De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSC ICT TU Delft Peter van Schaik

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSC ICT TU Delft Peter van Schaik"— Transcript van de presentatie:

1 SSC ICT TU Delft 10-06-2010 Peter van Schaik
Directeur SSC ICT TU Delft

2 Agenda Agenda Introductie TU Delft
Situatieschets Shared Service Center ICT CMM als leidraad voor evolutie SSC Vragen Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 2

3 Feiten www.tudelft.nl TU Delft Introductie Faculteiten: 8
Bachelor programma’s: 14 Master programma’s: 36 Totaal aantal studenten op de campus: Internationale studenten: 1900 Wetenschappelijke staf: 2.600 Aantal PhD proefschriften per jaar: 250 Brandpunt??? Programma’s Multidisciplinair Onderzoek: Energie, Gezondheid, Infrastructuur, Milieu 7.000 client PC’s, IP adresses 1000 Servers (KA), of which 150 Virtual 2 Datacenters (synchronous storage) 230 TB storage capacity 600 switches 900 Accesspoints Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 3 3

4 Shared Service Center ICT
Introductie Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 4

5 ICT en de TU Delft Tot 31 december 2005 Introductie Ondersteuning
Afdelingen Faculteiten Afdelingen Secties Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 5 5

6 Shared Service Center ICT
Introductie SSC ICT Ondersteuning Afdelingen Faculteiten Afdelingen Secties Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 6

7 Uitdaging SSC ICT Introductie
Centrale ondersteuning aan medewerkers (onderzoek en onderwijs) Centrale ondersteuning aan studenten Centrale ondersteuning van alle applicaties Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 7

8 Missie, Visie en Strategie SSC ICT
Introductie Missie Het SSC ICT levert klantgerichte ICT diensten en producten aan alle onderdelen van de TU Delft en fungeert als centre of excellence (kenniscentrum ICT) voor hoogwaardige ICT diensten. Visie Het SSC ICT dient zich primair ondersteunend aan het primaire proces op te stellen. ICT is een facilitator voor vele innovatieve ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Onze visie is dus dat we kunnen uitgroeien tot HET loket voor ICT diensten bij de TU zowel op het gebied van ICT-beleid, ICT-ontwikkeling en ICT-beheer. Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. Strategie de kern van de uitdaging bij ICT is “vertrouwen”. 8

9 Waarom een SSC Situatieschets Kostenreductie Kwaliteitsverbetering
Synergie Voorbereiding voor outsourcing / insourcing / offshoring Verhoging strategische flexibiliteit voor BU Hogere transparantie / meer “in control” Medewerkersbehoefte en medewerkerstevredenheid Tbv BU om kerncompetenties verder te ontwikkellen Verlagen werkkapitaal Verhogen klanttevredenheid Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 9

10 Waarom een SSC Situatieschets TU Delft:
Kostenreductie met behoud / verbetering van klanttevredenheid Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 10

11 Organisatorische inbedding
Situatieschets SSC manager / directeur legt verantwoording af aan de BU waar het deel van uitmaakt de afnemende BU’s de COO de raad van bestuur de externe raad van commissarissen Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 11

12 Organisatorische inbedding
Situatieschets TU Delft: Legt direct verantwoording af aan de raad van bestuur (CVB) Legt indirect verantwoording af aan de afnemende BU’s via het Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 12

13 Financiele governance
Situatieschets Verrekening op basis van een allocatie (FTE; vierkante meter) Vast percentage van de omzet Vast percentage per periode Afname maal varierend tarief Werkelijke kosten + winstmarge Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 13

14 Financiele governance
Situatieschets TU Delft: Vast percentage van de eerste geldstroom per periode Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 14

15 Type verantwoordingscenter
Situatieschets Kostencenter Investeringscenter Winstcenter Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 15

16 Type verantwoordingscenter
Situatieschets TU Delft: Kostencenter met investeringen op basis van een business case Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 16

17 Realisatie SSC ICT Situatieschets “Big Bang”
Eerst volledig inrichten van een SSC alvorens het gaat opereren Eerst beschrijven van alle processen alvorens met een SSC te starten Eerst beschrijven van alle processen en realiseren ondersteunende tools alvorens met een SSC te starten Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 17

