De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education"— Transcript van de presentatie:

1 Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education
AISHE Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education

2 Wilt u…. weten waar uw opleiding staat met de integratie van duurzame ontwikkeling? een gezamenlijk ambitieniveau bepalen op verdere inbedding van duurzame ontwikkeling? zich als opleiding profileren met duurzame ontwikkeling? Dan is AISHE wellicht een geschikt instrument.

3 Wat is AISHE? Een audit instrument gebaseerd op EFQM (European Foundation for Quality Management) en INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld voor opleidingen van hogescholen en universiteiten gaat uit van zelfevaluatie door management, docenten en studenten van een opleiding belicht u onder andere visie en beleid, expertise van de staf en het onderwijs van uw opleiding, aan de hand van 20 criteria in één dag bepaalt u waar u staat en waar u naar toe wilt met duurzame ontwikkeling binnen uw opleiding

4 Wat is AISHE? Audits worden uitgevoerd onder begeleiding van een door DHO gecertificeerd auditor Met AISHE kunnen 1 tot 4 sterren behaald worden, afhankelijk van de mate van integratie van duurzame ontwikkeling De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft het twee sterren niveau van AISHE goedgekeurd voor het behalen van het Bijzonder Kwaliteitskenmerk Duurzame Ontwikkeling

5 Wat levert AISHE op? Inzicht in de huidige situatie met betrekking tot duurzame ontwikkeling in organisatie en onderwijs Een reeks beleidsvoorstellen voor een door uw team gewenste situatie, met prioriteiten en concrete activiteiten om deze situatie te realiseren binnen circa twee jaar Een verhoogd draagvlak en enthousiasme voor versterking van duurzame ontwikkeling binnen het opleidingsteam, door een inhoudelijke uitwisseling met collega’s én studenten over duurzame ontwikkeling in relatie tot de opleiding

6 Afhankelijk van de uitkomsten levert AISHE tevens op:
Eén of meerdere sterren van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, een certificaat uitgegeven door DHO Bij het behalen van twee of meerdere sterren kunt u via de NVAO een Bijzonder Kwaliteitskenmerk Duurzame Ontwikkeling aanvragen Kwaliteitsverbetering: beter inzicht in de beleidscyclus (“plan-do-check-act”) binnen de opleiding en daarmee beter inzicht in mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering binnen de opleiding

7 Hoe werkt AISHE Eén dag met management, docenten, studenten olv een auditor: Inleiding op het proces door de auditor: 45 minuten Individueel invullen van een checklist door de deelnemers voor 20 criteria, op basis van persoonlijke ervaring en beleving (niet op basis van beschikbare documenten): 30 – 45 min. Consensusbespreking per criterium olv auditor over stand van zaken, prioriteiten en stappenplan: 5-6 u Voor het aanvragen van het keurmerk volgt toezenden bewijsstukken aan de keurmerkcommissie achteraf

8 Beleids- en activiteiten- plan
Hoe werkt AISHE 20 criteria zijn gecategoriseerd volgens de cyclus plan-do-check PLAN Beleids- en activiteiten- plan DO CHECK ACT

9 Plan Do Check 1. Visie en beleid 2. Expertise 3. Onderwijsdoelen
1.1. Visie Beleid Communicatie Interne milieuzorg 1. Visie en beleid Plan 2.1. Netwerk Expert-groep Ontwikkelingsplan personeel Onderzoek en externe dienstverlening 2. Expertise 3.1. Profiel van de afgestudeerde Onderwijsmethodiek Rol van de docent Toetsing 3. Onderwijsdoelen en -methoden Do 4.1. Curriculum Geïntegreerde probleemaanpak Stages, afstuderen Specialisatie 4. Onderwijsinhoud 5.1. Medewerkers Studenten Werkveld Maatschappij 5. Resultaatmeting Check

10 Per criterium: 5 fasen Fase 1: activiteiten georienteerd Ad hoc
Individuele, losstaande activiteiten Geen samenhang/ongecoordineerd VB: ‘bepaalde onderwijseenheden bevatten relevante elementen van duurzame ontwikkeling’

11 Fase 2: procesgeorienteerd
meerdere samenhangende activiteiten projectmatig VB: basiskennis van duurzame ontwikkeling heeft een vaste plaats in het curriculum, hierin wordt voortgebouwd in de rest vd opleiding

12 Fase 3: systeemgeorienteerd
Meetbare doelen Evaluatie en feedback VB duurzaamheid is systematisch in het curriculum ingevoerd, de relatie tussen alle onderwijseenheden mbt DO is expliciet en vanuit een kader opgesteld

13 Fase 4: ketengeorienteerd
In de keten van lagere-middelbare school Beroepenveld VB: de systematische opbouw wordt periodiek getoetst en bijgesteld door experts & beroepenveld

14 Fase 5: maatschappijgeorienteerd
Samenleving betrokken VB aan de hand van realistische praktijksituaties wordt de complexiteit van van DO voor de samenleving getoond en geoefend

15

16 16

17 Wat kost AISHE Interne kosten: 1 dag deelname door minimaal 3 studenten, 6 docenten en één lid van het management, een interne onderzoeksbegeleider en een notulist 2.000 euro (inclusief btw) voor het uitvoeren van de audit zelf olv een gecertificeerd auditor 500 euro voor de beoordeling door de Keurmerkcommissie, indien de opleiding in aanmerking wil komen voor een keurmerk. De opleiding ontvangt na goedkeuring een officieel AISHE certificaat voor de opleiding Indien gewenst kan DHO zorgen voor een officiele presentatie van het certificaat voor 450 euro.

18 De opleiding zorgt voor
Een interne onderzoeksbegeleider een notulist is die de demo van het verslagleggingsprogramma heeft bekeken Deelnemersgroep van ca. 15 personen. Bijv.: minimaal 1 manager (verplicht!) 6-10 docenten, representatief ca. 3 studenten 1 lid niet-onderwijzend personeel Ruimte, laptop & beamer, koffie/thee en lunch Voor elke deelnemer een kopie van het AISHE boek

19 DHO biedt: Het audit instrument en AISHE rapportage programma
Een gecertificeerd AISHE auditor Het AISHE certificaat, na goedkeuring van de Keurmerkcommissie Indien wenselijk: verdere ondersteuning bij inbedding van duurzame ontwikkeling binnen de opleiding

20 Voor meer informatie www.dho.nl www.dho.nl/aishe
voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek: Lyanne Woltjer, programmamanager AISHE:


Download ppt "Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education"

Verwante presentaties


Ads door Google