De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving
CITAVERDE College Locatie Heerlen Claire Peusens Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving 3 februari 2009

2 VMBO/MBO Maastricht

3 VMBO Volgen het examenprogramma Landbouw en natuurlijke leefomgeving, voor de 5 afdelingsprogramma’s: Dier (dierhouderij en -verzorging) VAP Plant (plantenteelt) Bloem (bloemschikken en –binden) Groen (groene ruimte)

4 Deelname experiment: 37 leerlingen basisgerichte leerweg 57 leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg 24 leerlingen gemengde leerweg

5 Onderwijsvisie locatie Heerlen:
Leerling centraal en niet de lesstof Binnen het groene leertraject (HGL) meer zicht op competentieontwikkeling HGL en CGO een doorlopende leerlijn (voorbereidend op MBO) Leerlingen en docenten beleven hun eigen groei Locatie Heerlen kiest voor de afdelingsprogramma’s

6 Plan van aanpak: Er is een strak gepland overzicht van activiteiten. Een aantal stappen toegelicht: Oude en nieuwe examenprogramma naast elkaar gelegd; hoe is dit vertaald naar lessen en opdrachten Hiervoor is een werkdocument gebruikt

7 Inventarisatieformulier Beroepsgerichte programma’s en PSO
Beroepsgericht vak /context:­­­­­­­­­­­­­­­­ X Groen 0 Plant 0 VAP 0 Bloem 0 Dier Ondersteunend vak: AE 0 AT PSO: leerjaar leerjaar 2 Leerjaar: leerweg X BB KB GTL Periode: X Docent: STY Huidige situatie Toekomstige situatie Vul m.b.v. het huidige PTA /programma PSO alle gegevens in Vul m.b.v. het nieuwe concept afdelingsprogramma en de syllabus alle gegevens in Kerndeel Thema /Project Opdrachten, proefwerken en overhoringen (schoolwerk) en schoolonderzoeken van zowel de theorie als de praktijk Thema /project LN/K.2/6/ 18 Grondsoorten/ bemesten Theorie: Grondsoorten en bemesting (lesboek). Opdrachten: opdrachten lesboek maken. Toetsen: 3 proefwerken over grondsoorten en bemesting. 1 cijfer W3 Praktijk: Grondsoorten en bemesting. Spitten op verschillende manieren. Egaliseren. Uitzetten figuur/tekening. Onderhouden tuin. (schoffelen, harken, spitten, egaliseren, onkruid wieden.) Handelingsopdracht: op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren. SO theorie: grondsoorten en bemesting SO praktijk: spitten en egaliseren. LN/K 18.66 18.64 20.73/74 2.3/8/9 Grondsoorten en bemesten. Grondbewerking, uitzetten gereedschappen en machines. Onderhoud tuin. W3: Project 1. Project 2. Opdrachten lesboek Proefwerken/overhoringen: Praktijkbeoordelingen: Verslag en planning. De krant. Beoordeling: SO – Theorie: Toets: Grondsoorten en bemesting. SO – Praktijk: Grondbewerking (uitzetten, spitten en egaliseren.

8 Hieruit is het nieuwe PTA voortgekomen
Er is een schrijfgroep met docenten per praktijkvak samengesteld sinds enige tijd; zij nemen de bestaande opdrachten onder loep/schrijven nieuwe opdrachten Er is een uniforme format gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de opdrachten binnen het experimentele examenprogramma Er wordt een beoordelingslijst/competentielijst ontwikkeld; dit meetinstrument vullen leerlingen onder begeleiding in (0-meting)

9 Programma van Toetsing en Afsluiting CITAVERDE College Heerlen Groen
Schoolexamen: X BB O KB O GTL Vak: GROEN Leerjaar: X 3 O 4 Periode Exameneenheid Omschrijving lesstof Code toets Datum Duur Toets vorm Herkansing Ja / nee Beoordeling c/a Weging 1 LN/K. 19.67 20/71 19.69 20.70/74 2. 3/8/9 19.67/68 W3 LN/K 2. 2,3,7,10,14,13,16 t/m 18 Gemiddelde van schoolwerk theorie: Indeling en naamgeving van planten 2 cijfers Project WIZZ3: Project 1: Verslag en planning Project 2: Krant GR/3BB/SW1T periode n.n.a S/M Nee C Gemiddelde schoolwerk praktijk: Grondbewerking, uitzetten gereedschappen en machines Onderhoud tuin GR/3BB/SW1P P Schoolonderzoek theorie: Grondsoorten en bemesting GR/3BB/SO1T Week 44 45 min S Ja Schoolonderzoek praktijk: Grondbewerking uitzetten, spitten en egaliseren GR/3BB/SO1P 180 min 2 LN/K 18.66 20.76 18.64/66 2.3/8/9 18.65 20.71/74 Grondbewerking. Bemesten. Tuintekenen. Project 3: Afval Project 4: Bollen en knollen GR/3BB/SW2T GR/3BB/SW2P Schoolonderzoek theorie: Bemesting, grondbewerking en tuintekenen GR/3BB/SO2T Week 04

10 Bij grote verschillen in waarneming door coach, volgt een individueel gesprek
Overzicht ontwikkeld van de kerndelen en de ontwikkelde opdrachten middels matrix. Overzicht van de afgedekte competenties/kerndelen door de opdrachten Bij al deze instrumenten zijn we nog zoekende; we evalueren en stellen bij om te verbeteren

11 Competentiematrix VMBO
Competentie \ Lesstof project Afval Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4 2 Beslissen en activiteiten initieren X 2.1 Ideeen inbrengen 2.2 Besluiten nemen 2.3 Opkomen voor jezelf 3 Samenwerken en overleggen 3.1 Afstemmen met anderen 3.2 Feedback geven 3.3 Omgaan met kritiek 3.4 omgaan met conflicten 4 Ethisch en integer handelen 4.1 Afspraken nakomen 4.2 Verantwoordelijkheid nemen voor het werk

12 Wat komen we tegen/uitdagingen:
Enthousiast maken teamleden; draagvlak Randvoorwaarden in ontwikkelingsproces Schrijven nieuwe lesstof in uniforme format Digitaliseren van lesmateriaal; risicospreiding Het verder uitkristalliseren van het competentiegerichte onderwijs (Veranderingsproces, scholing, gebouw, ruimten, faciliteiten Het overdragen van betrokken docenten naar de niet-betrokkenen Het in kaart brengen van competenties; registreren; beoordelen; ontwikkelingslijnen

13 Kortom ………. Er zijn vele uitdagingen

14 Dilemma’s 1. Hoe gaan andere scholen om met de monitoring van leerlingen? 2. Hoe gaan andere scholen om met het toetsen en beoordelen van leerlingen? 3. Wat zijn tips en tools om naast het instrumentele proces het daadwerkelijke veranderingsproces op gang te krijgen; o.a. het bewegen van docenten om andere didactische werkvormen toe te passen.


Download ppt "Experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google