18 Realisatie SSC ICT Situatieschets TU Delft: Big Bang
Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 18

19 Rol van de SSC manager/directeur
Situatieschets Dienstverlener Vooral dienstverlener en beperkt ondernemer Goede balans tussen dienstverlener en ondernemer Vooral ondernemer en beperkt dienstverlener Ondernemer Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 19

20 Rol van de SSC manager/directeur
Situatieschets TU Delft: Vooral dienstverlener en beperkt ondernemer Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 20

21 Cultuur SSC ICT Situatieschets
Een op een gelijk aan concernidentiteit en normen en waarden Beperkte ruimte binnen het SSC aanwezig voor eigen identiteit Concerncultuur creeert basisprincipes; invulling door SSC Voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een eigen identiteit Volledig eigen identiteit, normen en waarden Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 21

22 Cultuur SSC ICT Situatieschets TU Delft:
Er is een beperkte ruimte aanwezig voor het creeren van een eigen identiteit Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 22

23 Procesverbetering SSC ICT
Situatieschets Tijdige en correcte uitvoering van het werk wordt bewaakt Opgemerkte fouten leiden tot verbeteringen van en in de processen Prestatiemetingen worden in alle processen toegepast Er is een systeem dat risico’s tijdig aantoont voordat problemen hiervan escaleren Structureel evalueren en verbeteren van processen maakt deel uit van de bedrijfsvoering Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 23

24 Procesverbetering SSC ICT
Situatieschets TU Delft: Daar waar het mogelijk is (men eraan toe is) worden processverbeteringen toegepast Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 24

25 Succesbeleving Situatieschets
Er is geen besef van en communicatie rondom het succes Enkel een ‘gevoel’ in zachte factoren dat het SSC een succes is en dit wordt informeel gecommuniceerd Er zijn harde cijfers over het SSC bekend en gecommuniceerd Kostenbesparingen en toegevoegde waarde van het SSC worden in cijfers uitgedrukt en gerapporteerd Kostenbesparingen en toegevoegde waarde worden zowel in zachte, kwalitatieve factoren als harde, kwantitatieve factoren weergegeven Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 25

26 Succesbeleving Situatieschets TU Delft:
Gevoel in zachte factoren dat het SSC een succes is Wij kunnen nu de resultaten onderbouwen met harde cijfers en gaan deze communiceren. Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 26

27 Situatieschets SSC ICT
Kostenreductie met behoud / verbetering van klanttevredenheid Legt direct verantwoording af aan de raad van bestuur (CVB) Legt indirect verantwoording af aan de afnemende BU’s via het Vast percentage van de eerste geldstroom per periode Kostencenter met investeringen op basis van een business case Big Bang Vooral dienstverlener en beperkt ondernemer Er is een beperkte ruimte aanwezig voor het creeren van een eigen identiteit Daar waar het mogelijk is (men eraan toe is) worden processverbeteringen toegepast Gevoel in zachte factoren dat het SSC een succes is Wij kunnen nu de resultaten onderbouwen met harde cijfers en gaan deze communiceren. Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 27

28 Capability Maturity Matrix
CMM – SSC ICT Waarde georiënteerd Service georiënteerd Proactief Reactief Chaotisch Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 28

29 Definities voor niveaus 1 tot 3
CMM – SSC ICT Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 29

30 Definities voor niveaus 4 tot 5
CMM – SSC ICT Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 30

31 CMM volgens Gartner CMM – SSC ICT Deltawerken 1954-1978
Tool leverage Operational Process Engineering Service Delivery Process Engineering Service and Account Management Manage IT as a Business Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 31

32 Evolutie SSC volgens CMM
CMM – SSC ICT Waarde georiënteerd Service georiënteerd Proactief Reactief Chaotisch Deltawerken Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 32 32

33 Dank voor uw aandacht Vragen Vragen Deltawerken 1954-1978
Deltadienst: bevorderde gerichte kennisontwikkeling en innovatie die direct werd toegepast. Samenwerking tussen Deltadienst, kennisinstituten, ir buro’s en universiteiten. Opnieuw: integraal beleid/beheer reeds toegepast, nu met aandacht voor natuurlijke systeem. 33


Download ppt "SSC ICT TU Delft Peter van Schaik"

Verwante presentaties


Ads door Google