De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bijlagen. 2 Resultaten inventarisatie Feitenanalyse Prognose jeugdleden 2012 -Aanname 1: 60% uitstroom 20 jarigen -Aanname 2: 10% uitstroom <16 jarigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bijlagen. 2 Resultaten inventarisatie Feitenanalyse Prognose jeugdleden 2012 -Aanname 1: 60% uitstroom 20 jarigen -Aanname 2: 10% uitstroom <16 jarigen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bijlagen

2 2 Resultaten inventarisatie Feitenanalyse Prognose jeugdleden 2012 -Aanname 1: 60% uitstroom 20 jarigen -Aanname 2: 10% uitstroom <16 jarigen Aantal jeugdleden per wijk 5 10 15 20

3 3 Resultaten inventarisatie Enquête Response naar categorie …. De verwachtingen van alle respondenten van de diverse activiteiten lopen sterk uiteen; Voor de leeftijdsgroep 16-25 jaar is onvoldoende begeleiding; De preken sluiten aan bij de jeugd, maar jongeren worden te weinig betrokken in de kerkdiensten; Internet (msn,hyves,skype,mail etc.) is voor jongeren de meest gebruikte manier om contact te onderhouden; De passieve inzet (aanwezigheid) van jongeren is voldoende. De actieve inzet (persoonlijke geloofsinzet) kan worden verbeterd; … Response naar leeftijd

4 4 Resultaten inventarisatie Jeugdbegeleiders actieve betrokkenheidpuur/niet gemaakt Tijd afstemmingdegene die ‘leidt’ Aandacht betrokken begeleidersrust regelmaat reinheid voorleven meelevenorganiserenrolmodellen betrokkenheidtijdsinvestering Gebed Echtheidomzien naar elkaar Vertrouwen liefdeechtheidOntmoetingsmomenten Gods liefde mensen waarderen Vertrouwenspersoneninlevend vermogeneerlijk reflectie (uitlokking, triggeren) inschakelen Oprechte belangstelling Jezus, de Heer! Heilige Geest 1 Korintiërs 11 vers 1 Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. 1 Petrus 3 vers 15,16 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.

5 5 Taakgroep activiteiten Taakgroep geloofsvoeding Taakgroep soos Voorzitter; Penningsmeester Communicatie/jeugdsite Vertegenw. ouders Vertegenw. geloofsvoeding Algemene coördinatie Beheer inkomsten en uitgaven Voorzien in bemensing van taakgroepen Beheer jeugd-website (kennis) delen jeugdbegeleiders/ taakgroepen Ouderavonden en klankbord ouders (Bijzonder) jeugdpastoraat (i.s.m.jeugdwerker en kerkenraad) Commissie Jeugd Jeugdkampen; Startavonden en thema-avonden Zip your lip, Youth for Christ, etc Tijd voor actie … Catechisatie Huiskamergroepen/ Gemeentegroepen Jeugdpastoraat Periodiek (2maandelijks) ‘afstemmingsavond’. Borging Jeugdwerk Lichtbron

6 6 Huidige situatieKostenpostenReguliere bekostiging CatechisatieOnkostenvergoeding Boekjes (FollowUp) Begroting Lichtbron Jeugdvereniging 16-Schets (Track7) Kamp Overige activiteiten Vaste bijdrage ouders HuiskamergroepDiversenBegroting Lichtbron Jeugdvereniging 16+Studiemateriaal Kamp Bijdrage ouders/ jeugd SoosHapjes/ Drankjes Activiteiten Omzet soos 100% = Totale budget +/- €4000 50% = ouderbijdrage jeugd 16- 30% = ouderbijdrage jeugd 16+ 20% = begrotingsbijdrage Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; financiën

7 7 Toekomstige situatieKostenpostenReguliere bekostiging CatechisatieOnkostenvergoeding Boekjes (FollowUp) Jeugdbijdrage Lichtbron HuiskamergroepenStudiemateriaal Kamp Diversen Jeugdbijdrage Lichtbron Activiteiten Jeugdbijdrage Lichtbron SoosHapjes/ Drankjes Activiteiten Omzet soos 100% = Totale budget 100% = jeugdbijdrage Lichtbron +/- €25 per adres Voordelen: Transparante en eenduidige bekostiging van het jeugddwerk; Spreiding van jeugdbijdragen over hele gemeente, verlichting ouders jeugd 16-; Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; financiën

8 8


Download ppt "1 Bijlagen. 2 Resultaten inventarisatie Feitenanalyse Prognose jeugdleden 2012 -Aanname 1: 60% uitstroom 20 jarigen -Aanname 2: 10% uitstroom <16 jarigen."

Verwante presentaties


Ads door Google