De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CITAVERDE College Locatie Heerlen Claire Peusens Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving 3 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CITAVERDE College Locatie Heerlen Claire Peusens Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving 3 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 CITAVERDE College Locatie Heerlen Claire Peusens Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving 3 februari 2009

2 Maastricht ● VMBO/MBO

3 VMBO Volgen het examenprogramma Landbouw en natuurlijke leefomgeving, voor de 5 afdelingsprogramma’s: Dier (dierhouderij en -verzorging) VAP Plant (plantenteelt) Bloem (bloemschikken en –binden) Groen (groene ruimte)

4 Deelname experiment: 37 leerlingen basisgerichte leerweg 57 leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg 24 leerlingen gemengde leerweg

5 Onderwijsvisie locatie Heerlen: Leerling centraal en niet de lesstof Binnen het groene leertraject (HGL) meer zicht op competentieontwikkeling HGL en CGO een doorlopende leerlijn (voorbereidend op MBO) Leerlingen en docenten beleven hun eigen groei Locatie Heerlen kiest voor de afdelingsprogramma’s

6 Plan van aanpak: Er is een strak gepland overzicht van activiteiten. Een aantal stappen toegelicht: Oude en nieuwe examenprogramma naast elkaar gelegd; hoe is dit vertaald naar lessen en opdrachten Hiervoor is een werkdocument gebruikt

7 Inventarisatieformulier Beroepsgerichte programma’s en PSO Beroepsgericht vak /context:­­­­­­­­­­­­­­­­ X Groen 0 Plant 0 VAP 0 Bloem 0 Dier Ondersteunend vak: 0 AE 0 AT PSO: 0 leerjaar 1 0 leerjaar 2 Leerjaar: 0 3 0 4 leerweg X BB 0 KB 0 GTL Periode: X 1 0 2 0 3 0 4 Docent: STY Huidige situatieToekomstige situatie Vul m.b.v. het huidige PTA /programma PSO alle gegevens in Vul m.b.v. het nieuwe concept afdelingsprogramma en de syllabus alle gegevens in KerndeelThema /ProjectOpdrachten, proefwerken en overhoringen (schoolwerk) en schoolonderzoeken van zowel de theorie als de praktijk KerndeelThema /projectOpdrachten, proefwerken en overhoringen (schoolwerk) en schoolonderzoeken van zowel de theorie als de praktijk LN/K.2/6/ 18 Grondsoorten/ bemesten Theorie: Grondsoorten en bemesting (lesboek). Opdrachten: opdrachten lesboek maken. Toetsen: 3 proefwerken over grondsoorten en bemesting. 1 cijfer W3 Praktijk: Grondsoorten en bemesting. Opdrachten:  Spitten op verschillende manieren.  Egaliseren.  Uitzetten figuur/tekening.  Onderhouden tuin. (schoffelen, harken, spitten, egaliseren, onkruid wieden.) Handelingsopdracht: op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren. SO theorie: grondsoorten en bemesting SO praktijk: spitten en egaliseren. LN/K 18.66 LN/K 18.64 20.73/74 2.3/8/9 Theorie:  Grondsoorten en bemesten. Praktijk:  Grondbewerking, uitzetten gereedschappen en machines.  Onderhoud tuin. W3:  Project 1.  Project 2. Theorie:  Grondsoorten en bemesten. Opdrachten:  Opdrachten lesboek Proefwerken/overhoringen:  Grondsoorten en bemesten. Praktijk:  Grondbewerking, uitzetten gereedschappen en machines.  Onderhoud tuin. Opdrachten:  Spitten op verschillende manieren.  Egaliseren.  Uitzetten figuur/tekening.  Onderhouden tuin. (schoffelen, harken, spitten, egaliseren, onkruid wieden.) Praktijkbeoordelingen: W3:  Verslag en planning.  De krant. Beoordeling: SO – Theorie: Toets: Grondsoorten en bemesting. SO – Praktijk: Grondbewerking (uitzetten, spitten en egaliseren.

