De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Samenwerkingsverbanden Utrecht, 10 maart 2014 Samen werken aan ontwikkeling 17 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Samenwerkingsverbanden Utrecht, 10 maart 2014 Samen werken aan ontwikkeling 17 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Samenwerkingsverbanden Utrecht, 10 maart 2014 Samen werken aan ontwikkeling 17 februari 2014

2 Het wordt anders donderdag 7 februari 20132

3 Ontwikkelingen arbeidsmarkt KO in relatie met beroepsonderwijs 17 februari 20143 20112012201320142015 - 2017 Totaal aantal medewerkers KO 97.00089.00078.00076.00075.000 Uitstroom uit beroepsonderwijs 30.000 (Verwachte) krimp arbeidsplaatsen - 9%- 12%- 3%- 1,5% Overschot8.00011.0002.000 Na correctie* 31.000 * = correctie aanpassingsmechanismen van de arbeidsmarkt Prognose van de arbeidsmarktontwikkeling tot 2017

4 Stand van zaken? De grootste golf aan baanverlies in de kinderopvang is geweest, maar het is nog niet stabiel. Ontwikkelingen wijzen niet op een herstel van de kinderopvangmarkt zoals die was vòòr 2011, maar naar samensmelting van kinderopvang met onderwijs en/of wmd en/of zorg naar nieuwe organisatievormen. Beroepsonderwijs levert nog veel jongeren af voor wie geen perspectief is in het vakgebied waarvoor ze worden opgeleid. Medewerkers die zich bewust zijn van het belang van mobiliteit, de veranderende arbeidsmarkt en het veranderend werkveld hebben een beter uitgangspunt. 17 februari 20144

5 Wat zien we nog meer? Politieke onzekerheid. Geen lange termijnbeleid m.b.t. kinderopvang. Integrale kindcentra ontwikkelen zich in hoog tempo en ook andere samenwerkingsvormen met partners in het sociaal domein. Veranderende arbeidsmarkt, regionale verschillen. Transities in het sociale domein, ontwikkelingen primair onderwijs. Innovatiekracht: goede ideeën, initiatieven, pilots, lef, netwerken, samenwerkinsgverbanden: Red Monkeys 17 februari 20145

6 Kinderopvang op een veranderend speelveld Werken aan de basis Kwaliteit kinderopvang op niveau brengen en houden. pedagogisch kader, VVE, taalniveau, interactievaardigheden, etc. Versterken van leidinggevenden. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg” Onbekend maakt onbemind. Communiceer over waarom, wat en hoe. Integraal, door alle organisaties: Leerkrachten, ouders, collega’s bestuurders, studenten en nieuwe klanten Welke competenties worden gevraagd en hoe hou je dat flexibel en geborgd (accreditatie)? 2 (of meer) Cao’s, 2 toetsingskaders, 2 inspecties, 2 medezeggenschaps-organen, 2 (of meer) geldstromen. 17 februari 20146

7 Kinderopvang op een veranderend speelveld Perspectief door PM-er: een professional die kan verbinden. Arbeidsmarktperspectief door ontwikkelings- mogelijkheden Aandacht voor andere, nieuwe competenties Verbinding door professionaliseringsprogramma. Aandacht voor zittende medewerkers, aangesloten houden. Volwassen arbeidsverhoudingen 17 februari 20147

8 Kinderopvang op een veranderend speelveld Complementair Het speelveld verandert, wordt groter of krijgt een nieuwe vorm, mengt met andere ‘(eco)systemen’. Wat is het gemeenschappelijke belang? Waar vind je elkaar, vul je elkaar aan, versterk je elkaar? Het geheel is meer dan de som der delen Red Monkeys! 8

9 Charles Darwin, 1809 donderdag 7 februari 20139

10 Red Monkeys Maandag 10 maart 201410

11 Samenwerken donderdag 7 februari 201311 http://www.youtube.com/watch?v=Bf_z_7B4Ifw

12 Programma FCB Werkplan 2014, o.a.  Samen werken, samen leren, samen innoveren  Scholing voor ledinggegevende  Kinderopvang InnovatiePlatform (KIP)  Werkdrukspel  Plezier in uitvoering  Arbocatalogus en ondersteuning arbobeleid  Risicomonitor  Verzuimloket Sectorplan (in afwachting op definitieve beschikking)  FCB Loopbaanplein en loopbaanwinkel  Omscholingstrajecten en van werk naar werk  Duitslandloket  Regionale samenwerkingverbanden donderdag 7 februari 201312

13 contact Els Geeris Manager Kinderopvang FCB t: 030 – 2985 327 t: 06 – 515 60 600 m: egeeris@fcb.nlm: egeeris@fcb.nl www.FCB.nlwww.FCB.nl 17 februari 201413

14 17 februari 201414


Download ppt "Regionale Samenwerkingsverbanden Utrecht, 10 maart 2014 Samen werken aan ontwikkeling 17 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google