De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helicon VMBO Groen Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helicon VMBO Groen Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 Helicon VMBO Groen Eindhoven
AKTIEF leren Helicon VMBO Groen Eindhoven

2 Inhoud AKTIEF leren algemeen > Ton Helsper
Hoe werkt zo’n beroepssituatie? > Joost Meulendijks Toetsbeleid > Huub Willems Sylvana van den Boomen > leerling bloem klas 4 Bryan Verhoeven > leerling bloem klas 4

3 AKTIEF LEREN ALGEMEEN Ton Helsper Teamleider bovenbouw

4 Wettelijke kaders Onderbouw Bovenbouw Afronding van kerndoelen
Start met preambule Bovenbouw Eindtermen documenten programma’s B/K/G Competentieprogramma’s (programma landbouwbreed en ERK) Preambule

5 AKTIEF (onderwijskundige kaders)
Authentiek: Werken aan betekenisvolle en/of onderzoeksopdrachten (levensecht). Kwaliteit: Werken met doelen, heldere opdrachten en herkenbare beoordelingspunten. Teamwork: Plannen, coachen, feedback geven. Kortom: Effectief samenwerken. ICT: ICT in de leeromgeving Line en als communicatie- of inspiratiebron. Eigen(w/v)aardig: Ruimte voor differentiatie, zorgleerlingen en leerstijlen Fun/feiten: Leren met plezier en van feiten.

6 Integratie

7 Thema’s / contexten Herkenbare thema’s onderbouw. Contexten bovenbouw.
Milieu, recreatie, reizen, cultuur, relaties, communicatie, gezondheid, leven, maatschappij, feest Contexten bovenbouw. Dier en zorg Voeding en welzijn Leefomgeving en recreatie Ontwerp en creatie Integrale opdrachten (A) per thema / beroepssituatie. Ontwikkelen van leeractiviteiten rondom integrale opdracht (B) en verdiepende leeractiviteiten (C).

8 Beschrijven competenties
Het vermogen om in een bepaalde (beroeps)situatie (context) adequaat gedrag te vertonen. Mbt ontwikkelen leeractiviteiten stellen we ons steeds de vraag: “Wat moet leerling kennen en kunnen in een beroepssituatie?” Beroepssituatie/thema’s – competentie- doelen - leeractiviteit

9 HOE WERKT EEN BEROEPSSITUATIE?
Joost Meulendijks Docent bloemsierkunst

10 Hoe werkt dat nou? Zo’n beroepssituatie..
Allereerst: Veel organisatietalent nodig Flexibel zijn Tijd investeren Veel communiceren Uitvoeren en aanpassen Netwerken Plezier Motivatie Uitdaging Denken, denken en nog eens denken

11 Voorbeelden uit Ontwerp en Creatie
Klas 3 Vijf beroepssituaties van ongeveer acht weken Herfstdag kasteel Geldrop Interieurstylist Mijn eigen bloemenwinkel Doelgericht inkopen De mooiste dag van je leven

12 Wat impressies..

13

14

15 Klas 4 Vier beroepssituaties van ongeveer 8 weken
Kamerplantenverzorging Werken in een tuincentrum Rouw op je dak Hand en Design (examentraining)

16

17

18

19 Hoe te starten met een beroepssituatie? > Denken!
De kaders bepalen: Thema’s bedenken passend bij de context Verdelen van de onderdelen uit de examensyllabus, wat in welke BS? Periode vaststellen per beroepssituatie PTA vastkoppelen aan de BS planning Belangrijke data plannen in de BS > Open dag, studiedagen etc. Oriënteren op de omgeving Competenties koppelen aan beroepssituatie

20 Hoe te starten met een beroepssituatie? > Doen!
Schetsvel invullen (*) Format ontwikkelen per BS (*) Schrijven… Content verzamelen (*) Leergebieden Exact en Communicatie informeren Planning maken voor de leerlingen Bundelen tot een geheel

21 Intra Sectoraal Programma
TOETSBELEID Huub Willems Docent groen en Intra Sectoraal Programma

22 Integraal toetsbeleid Helicon vmbo groen Eindhoven
Op zoek naar een passend toetsbeleid

23 The Blindmen and the Elephant
De betrekkelijkheid der waarneming John Godfrey Saxe, 1878 Zes blinde wijze Indiërs vonden een olifant. Ze wilden weten wat het was en voelden met hun hand. De eerste voelde een tand en zei: "Ik zeg u thans, dit monster van een olifant, lijkt sprekend op een lans. De vierde kneep eens in de slurf en werd opeens doodsbang. Hij riep: "Die zogenaamde olifant, dat is een enge slang!" De vijfde voelde aan een oor en zei: "Dat is niet mis! Dit dier is werkelijk uniek, omdat het waaiervormig is!" De zesde kreeg het staartje beet En zei nog even gauw: "Wat kletsen jullie allemaal, dit beest lijkt op een touw!" Zo blijkt maar weer uit dit verhaal Hoe moeilijk 'weten' is: De blinden hadden allemaal gelijk, Maar toch had elk het mis. De tweede voelde aan zijn zij (dat duurde wel een uur). Riep blij "Aha!" en melde toen: Dit beest lijkt op een muur“. . De derde voelde aan zijn voet en zei: "Doe niet zo sloom”. Er is geen twijfel mogelijk! Dit beest is als een boom!" The Blindmen and the Elephant John Godfrey Saxe, 1878