8 Hieruit is het nieuwe PTA voortgekomen Er is een schrijfgroep met docenten per praktijkvak samengesteld sinds enige tijd; zij nemen de bestaande opdrachten onder loep/schrijven nieuwe opdrachten Er is een uniforme format gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de opdrachten binnen het experimentele examenprogramma Er wordt een beoordelingslijst/competentielijst ontwikkeld; dit meetinstrument vullen leerlingen onder begeleiding in (0-meting)

9 Programma van Toetsing en Afsluiting CITAVERDE College HeerlenGroen Schoolexamen: X BB O KB O GTL Vak: GROEN Leerjaar: X 3 O 4 PeriodeExameneenheidOmschrijving lesstofCode toetsDatumDuur Toets vorm Herkansing Ja / nee Beoordeling c/a Wegin g 1 LN/K. 19.67 20/71 LN/K. 19.69 20.70/74 2. 3/8/9 LN/K. 19.67/68 20/71 W3 LN/K 2. 2,3,7,10,14,13,1 6 t/m 18 Gemiddelde van schoolwerk theorie: Indeling en naamgeving van planten 2 cijfers Project WIZZ3: Project 1: Verslag en planning Project 2: Krant GR/3BB/SW1Tperiod e n.n.aS/MNee C 1 Gemiddelde schoolwerk praktijk: Grondbewerking, uitzetten gereedschappen en machines Onderhoud tuin GR/3BB/SW1Pperiod e n.n.aPNee C Schoolonderzoek theorie: Grondsoorten en bemesting GR/3BB/SO1TWeek 44 45 minSJaC1 Schoolonderzoek praktijk: Grondbewerking uitzetten, spitten en egaliseren GR/3BB/SO1PWeek 44 180 min PNeeC 2 LN/K 18.66 20.76 LN/K 18.64/66 2.3/8/9 LN/K 18.65 20.71/74 W3 LN/K 2. 2,3,7,10,14,13,1 6 t/m 18 Gemiddelde van schoolwerk theorie: Grondbewerking. Bemesten. Tuintekenen. 2 cijfers Project WIZZ3: Project 3: Afval Project 4: Bollen en knollen GR/3BB/SW2TPeriod e n.n.aS/MNeeC1 Gemiddelde schoolwerk praktijk: Grondbewerking, uitzetten gereedschappen en machines GR/3BB/SW2PPeriod e n.n.aPNeeC Schoolonderzoek theorie: Bemesting, grondbewerking en tuintekenenGR/3BB/SO2TWeek 04 45 minSJaC1

10 Bij grote verschillen in waarneming door coach, volgt een individueel gesprek Overzicht ontwikkeld van de kerndelen en de ontwikkelde opdrachten middels matrix. Overzicht van de afgedekte competenties/kerndelen door de opdrachten Bij al deze instrumenten zijn we nog zoekende; we evalueren en stellen bij om te verbeteren

11 Competentiematrix VMBO Competentie \ Lesstofproject AfvalOpdracht 2Opdracht 3Opdracht 4 2Beslissen en activiteiten initierenX X 2.1Ideeen inbrengen 2.2Besluiten nemen 2.3Opkomen voor jezelf 3Samenwerken en overleggenXX X 3.1Afstemmen met anderen 3.2Feedback geven 3.3Omgaan met kritiek 3.4omgaan met conflicten 4Ethisch en integer handelen XX 4.1Afspraken nakomen 4.2Verantwoordelijkheid nemen voor het werk

12 Wat komen we tegen/uitdagingen: Enthousiast maken teamleden; draagvlak Randvoorwaarden in ontwikkelingsproces Schrijven nieuwe lesstof in uniforme format Digitaliseren van lesmateriaal; risicospreiding Het verder uitkristalliseren van het competentiegerichte onderwijs (Veranderingsproces, scholing, gebouw, ruimten, faciliteiten Het overdragen van betrokken docenten naar de niet- betrokkenen Het in kaart brengen van competenties; registreren; beoordelen; ontwikkelingslijnen

13 Kortom ………. Er zijn vele uitdagingen

14 Dilemma’s 1. Hoe gaan andere scholen om met de monitoring van leerlingen? 2. Hoe gaan andere scholen om met het toetsen en beoordelen van leerlingen? 3. Wat zijn tips en tools om naast het instrumentele proces het daadwerkelijke veranderingsproces op gang te krijgen; o.a. het bewegen van docenten om andere didactische werkvormen toe te passen.


Download ppt "CITAVERDE College Locatie Heerlen Claire Peusens Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving 3 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google