De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Project PA4: goede toestand/goed potentieel zoet oppervlaktewater Plenaire vergadering ISC 2007 Brussel Door trekker Eric Lacasse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Project PA4: goede toestand/goed potentieel zoet oppervlaktewater Plenaire vergadering ISC 2007 Brussel Door trekker Eric Lacasse."— Transcript van de presentatie:

1 1 Project PA4: goede toestand/goed potentieel zoet oppervlaktewater Plenaire vergadering ISC 2007 Brussel Door trekker Eric Lacasse

2 2 Organigram ISC

3 3 Verschillende afstemmingsniveaus

4 4 Voornaamste mandaten De aandacht vestigen op waterlichamen die vergelijkbaar zijn of van hetzelfde type De aandacht vestigen op waterlichamen die vergelijkbaar zijn of van hetzelfde type De kwaliteitsverbetering evalueren aan de hand van de maatregelenprogramma’s. De kwaliteitsverbetering evalueren aan de hand van de maatregelenprogramma’s. De mogelijkheden voor onderlinge afstemming onderzoeken mbt milieudoelstellingen (natuurlijke waterlichamen, sterk veranderde waterlichamen, afwijking) De mogelijkheden voor onderlinge afstemming onderzoeken mbt milieudoelstellingen (natuurlijke waterlichamen, sterk veranderde waterlichamen, afwijking) De afstemmingsmogelijkheden onderzoeken mbt de nationale monitoringprogramma’s en aanpassing van het Homogene Meetnet (deelproject monitoring door H.Maekelberghe) De afstemmingsmogelijkheden onderzoeken mbt de nationale monitoringprogramma’s en aanpassing van het Homogene Meetnet (deelproject monitoring door H.Maekelberghe) Opvolging Homogeen Meetnet (I Saunier) Opvolging Homogeen Meetnet (I Saunier)

5 5

6 6

7 7 Transnationale modellering Kwaliteitsverbetering Scheldewater (basismaatregelen - tegen 2015 – Pegase- Model) 25% vermindering jaarlijkse 90-percentielen CZV- concentraties 25% vermindering jaarlijkse 90-percentielen CZV- concentraties 25% vermindering voor Kjeldahl-stikstof 25% vermindering voor Kjeldahl-stikstof 50% vermindering voor fosfor. 50% vermindering voor fosfor. De zuurstofhuishouding doet een zeer interessante positieve evolutie vermoeden. De zuurstofhuishouding doet een zeer interessante positieve evolutie vermoeden. Ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens vertonen de resultaten een te verwachten daling van zo’n 15% van de jaarlijkse totaalstikstofvrachten en een daling van ongeveer 50% van de fosforvrachten. Ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens vertonen de resultaten een te verwachten daling van zo’n 15% van de jaarlijkse totaalstikstofvrachten en een daling van ongeveer 50% van de fosforvrachten. Volgens het model is geen daling van de nitraat- concentratie te verwachten voor de periode 2000-2015. Volgens het model is geen daling van de nitraat- concentratie te verwachten voor de periode 2000-2015.

8 8 Milieudoelstellingen (MD): Natuurlijke waterlichamen Chemische Toestand: Dochterrichtlijn COM(2006) 397 waarin milieukwaliteitsnormen (NQE) staan voor 41 chemische stoffen in het oppervlaktewater. Chemische Toestand: Dochterrichtlijn COM(2006) 397 waarin milieukwaliteitsnormen (NQE) staan voor 41 chemische stoffen in het oppervlaktewater. Ecologische toestand: Ecologische toestand: –Biologische EQ  Gebruik biologische indicatoren  Verschillende monsternamemethodes  Verschillende evaluatiemethodes –Chemische en fysisch-chemische biologie-ondersteunende EQ  Algemene parameters: waarden uit het Kwaliteitsbeoordelingssysteem SEQ eau versie 2 verwijst naar een ISGD-schaal (behalve voor nitraat en fosfaat).  Overige chemische stoffen: gebruik van de handleiding « procédure à suivre par les Etats Membres pour l’établissement de normes de qualité chimiques » (door lidstaten te volgen procedure om chemische kwaliteitsnormen vast te stellen) moet het makkelijker maken gelikgericht te werken.

9 9

10 10 MD: Sterk veranderde waterlichamen  Verschil in aanpak voor aanwijzing (score, grenswaarde).  Dezelfde morfologische druk kan een andere impact hebben naargelang plaats waar ze zich voordoet (kwetsbaarheid verschilt in functie van het type) Coherentie aan weerszijden van grenzen is van belang, zowel voor de aanwijzing als voor het bepalen van de goede ecologische toestand/potentieel.

11 11

12 12 MD: Afwijkingen Belang afstemming: Tussentijdse doelstellingen zullen makkelijker te onderbouwen zijn als ze aan weerszijden van de grens aanvaard en ondersteund worden.

13 13 Merci de votre attention! Bedankt voor u aandacht


Download ppt "1 Project PA4: goede toestand/goed potentieel zoet oppervlaktewater Plenaire vergadering ISC 2007 Brussel Door trekker Eric Lacasse."

Verwante presentaties


Ads door Google