24 Samen oefenen Bekijk de toetsvragen. Geef per vraag aan wat je toetst.

25 Onze visie op toetsen: 3 peilers
We kiezen voor toetsbeleid in samenhang en balans, omdat onze leerlingen recht hebben op eerlijke en onderbouwde feedback, zodat zij verder kunnen met hun leerproces waarbij ruimte is voor erkende ongelijkheid. Dan doen wij door parate kennis te meten en vaardigheden, inzichten, attituden èn zichtbaar gedragingen te beoordelen. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de leerloopbaan van onze leerlingen toetsen wij ook de ambities en het leerproces van de leerling. (o.a. Pop-gesprekken) Binnen ons toetsbeleid heeft zowel de school als de leerling z’n verantwoordelijkheid voor de leeropbrengsten. De leerling registreert en verantwoord zijn leeropbrengsten in het portfolio en in het pop-gesprek De school verwerkt de leeropbrengsten in de leerling-administratie. zowel intern, met leerlingen en docenten als extern met ouders, bedrijven toetsen wij ons toetsbeleid. Ook wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de onderwijsinspectie!

26 Onderwijskundige kaders
AKTIEF staat bij ons op school voor: Authentiek Toetsen zijn zoveel als mogelijk (beroeps)contextrijk.(ijzer smeden als het heet is!) Kwaliteit We werken met toetsdoelen, heldere opdrachten en herkenbare beoordelingspunten Teamwork Binnen onze toetsen mag/moet samengewerkt worden wanneer dat logisch is, behalve bij de toetsing van parate kennis. ICT-rijk ICT kan ook worden ingezet in de toetsomgeving (LINE) wordt gebruikt om reflecties te meten en ook als communicatie- of inspiratiebron. Hier kun je per AKTIE punt een korte toelichting geven. Eigen(w)aardigheid Ruimte voor differentiatie (B,K,G leerweg), zorgleerlingen en leerstijl etc. Feiten Leren van feiten (kwaliteitssysteem) en bewijzen (portfolio). Toetsen geven inzicht en feedback in de ontwikkeling van een leerling.

27 Hoe maken wij een passend Programma voor Toetsing en Afsluiting?
Ons pta: Sluit naadloos aan op onze toetsvisie (3 peilers) Sluit aan op onze vastgestelde beroepssituaties/ thema’s. Is opgesteld per leergebied (of zelfs integratie van leergebieden.) Kent een minimum aantal toetsen. Is leerstof onafhankelijk en beroepssituatie afhankelijk. Kent referentiekaders (eindtermen, competentieprogramma’s, ERK Kent geen wegingsfactoren meer, we kijken , Herkansingen worden beperkt.

28 Wat kunnen we toetsen? Leeropbrengsten: inhoud + proces (methodenmix toegepast)
Aspecten Voorbeelden Zichtbaar gedrag Een tuin aanleggen voor een opdrachtgever Een klant in een winkel te woord staan Inzichten Planmatig kunnen werken (logische volgorde snappen) Op tijd bestellen Attituden Op tijd komen Verantwoordelijk zijn Vaardigheden Werk plannen Bestellijst invullen Spreekvaardigheid (ERK A2) Uitzetten werkterrein Parate kennis Juiste naam beplanting Woordenschat (Engels)

29 Een voorbeeld van samenhangend toetsbeleid
Leefomgeving en Recreatie Beroepssituatie 2: Natuur en Landschap Week Dagdeel uur Dagdeel uur Communicatie Exact / economie Creatief / bewegen 1. - 2 Kennistoets: Plantenkennis bijv. Heesters Vaardigheidstoets Vaardigheidstoets : brief schrijven aan instelling 3 Vaardigheids en inzichttoets:Praktijktoets: onderhoud beplantingstype Inzichts- vaardigheidstoets: oppervlakte berekenen 4 plantenkennis Bijv. bomen Vaardigheidstoets: ontwikkel een mountainbike tocht. 5 Inhalen bij ziekte, voor alle andere situaties geen herkansing op dit moment. 6 VaardigheidsTechniek: bankje maken Vaardigheidstoets Gesprekken voeren, vergaderen 7 8 Proeve van bekwaamheid, toepassing inclusief VAKI

30 Wat en hoe kunnen we toetsen?

31 Namen en rugnummers Ton Helsper t.helsper@helicon.nl
Joost Meulendijks Huub Willems


Download ppt "Helicon VMBO Groen Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google