De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel , 25 september 2009 François COPPENS Fabienne VERDUYN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel , 25 september 2009 François COPPENS Fabienne VERDUYN"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsdemografie met behulp van Markov ketens toegepast op Belgische gegevens
Brussel , 25 september 2009 François COPPENS Fabienne VERDUYN Dienst Micro-economische Analyse

2 NBB Working Paper No 170 "Analysis of business demography using markov chains: an application to Belgian data" studie van de demografische ontwikkeling van Belgische ondernemingen adhv Markov ketens : in- en uittredingen van bedrijven wijzigingen in de economische activiteit voor de periode "www.nbb.be" → "Publicaties en onderzoek" → "Economie en financiën" → "Working Papers"

3 Datavereisten Een populatie ondernemingen waarvan
de activiteitscode (NACE) bekend is tijdens twee opeenvolgende jaren t-1 en t → opdeling van de populatie in N subgroepen op basis van de NACE-code Er zijn een aantal specifieke klassen binnen de opdeling: 'nieuwe' ondernemingen ondernemingen die 'verdwijnen' deze kunnen verder worden onderverdeeld (bv. fusies, splitsingen, falingen, enz.)

4 Opmaak van de migratiematrix
Telling van de ondernemingen die zowel in t-1 als t voorkomen en de activiteit i in t-1 en activiteit j in t uitoefenen = het aantal ondernemingen die migreren van 'i' naar 'j': mij Telling van de ondernemingen die in t-1 voorkomen en niet in t = aantal ondernemingen die verdwenen zijn: si Telling van de ondernemingen die in t voorkomen en niet in t-1 = aantal ondernemingen die nieuw zijn: gi

5 Opmaak van de migratiematrix

6 Opmaak van de migratiematrix

7 Opmaak van de migratiematrix

8 Toepassing van de Markov theorie
wanneer de percentages van de migratiematrix relatief stabiel doorheen de tijd zijn → transitiematrix van een Markov keten aangezien geen enkele ondernemingen kan migreren vanuit de 'Death"-toestand → absorberende Markov keten eigenschappen: het toekomstig verloop van de populatie kan worden voorspeld → laat meer nauwkeurige extrapolaties toe de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde resterende levensduur per bedrijfstak kan worden berekend → indicatoren van innovatie en hernieuwingsprocessen binnen een bedrijfstak

9 Toepassing op Belgische data
Kruispuntbank Ondernemingen (KBO): alle natuurlijke personen, rechtspersonen en verenigingen die in België een economische activiteit uitoefenen behalve: niet-btw plichtige zelfstandigen zonder personeel Databank van de Nationale Rekeningen (INR): compilatie van verschillende databanken (NIS, RSZ, RSZPPO en NBB) bij ontbrekende activiteitscode wordt de laatst gekende NACE-code overgenomen Databank van de Balanscentrale (BA): Belgische ondernemingen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap

10 Toepassing op Belgische data
Eurostat methodologie voor de aanmaak van statistieken mbt ondernemingsdemografie (Eurostat-OECD 2007): enkel 'actieve' ondernemingen: omzet en/of tewerkstelling van minstens één personeelslid binnen de groep van 'nieuwe' ondernemingen worden aantal correcties uitgevoerd (fusie, splitsing en opslorping ≠ 'birth') binnen de groep van 'verdwenen' ondernemingen worden een aantal correcties uitgevoerd (fusie, splitsing en opslorping ≠ 'death')

11 Toepassing op Belgische data
Correcties uitgevoerd op basis van informatie in KBO over: de rechtstoestand van een onderneming linken tussen ondernemingen Niet ondergebracht in aparte categorieën: te veel codeerfouten in KBO → fusie, splitsing en opslorping worden willekeurig toegekend pairwise matching: methode voorgesteld door Eurostat/OECD → tijdrovend en verhoogde kans op fouten

12 Demografische evolutie per bron

13 Demografische evolutie per bron

14 Indicatoren Bestaande studies mbt demografie van ondernemingen concentreren zich op: toetredingen ('nieuwe' ondernemingen) uittredingen ('verdwenen' ondernemingen) Bijkomende resultaten door Markov benadering gemiddelde leeftijd per bedrijfstak gemiddelde resterende levensduur per bedrijfstak te verwachten leeftijd bij overlijden → gemiddelde leeftijd en de te verwachten leeftijd bij overlijden bieden informatie over het niveau van innovatie binnen een bedrijfstak

15 Indicatoren

16 Indicatoren

17 Een aantal resultaten KBO - ondernemingen met een onbekende activiteitscode hebben hogere uittredingsgraad INR - minder migraties tussen bedrijfstakken BA - meer stabiele ondernemingen (lagere uittredingsgraad) betere voorspellingen wanneer rekening wordt gehouden met de migraties tussen bedrijfstakken (statistische toets: RMSE, MAPE, e.a.) korte gemiddelde levensduur en groot aantal toetredingen in de telecomsector zijn indicatoren van een vernieuwingsproces binnen deze bedrijfstak

18 Vragen?


Download ppt "Brussel , 25 september 2009 François COPPENS Fabienne VERDUYN"

Verwante presentaties


Ads door Google