De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST"— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008-2013
Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

2 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

3 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

4 Wat SO ? Overeenkomst tussen het Vlaanderen en provincies / gemeenten ter realisatie van een duurzaam milieubeleid: Voorkomingsbeginsel Voorzorgsbeginsel Brongerichte maatregelen Stand-still-principe Beginsel vervuiler betaalt Vlaamse Gewest subsidieert uitgevoerde milieuacties.

5 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

6 Duur en Thema’s Duur van de overeenkomst
Geldig voor 6 jaar ( ) Jaarlijkse ondertekening Inhoudelijk 10 thema’s : een thematische onderverdeling 1. Instrumentarium 2. Milieuverantwoord Productgebruik 3. Water 4. Energie 5. Mobiliteit 6. Afval 7. Natuur 8. Hinder 9. Bodem 10. Duurzame ontwikkeling

7 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

8 Structuur en Intekening
Structuur van de overeenkomst basis over alle thema’s onderscheidingsniveau over alle thema’s projecten Intekening basis = verplicht onderscheidingsniveau = facultatief aanstelling DA + 35 punten projecten = facultatief

9 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

10 Subsidies voor Rotselaar
saldo – uitbetaling 2010 voorschot – uitbetaling 2008

11 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

12 Thema Instrumentarium
Basis Milieuraad minstens 2 vergaderingen per jaar (nu reeds gem. 10) MMIS databanken: energieprestatie, milieuklachten, milieuvergunningen, gemeentelijke inventaris risicogronden Handhaving hinderlijke inrichtingen VLAREM Organisatie diensten milieuambtenaar, samenwerkingsovereenkomst Interleuven/politie Visienota gemeentelijk milieubeleid Onderscheidingsniveau 6 ptn Duurzaamheidsambtenaar (verplicht) specifiek takenpakket 3 - Milieubeleidsplan meerjarenplan 2 - Milieubarometer indicatoren milieu in Rotselaar 1 - Open milieuraad Projecten Mina-werkers 2 VTE (2400 uren) => €

13 Thema Afval Basis Afvalpreventie en hergebruik antireclamestickers, compostbakken, overeenkomst kringloopcentrum Selectieve inzameling van restafval selectieve inzameling, asbestinzameling, bermmaaisel, passieve sensibilisatie Opruiming kleine partijen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen financiële ondersteuning OVAM Onderscheidingsniveau 9ptn 3 - Afvalpreventie en hergebruik actieve sensibilisatie, afvalarme evenementen, afvalarm winkelen, gebruik herbruikbare bekers 1 - Selectieve inzameling overeenkomst textielinzameling 3 - Doelstellingen restafval < 150kg in ,01 kg 1 - Illegaal ontwijkgedrag organiseren zwerfvuilopruimactie 1 - Registreren en rapporteren over gemeentevuil Projecten geen project indienen reeds rechtstreekse subsidies OVAM afvalarm evenement Rock Werchter

14 Thema Milieuverantwoord Productgebruik
Basis Secundaire grondstoffen FSC-hout en COPRO-breekpuin in bestekken Passieve sensibilisatie dorpskrant, website Onderscheidingsniveau 4ptn 4 - In eigen diensten gebruik Vlaco-compost, COPRO-breekpuin, gerecycleerde kunststoffen, kantoormaterialen Projecten Geen voorzien

15 Thema Water Basis Risico-evaluatie terugdringen gebruik pesticiden eigen beheer Pesticidentoets aanleg of omvorming van openbaar domein (vanaf 2009) Passieve sensibilisatie rationeel watergebruik en/of bestrijdingsmiddelen (dorpskrant, website) Onderscheidingsniveau Geen acties voorzien in samenwerkingsovereenkomst vermits het beleid is vastgelegd in deelbekkenbeheerplannen Projecten Geen voorzien Subsidie hemelwater en infiltratie De gemeente moet ten laatste tegen 1 jan 2009 subsidies optrekken naar 500 euro. De gemeente prefinanciert en krijgt 250 euro terug van het Vlaamse Gewest. Subsidies IBA niet meer voorzien in SO zal rechtstreeks via VMM

16 Thema Hinder Basis Digitaal opvolgen van milieuklachten
Passieve sensibilisatie dorpskrant, website Onderscheidingsniveau 3,5ptn 1 - Analyse milieuklachten 2 - Analyse hinderklachten 0,5 - Geluidshinderreglement castratie 50 euro sterilisatie 100 euro euthanasie 70 euro kattenaids en leucose 15 euro vraagprijs dierenasiel 35 euro per kat Projecten Bestrijding hinder afkomstig van zwerfkatten Kosten dierenarts euro Kosten dierenasiel euro Totaal kosten euro 50% subsidie = euro

