De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsdemografie met behulp van Markov ketens toegepast op Belgische gegevens François COPPENS Fabienne VERDUYN Dienst Micro-economische Analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsdemografie met behulp van Markov ketens toegepast op Belgische gegevens François COPPENS Fabienne VERDUYN Dienst Micro-economische Analyse."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsdemografie met behulp van Markov ketens toegepast op Belgische gegevens François COPPENS Fabienne VERDUYN Dienst Micro-economische Analyse Brussel, 25 september 2009

2 Presentation 2 / xx NBB Working Paper No 170 "Analysis of business demography using markov chains: an application to Belgian data" ► studie van de demografische ontwikkeling van Belgische ondernemingen adhv Markov ketens : ● in- en uittredingen van bedrijven ● wijzigingen in de economische activiteit ● voor de periode 2000-2006 ► "www.nbb.be" → "Publicaties en onderzoek" → "Economie en financiën" → "Working Papers"

3 Presentation 3 / xx Datavereisten ► Een populatie ondernemingen waarvan ● de activiteitscode (NACE) bekend is ● tijdens twee opeenvolgende jaren t-1 en t →opdeling van de populatie in N subgroepen op basis van de NACE-code ► Er zijn een aantal specifieke klassen binnen de opdeling: ● 'nieuwe' ondernemingen ● ondernemingen die 'verdwijnen' ● deze kunnen verder worden onderverdeeld (bv. fusies, splitsingen, falingen, enz.)

4 Presentation 4 / xx Opmaak van de migratiematrix ► Telling van de ondernemingen die zowel in t-1 als t voorkomen en de activiteit i in t-1 en activiteit j in t uitoefenen = het aantal ondernemingen die migreren van 'i' naar 'j': m ij ► Telling van de ondernemingen die in t-1 voorkomen en niet in t = aantal ondernemingen die verdwenen zijn: s i ► Telling van de ondernemingen die in t voorkomen en niet in t-1 = aantal ondernemingen die nieuw zijn: g i

5 Presentation 5 / xx Opmaak van de migratiematrix

6 Presentation 6 / xx Opmaak van de migratiematrix

7 Presentation 7 / xx Opmaak van de migratiematrix

8 Presentation 8 / xx Toepassing van de Markov theorie ► wanneer de percentages van de migratiematrix relatief stabiel doorheen de tijd zijn → transitiematrix van een Markov keten ► aangezien geen enkele ondernemingen kan migreren vanuit de 'Death"-toestand → absorberende Markov keten ► eigenschappen: ● het toekomstig verloop van de populatie kan worden voorspeld → laat meer nauwkeurige extrapolaties toe ● de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde resterende levensduur per bedrijfstak kan worden berekend → indicatoren van innovatie en hernieuwingsprocessen binnen een bedrijfstak

9 Presentation 9 / xx Toepassing op Belgische data ► Kruispuntbank Ondernemingen (KBO): ● alle natuurlijke personen, rechtspersonen en verenigingen die in België een economische activiteit uitoefenen ● behalve: niet-btw plichtige zelfstandigen zonder personeel ► Databank van de Nationale Rekeningen (INR): ● compilatie van verschillende databanken (NIS, RSZ, RSZPPO en NBB) ● bij ontbrekende activiteitscode wordt de laatst gekende NACE-code overgenomen ► Databank van de Balanscentrale (BA): ● Belgische ondernemingen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap

10 Presentation 10 / xx Toepassing op Belgische data ► Eurostat methodologie voor de aanmaak van statistieken mbt ondernemingsdemografie (Eurostat-OECD 2007): ● enkel 'actieve' ondernemingen: omzet en/of tewerkstelling van minstens één personeelslid ● binnen de groep van 'nieuwe' ondernemingen worden aantal correcties uitgevoerd (fusie, splitsing en opslorping ≠ 'birth') ● binnen de groep van 'verdwenen' ondernemingen worden een aantal correcties uitgevoerd (fusie, splitsing en opslorping ≠ 'death')

11 Presentation 11 / xx Toepassing op Belgische data ► Correcties uitgevoerd op basis van informatie in KBO over: ● de rechtstoestand van een onderneming ● linken tussen ondernemingen ► Niet ondergebracht in aparte categorieën: ● te veel codeerfouten in KBO → fusie, splitsing en opslorping worden willekeurig toegekend ● pairwise matching: methode voorgesteld door Eurostat/OECD → tijdrovend en verhoogde kans op fouten

12 Presentation 12 / xx Demografische evolutie per bron

13 Presentation 13 / xx Demografische evolutie per bron

14 Presentation 14 / xx Indicatoren ► Bestaande studies mbt demografie van ondernemingen concentreren zich op: ● toetredingen ('nieuwe' ondernemingen) ● uittredingen ('verdwenen' ondernemingen) ► Bijkomende resultaten door Markov benadering ● gemiddelde leeftijd per bedrijfstak ● gemiddelde resterende levensduur per bedrijfstak ● te verwachten leeftijd bij overlijden → gemiddelde leeftijd en de te verwachten leeftijd bij overlijden bieden informatie over het niveau van innovatie binnen een bedrijfstak

15 Presentation 15 / xx Indicatoren

16 Presentation 16 / xx Indicatoren

17 Presentation 17 / xx Een aantal resultaten ► KBO - ondernemingen met een onbekende activiteitscode hebben hogere uittredingsgraad ► INR - minder migraties tussen bedrijfstakken ► BA - meer stabiele ondernemingen (lagere uittredingsgraad) ► betere voorspellingen wanneer rekening wordt gehouden met de migraties tussen bedrijfstakken (statistische toets: RMSE, MAPE, e.a.) ► korte gemiddelde levensduur en groot aantal toetredingen in de telecomsector zijn indicatoren van een vernieuwingsproces binnen deze bedrijfstak

18 Presentation 18 / xx Vragen?


Download ppt "Ondernemingsdemografie met behulp van Markov ketens toegepast op Belgische gegevens François COPPENS Fabienne VERDUYN Dienst Micro-economische Analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google