarden: Te overhandigen Vooraf toe te zenden Op de achterzijde van het contract of de offerte af te drukken

21 De verzekeraar accepteert meestal geen vrijwaring
Bij inkoopvoorwaarden wordt wel eens een vrijwaring bedongen: “Indien iemand een ander vrijwaart dan zal diegene de verplichtingen (waarborging, garantie) van die ander dienen over te nemen” De verzekeraar accepteert meestal geen vrijwaring

22 Voorbeeld Algemene voorwaarden
1.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de instelling, of door derden wordt geleden, als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor het niet de veiligheid biedt of eigenschappen heeft die men gerechtigd is te verwachten. 1.2 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de instelling of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 1.3 De leverancier vrijwaart de instelling voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van de instelling een schikking treffen met die derden, danwel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met de instelling - één en ander ter beoordeling door de instelling - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

23 Let u s.v.p. goed op uw verzekerde bedragen per aanspraak en per jaar!
Brand Regres Regeling Bij onzorgvuldig handelen wordt regres gepleegd op de veroorzaker met een ondergrens van € en een bovengrens van € conform een bindende regeling bij verzekeraars lid van het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling wordt terzijde gesteld per 1 januari 2014 voor zakelijke schadegevallen. Let u s.v.p. goed op uw verzekerde bedragen per aanspraak en per jaar!

24 Dus…. Aan het werk bij een bedrijf met eigen inkoopvoorwaarden? Bel John Piek > 010 – Mail de voorwaarden van uw opdrachtgever naar John: John treedt in overleg met verzekeraars en geeft u een advies U kunt aan het werk!

25 De soep wordt steeds heter gegeten!!
Aandacht voor…. De soep wordt steeds heter gegeten!! Wat zijn de financiële gevolgen voor u? Advies: let ook op het verhalen van schadegevallen!

26 Scan en bewaar John zijn contactgegevens
VRAGEN? John Piek T: E: W:

27 18 november 2013 Eric Kreft & John Piek
BEDANKT voor uw aandacht! 18 november Eric Kreft & John Piek


Download ppt "Botsen mijn aansprakelijkheids-verzekering en de AVW niet met elkaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google