17 Thema Energie Basis Energieprestatieregelgeving aansluiten op elektronisch opvolgsysteem bouwaanvragen Energieboekhouding publieke gebouwen > 1000m² en 1 gebouw per 6000 inwoners Passieve sensibilisatie dorpskrant, website rationeel energieverbruik Onderscheidingsniveau 7ptn 2 - Uitbreiden van energieboekhouding gebouwen 3 - Aankoop 40% groene stroom 1 - Opleiding energie voor ambtenaar 1 - Lager energieverbruik gebouw (min 1% per jaar) 1 punt per gebouw Projecten Geen voorzien

18 Thema Mobiliteit (1/2) Basis
Passieve sensibilisatie rond mobiliteit dorpskrant, website mobiliteit met milieulink (Belgerinkel enz.) Deelname milieuschepen aan Gemeentelijke Begeleidingscommissie reeds gerealiseerd op Onderscheidingsniveau 4,5 ptn 0,5 - Sneltoets mobiliteitsplan 2 - Actieve sensibilisatie met milieulink 1 - stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag gemeentepersoneel opleiding 1 – aankoop milieuvriendelijk voertuig ter vervanging Opel Meriva EcoScore 68

19 Thema Mobiliteit (2/2) Projecten 1
Aankoop Milieuvriendelijke voertuig (EcoScore>=68) Toyota Prius EcoScore 75 Kostprijs euro 30% subsidies = euro Sensibilisatie Trage Wegen A1 kaarten Trage Wegen (7.000 stuks) euro Aankoop borden/palen/beugels euro Totale kost euro Subsidie 50% euro

20 Thema Natuurlijke Entiteiten
Basis Opvolgen Bermbesluit Promotie streekeigen soorten: Haagcampagne 2008 Toepassen Code van goede natuurpraktijk Onderscheidingsniveau 3 ptn 1 – Vorming ecologisch groen, natuur en bosbeheer ambtenaar 2 – aanplanten streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal minimaal in natuur, bos, bufferzones Projecten Geen voorzien

21 Thema Bodem Basis Inschakelen bodemsaneringsdeskundige
Vergunnen van TOP (Tussentijdse Opslag Plaats) grondoverschotten zie VLAREBO Onderscheidingsniveau 1 ptn 1 – inventarisatie uitvoeren van alle gronden waarvan zij eigenaar is en waarop een historische risico-activiteit plaatsvond (VLAREBO) Projecten Geen voorzien

22 Thema Duurzame Ontwikkeling
Basis Passieve sensibilisatie website of dorpskrant Onderscheidingsniveau Geen voorzien Projecten Geen voorzien

23 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

24 Overzicht invulling MINA-werkers 2 VTE (2.400 uren) samenwerking IGO-Leuven Projectenveloppe € Aankoop auto (30%) € Trage Wegen (50%) € Zwerfkatten (50%) € 4.390 Onderscheidingsniveau >= 35 ptn IN 6 +AF 9 +MVP 4+ HI 3,5+ EN 7+MOB 4,5 + NE 3 + BO 1 + DO 0 = 38 Basis voldoen aan de verplichtingen gedefinieerd in SO Andere Subsidies hergebruik hemelwater en infiltratie 250 euro/aanvraag

25 SO 2008-2013 Duur en Thema’s Structuur en intekening
Wat ? Duur en Thema’s Structuur en intekening Subsidies voor Rotselaar Uitbetalingsmodaliteiten Thema’s: basis – onderscheiding – projecten Overzicht invulling Planning samenwerkingsovereenkomst

26 Planning Samenwerkingsovereenkomst
TIJDSLIJN (overgangsjaar) 1 DECEMBER eindevaluatie 15 SEPTEMBER indienen BI SO ’05-’07 1 APRIL indienen MJP 1 JULI e evaluatie 20 DECEMBER Arbitragecommissie SO ‘08-’13 1 MEI inschrijving SO + projectenaanvragen 1 OKTOBER aanvraag MiNa-werkers 1 NOVEMBER evaluatie projectaanvragen TIJDSLIJN 1 APRIL indienen MJP 1 JULI evaluatie projectenaanvragen 15 NOVEMBER evaluatie SO JANUARI evaluatie aanvraag MiNa-werkers SO ‘08-’13 => 15 DECEMBER beroep mogelijk 1 JANUARI inschrijving SO + projectenaanvragen 1 OKTOBER aanvraag MiNa-werkers Bijkomende data projecten: Rapportering project: binnen 6 maand na afloop Rapportering MiNa-werkers: samen met MJP Uitbetalingsaanvraag projecten particulieren (HWP/infiltratievoorzieningen/groendaken): met MJP of 1 september Evaluatie project: binnen 6 maand na ontvangst rapportering Evaluatie rapportering MiNa-werkers: samen met evaluatie MJP

27 Meer info: www.samenwerkingsovereenkomst.be


Download ppt "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST"

Verwante presentaties


Ads door Google